Az egység összes munkatársa

Dr. Katz Zoltán

Dr. Katz Zoltán

egyetemi tanársegéd

Műveleti Medicina Tanszék

Telefon: +36 (72) 536-000 / 35338, 62087 mellék

Az alábbi TDK témák témavezetője

Témavezető: Dr. Katz Zoltán

Témám a 2014. január 1 – 2017. december 31. között a Vámosszabadi Menekülteket Befogadó Állomáson elhelyezett, regisztrált menedékkérők egészségügyi adatainak elemzésére épül. Munkám során kiemelt figyelmet fordítok a fertőző megbetegségekre, ill. az azokat feltáró kötelező szűrési protokollra. Dolgozatomban ezen adatok feldolgozását, ábrázolását és elemzését végzem. Az adatállomány lehetőséget biztosít korábban Magyarországon még nem vizsgált epidemiológiai aspektusok, kérdések elemzésére is, mint például:

  • Van-e kapcsolat a származási ország és a szűrési protokoll által lefedett fertőző betegségek között?
  • Milyen egyéb fertőző betegségek jelenthetnek kihívást?
  • Milyen eloszlást mutatnak az egyes fertőző betegségek a menedékkérő populációban?
  • A jelenleg hatályos kötelező szűrési protokoll képes-e hatékony választ adni a valós kihívásokra az adatbázisban előforduló fertőző megbetegedések ismeretében?

Témavezető: Dr. Katz Zoltán

A gyógyszeres terápia hatékonyságában, a lehetséges kimenetekben jelentős különbségek fordulhatnak elő, amelynek hátterében a betegek genetikai különbözősége állhat. Számos bizonyíték létezik az egyes hatóanyagok hatásmechanizmusában, metabolizmusában tapasztalt, genetikai alapokon nyugvó eltérésekre, ugyanakkor a napjainkban tapasztalható felgyorsult migrációs folyamatoknak köszönhetően egyre heterogénebb társadalmak alakulnak ki világszerte. Például: a renin aktivitásban tapasztalható különbségek miatt nem csak a Ca-csatorna blokkolókra, de az ACE-gátlókra adott terápiás válaszban is szignifikáns eltérés mutatkozik a kaukázusi és az afrikai népcsoportok között; a CYP2D6 aktivitásában akár 1000-szeres különbség is tapasztalható egy kaukázusi és egy etióp egyén között. A témára jelentkező hallgató az individualizált terápiában már fellelhető, ill. az aktuális kutatások tárgyát képező aspektusok irodalom-kutatásában venne részt, valamint a migrációhoz kapcsolódó,,ajánlások" kialakításába kapcsolódhatna be.

 

Témavezető: Dr. Katz Zoltán

Az elmúlt évek során jelentősen erősödött az Európai Unió felé irányuló migráció. Származásukat tekintve, zömében olyan közel-keleti és afrikai országokból érkeznek, ahol egyes fertőző betegségek még endémiásnak számítanak, viszont Európából részben, vagy teljesen eltűntek. A jelentkező hallgató a hazánkba érkező menekültek egészségügyi adatainak retrospektív feldolgozásában, valamint a témához kapcsolódó szakirodalom-kutatásban működhet közre.