Vértranszfúziós alapismeretek

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2022-2023

Tantárgyfelelős

 • Dr. Miseta Attila János

  egyetemi tanár,
  Laboratóriumi Medicina Intézet

Óraszámok/félév

előadás: 3 óra

gyakorlat: 4 óra

szeminárium: 0 óra

összesen: 7 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OOR-VTA-T
 • 0 kredit
 • Általános orvos
 • Kritérium követelmény modul
 • Tavaszi
Előfeltétel:

OOP-BPR-T teljesített , OOP-KO2-T teljesített , OOK-PH1-T teljesített

Kurzus létszámkorlát

min. 1 fő – max. 200 fő

Tematika

Az oktatás célja: a transzfúziós terápiához szükséges elméleti és gyakorlati alapismeretek elsajátítása.
Az oktatás anyaga: vérkészítmények, transzfúziós szövődmények, ABO és RhD vércsoportrendszer, vércsoportmeghatározás gyakorlati kivitelezése és elméleti alapja. A tantárgy élettani, kórtani, hematológiai és sürgősségi betegellátással kapcsolatos ismeretekre épül.
Tematika
Elmélet
1. Vér és vérkészítmények ismertetése és indikációik
A transzfuziológia helye az orvostudományban
A transzfúzió alapelve
A vérkonzerválás elmélete
Vérkészítmények előállítása és típusai
Vérkészítmények alkalmazása, veszélyei és indikációi
A transzfuziológia jövője
2. Transzfúziós szövődmények
A transzfúziós szabályzat - Ki végezhet transzfúziót
Transzfúzió mellékhatásaira utaló tünetek
Transzfúziós szövődmények felosztása
Transzfúziós szövődmények tünetei, kezelése és megelőzése
Vérkészítményekkel történő fertőzésátvitel
Haemovigilancia fogalma
3. Erőforrás menedzsment a vérellátásban
A fekvőbeteg-ellátó intézmények vérkészítményekkel való biztonságos ellátásának alapfeltétele a szűkös erőforrásokkal való tudatos és hatékony gazdálkodás. A legfontosabb ilyen erőforrás a nemzeti donor-pool által hordozott egészséges, vércsoport-specifikus teljes vér, azaz a nemzeti vérkincs. A nemzeti donor-pool gondozása - különös tekintettel az eltérő módon változó és öregedő donor- és recipiens-korfák sajátosságaira - kiemelkedő feladat. Az elkészült vérkészítményekkel való intézményi (vérellátó és kórház egyaránt) gazdálkodás, a készítmények logisztikáját, lejáratát és esetleges selejtezését is figyelembe vevő egységes informatikai rendszer nélkül elképzelhetetlen.
Gyakorlat
1. ABO vércsoportrendszer - ABO vércsoport meghatározás
(a vizsgálatot két vérmintából kell elvégezni)
1.1. Általános elmélet: A transzfuziológia elemei: preparatív és klinikai transzfuziológia
Vércsoport szerológia - immunhamatológia
1.2. Gyakorlathoz vonathozó elméleti ismeretek:
1.2.1. Antigén, antitest fogalma
1.2.2. Vörösvérsejt antigének tulajdonságai
1.2.3. Vörösvérsejt antigének elleni antitestek tulajdonságai
1.2.4. Landsteiner szabály
1.2.5. Agglutinációs reakció
1.2.6. Vércsoport-szerológiai vizsgáló módszerek
1.2.7. A klinikai és laboratóriumi vércsoport- meghatározás fogalma és alkalmazási területe
1.3. ABO vércsoport meghatározás lemezen
1.3.1. Csövek jelölése, lemez adminisztrációja
1.3.2. Sejtszuszpenziók készítése (50%-os, 10%-os)
1.3.3. A vizsgálat kivitelezése
1.3.4. Hibaforrások
1.3.5. Önálló értékelés

2. RhD vércsoport meghatározás, ellenanyag vizsgálatok
(a vizsgálatot két mintából kell elvégezni)
2.1. Elmélet:
2.1.1. Rh rendszer antigénjei
2.1.2. RhD antigén specificitása
2.1.3. Rh antigének elleni antitestek tulajdonságai
2.2. RhD meghatározás lemezen
2.2.1. Adminisztráció
2.2.2. Sejtszuszpenzió készítése (50%-os)
2.2.3. Vizsgálat kivitelezése
2.2.4. Hibaforrások
2.2.5. Értékelés
2.3. Bed side kártya használata
2.3.1. A kártya használatának célja
2.3.2. Működési elv
2.3.3. A vizsgálat kivitelezése
2.3.4. Hibaforrások
2.3.5. Értékelés
2.4. Ellenanyag vizsgálatok - bemutatás
2.4.1. Kompatibilitás fogalma és elemei
2.4.2. A vizsgálat célja, a vizsgálat elve
2.4.3. Ellenanyag szűrés és ellenanyag azonosítás fogalma
2.4.4. Gélkártyás módszer bemutatása értékelés kis csoportokban - eredmények megbeszélése

Előadások

 • 1. Transzfúziós alapismeretek: Vér és vérkészítmények ismertetése és indikációik. - Dr. Faust Zsuzsanna
 • 2. Transzfúziós alapismeretek: Transzfúziós szövődmények. - Dr. Faust Zsuzsanna
 • 3. Erőforrás menedzsment a vérellátásban - Dr. Pászthy Vera

Gyakorlatok

 • 1. Transzfúziós alapismeretek: ABO vércsoportrendszer - ABO vércsoport meghatározás
 • 2. Transzfúziós alapismeretek: ABO vércsoportrendszer - ABO vércsoport meghatározás
 • 3. Transzfúziós alapismeretek: Rh vércsoportrendszer, ellenanyag vizsgálatok - RhD vércsoport meghatározása
 • 4. Transzfúziós alapismeretek: Rh vércsoportrendszer, ellenanyag vizsgálatok - RhD vércsoport meghatározása

Szemináriumok

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

_

Saját oktatási anyag

Előadások anyaga

Jegyzet

_

Ajánlott irodalom

Kiadott oktatási anyag - elérhetősége:
http://aok.pte.hu/hu/egyseg/oktatasianyagok/140 Laboratóriumi Medicina Intézet Oktatási anyagok
és
http://aok.pte.hu/index.php?page=egysegek&int=intklin&mid=2&nyelv=hun
Országos Vérellátó Szolgálat Pécsi Regionális Vérellátó Központ Oktatási anyagok

A félév elfogadásának feltételei

Eredményes tesztvizsga - min 80% teljesítés
Hiányzás: nem elfogadott
Elméleti és gyakorlati órákon katalógus

Félévközi ellenőrzések

_

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

A gyakorlat másik csoportban pótolható (maximális létszám 25 fő)

Vizsgakérdések

A tematika tartalmazza

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói

 • Dr. Csernus Zita
 • Dr. Faust Zsuzsanna