Ez a PTE ÁOK új honlapja.  |  Vissza a régi honlapra

  Az egység összes munkatársa

Dr. Kátai Emese

Dr. Kátai Emese

Telefon: 29168, 32123

Az alábbi TDK témák témavezetője

Témavezető: Dr. Kátai Emese

Társtémavezető: Dr. Pál József

Az O-glikoziláció egy reverzibilis, foszforilációval rokon, dinamikus, Ser/Thr oldalláncon végbemenő poszt-transzlációs fehérjemódosulás. Több mint 500 intracelluláris fehérjéről ismert jelenleg, hogy O-glikozilálódhat. Számos folyamatot befolyásol; szénhidrát anyagcsere szabályozása, sejt ciklus, malignus transzformáció, stb.
A sejtekben stressz hatására az O-glikoziláció fokozódását figyelhetjük meg, eddigi adatok alapján aktivációja fontos a sejt túlélése szempontjából. Kísérletesen gátolva a fehérjék O-GlcNAc módosulását, fokozott apoptózisról és alacsonyabb viabilitásról számoltak be eddig, pl. hypoxiában. A kutatás célja az O-glikoziláció stressz által kiváltott, időbeli, dinamikus változásának vizsgálata, egyrészt neuronális sejtvonalon (SH-SY5Y), valamint kísérletes állatban. Ezen folyamatok pontosabb megismerése elősegítheti a kóros agyi folyamatok kivédését, és hozzájárulhat új terápiás beavatkozások fejlesztéséhez, a kezelés időzítésének hatékony megtervezéséhez.