Az egység összes munkatársa

Prof. Dr. Berki Tímea

Prof. Dr. Berki Tímea

MD, PhD

egyetemi tanár , intézetigazgató

Immunológiai és Biotechnológiai Intézet

Telefon: 36291

Az alábbi TDK témák témavezetője

Témavezető: Prof. Dr. Berki Tímea

Régóta ismert, hogy az autoimmun kórképek gyakran társulnak infertilitással és korai vetéléssel. Vizsgálatunk során célunk jellemezni az autoimmun betegségek hátterében egyre gyakrabban vizsgálat T-helper limfociták 4 alcsoportjának, a Th1, a Th2, a Th17 és a regulátoros T (Treg) limfociták aktivációjának eltéréseit autoimmun Hashimoto thyreoiditisben szenvedő fiatal nőkben. Jellemezni szeretnénk továbbá a T limfociák aktivációjában és az antigén prezentáló sejtekkel (APS) folytatott kommunikációban központi szerepet betöltő B7 fehérjék változásait a kórképben. A munkában olyan fiatal nőkben is szeretnénk elvégezni az említett vizsgálatokat, akiknél a betegség már korai fázisában (szubklinikai fázisában) infertilitással társul. 

Témavezető: Prof. Dr. Berki Tímea

A kutatás célja autoimmun encephalitises betegek szérum és liquor mintáinak szerológiai vizsgálata 6 különböző autoantigénnel szembeni reaktivitás-mintázat alapján.

Témavezető: Prof. Dr. Berki Tímea

A kutatás célja neuroimmunológiai betegek mintáiban B sejtek vizsgálata molekuláris, celluláris és szerológiai módszerek alkalmazásával.

Témavezető: Dr. Simon Diána

Társtémavezető: Prof. Dr. Berki Tímea

A kutatás célja az autoantitest-termelő B-sejtek aktivációjának molekuláris és sejtszintű vizsgálata betegminták és modell sejtvonalak felhasználásával, celluláris és molekuláris immunológiai módszerek alkalmazásával.
 

Témavezető: Prof. Dr. Berki Tímea

A vizsgálat célja in vitro limfocita-kultúra és áramlási citometriás módszerek kombinálásával TBC-fertőzés kimutatása és laboratóriumi monitorizálása.