Klinikai laboratóriumi vizsgálatok

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2022-2023

Tantárgyfelelős

 • Dr. Horváth-Szalai Zoltán

  klinikai orvos,
  Laboratóriumi Medicina Intézet

Óraszámok/félév

előadás: 24 óra

gyakorlat: 0 óra

szeminárium: 0 óra

összesen: 24 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OGG-KLV-T
 • 2 kredit
 • Gyógyszerész
 • Gyógysz. szaktud. elm. ism. és gyak. készségek modul
 • Őszi
Előfeltétel:

OGG-KL2-T egyidejű felvétel , OGO-IMM-T teljesített , OGO-KTN-T teljesített

Vizsgakurzus:

Nem

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő

Tematika

A Klinikai laboratóriumi vizsgálatok tantárgy, mely kémiai, biokémiai, élettani ismeretekre épül, segít eligazodni a vizsgálatok sokféleségében, a vizsgálati eredmények értelmezésében és molekuláris szemléletet nyújt. A tananyag magába foglalja a kémiai, biokémiai, immunkémiai, hematológiai, véralvadási, toxikológiai laboratóriumi analízisek alkalmazási területeit és módszertani alapjait.

Előadások

 • 1. Klinikai biokémia: az emberi szervezetből vett minták laboratóriumi analízise, a kapott adatok értékelése. - Dr. Horváth-Szalai Zoltán
 • 2. A laboratóriumi vizsgálati eredményeket befolyásoló tényezők, a vizsgálatok információs értéke (referencia tartomány, statisztikai megközelítések). - Dr. Horváth-Szalai Zoltán
 • 3. A víz- és elektrolit zavarok vizsgálata, mérési lehetőségek. - Dr. Szirmay Balázs Gábor
 • 4. Külső és belső minőség ellenőrzés. - Dr. Szirmay Balázs Gábor
 • 5. Plazma fehérjék analízise. - Dr. Horváth-Szalai Zoltán
 • 6. Plazma fehérjék analízise. - Dr. Horváth-Szalai Zoltán
 • 7. Plazma enzimek vizsgálata. Az enzimek extracelluláris térbe kerülésének mechanizmusa. - Dr. Horváth-Szalai Zoltán
 • 8. Plazma enzimek vizsgálata, izoenzimek, enzim mérések jelentősége. - Dr. Horváth-Szalai Zoltán
 • 9. Szénhidrát anyagcsere, a laboratóriumi vizsgálatok jelentősége. - Vassné Lakatos Ágnes
 • 10. Szénhidrát anyagcsere, a laboratóriumi vizsgálatok jelentősége. - Vassné Lakatos Ágnes
 • 11. Hematológiai és véralvadási vizsgálatok alapjai. - Réger Barbara
 • 12. Hematológiai és véralvadási vizsgálatok alapjai. - Réger Barbara
 • 13. Ca, Mg, csontanyagcsere vizsgálatok. - Dr. Kőszegi Tamás Antal
 • 14. Ca, Mg, csontanyagcsere vizsgálatok. Tesztírás I. - Dr. Kőszegi Tamás Antal
 • 15. Vas, porfirin és hemoglobin metabolizmus vizsgálata. - Dr. Kőszegi Tamás Antal
 • 16. Immunkémiai mérések alapjai. - Dr. Kőszegi Tamás Antal
 • 17. Májbetegségek és a gyomor- bélrendszer betegségei, vizsgálati lehetőségek. - Dr. Kőszegi Tamás Antal
 • 18. Tumorok és tumor marker mérések. - Dr. Kőszegi Tamás Antal
 • 19. Vesebetegségek laboratóriumi diagnosztikája - Dr. Szirmay Balázs Gábor
 • 20. Sav-bázis egyensúly, méréstechnika, a mért paraméterek értékelése. - Dr. Szirmay Balázs Gábor
 • 21. Izombetegségek, endokrin rendszerek vizsgálata. - Dr. Kőszegi Tamás Antal
 • 22. Izombetegségek, endokrin rendszerek vizsgálata. - Dr. Kőszegi Tamás Antal
 • 23. Lipid anyagcsere rendellenességeinek vizsgálata. - Dr. Szirmay Balázs Gábor
 • 24. Tesztírás II. - Dr. Szirmay Balázs Gábor

Gyakorlatok

Szemináriumok

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Nincs

Saját oktatási anyag

Az előadások anyaga a Neptun Meet Street-ben és a Teams-ben elérhető

Jegyzet

http://aok.pte.hu/hu/egyseg/oktatasianyagok/140 Klinikai Biokémia címszó alatt megtalálható pdf formátumban

Ajánlott irodalom

http://aok.pte.hu/hu/egyseg/oktatasianyagok/140 (saját jegyzet 2018)
Kellermayer Miklós (szerk.): Klinikai biokémia, egyetemi jegyzet, Egyetemi Nyomda, Pécs, 2001
W.J. Marshall: Klinikai kémia, 4. kiadás, Medicina Könyvkiadó Rt., Budapest, 2003
Szabó Antal: Klinikai laboratóriumi vizsgálatok és paraméterek, Semmelweis Kiadó és Multimédia Stúdió 2010, ISBN: 9789639879751

A félév elfogadásának feltételei

Legfeljebb 25 % hiányzás megengedett

Félévközi ellenőrzések

Félévközi írásbeli számonkérés október-novemberben az addig leadott anyagból, második írásbeli számonkérés decemberben. A jegy megállapítása a félévközi írásbeli számonkérések össszesítése alapján történik.

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

25%-ig megengedett a hiányzás, igazolás, pótlás nem szükséges, egyéni konzultáció a tutorral lehetséges.

Vizsgakérdések

A vizsgakérdések (teszt) minden szemeszterben aktuálisan kerülnek kialakításra.

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói