Az egység összes munkatársa

Dr. Marek Erika

Dr. Marek Erika

egyetemi adjunktus

Műveleti Medicina Tanszék

Telefon: +36 (72) 536-000/35335, 62086

Az alábbi TDK témák témavezetője

Témavezető: Dr. Marek Erika

Társtémavezető: Dr. Kiss (Orsós) Zsuzsanna

A TDK hallgató feladata aktívan részt venni a pécsi szegregátumokban élő roma populációk egészségi állapotának felmérésére irányuló lakossági egészségfelmérésben (személyes interjúzás során). Részvétel az adatok feldolgozásában, összehasonlítás a rendelkezésre irányuló szakirodalmi adatokkal és a teljes hazai népességben végzett 2014-es lakossági egészségfelmérés eredményeivel (OLEF, 2014). Következtetések levonása, javaslatok a romák egészségi állapotának javítására, az egyenlőtlenségek csökkentésére.

Témavezető: Dr. Marek Erika

A hallgató feladata széleskörű szakirodalmi adatgyűjtés egyes kiválasztott etnikumhoz való tartozás, és/vagy kultúra és vallás egészségre gyakorlolt hatásainak témakörében (pl. vallási előírások, szokások, hiedelmek, böjtök, diéták, viselmekdéselemek, orvos-beteg kapcsolat, stb.). A hallgatók kutatásaik során meríthetnek saját etnikai, kulturális vagy vallási hátterükből is, azonban a gyűjtött adatok objektív és kritikai elemzése szükséges a bizonyítékokon alapuló orvoslás tükrében.

Témavezető: Dr. Marek Erika

A TDK hallgató feladata összegyűjteni, összehasonlítani és elemezni széleskörű szakirodalmi adatgyűjtés révén az elérhető epidemiológiai és más releváns adatokat a menedékkérők országai, valamint az irreguláris migráció szempontjából fő küldő országok tekintetében: morbiditási profil, védőoltási rendszer és lefedettség, az ellátórendszer állapota és működése, a helyi kulturális és vallási tényezők, melyek hatással lehetnek az egyének, közösségek egészségére, stb. Az összegyűjtött adatok elemzése alapján követően következtetések levonása a valós, ill. nem valós közegészségügyi veszélyekről, fenyegetettségről, valamint ezek megelőzéséhez szükséges lépésekről a fogadó országokban (pl. oltások, képzés, stb.)

Témavezető: Dr. Marek Erika

A TDK hallgató feladata összegyűjteni, összehasonlítani és elemezni EU-szintű szabályozásokat, gyakorlatokat a migránsok (legális vagy irreguláris) egészségügyi ellátáshoz való hozzáférésével kapcsolatosan. Elemezni az esetleges akadályokat, valamint következtetések, ajánlások megfogalmazása.

Témavezető: Dr. Marek Erika

A migráció szempontjából fogadó - vagy célországokban a sikeres integráció egyik alapvető feltétele az adott ország egészségügyi ellátórendszerébe történő zökkenőmentes beilleszkedés. A hallgató feladata egyes választott országokban vizsgálni ennek a feltételeit, jogszabályi környezetét, gyakorlati megvalósulását (’best practices’), különös figyelemmel a folyamatban lévő integrációs programok egészségügyi elemeire (pl. informálás, motiválás), az újonnan érkezettek szűrővizsgálati ill. védőoltási programokba történő bevonására, a mentális és pszichoszociális segítségnyújtással kapcsolatos programokra, valamint munkaerőpiaci integrációjukkal kapcsolatos egészségügyi rendelkezésekre, gyakorlatokra.

 
 

Témavezető: Dr. Marek Erika

A TDK hallgató feladata az elérhető szakirodalom és az Intézet széleskörű nemzetközi kapcsolatrendszerén keresztül összegyűjteni, összehasonlítani és elemezni az Uniós migráns egészségügyi szűrővizsgálati gyakorlatokat és következtetéseket, javaslatokat megfogalmazni egy egységes, nemzetközi szűrővizsgálati protokol témájában