Ez a PTE ÁOK új honlapja.  |  Vissza a régi honlapra

  Az egység összes munkatársa

Dr. Erőss Bálint

Dr. Erőss Bálint

egyetemi tanársegéd

Transzlációs Medicina Intézet

Telefon: 31547

orvosszakmai csoportvezető

Az alábbi TDK témák témavezetője

Témavezető: Dr. Erőss Bálint

Társtémavezető: Dr. Tinusz Benedek

A nyelőcsőrákok két fő szövettani típusa a laphámcarcinoma és az adenocarcinoma. Előbbi tradicionálisan gyakrabban fordul elő, azonban az utóbbi évtizedekben az adenocarcinoma incidenciája rohamosan emelkedni kedzett, olyannyira, hogy egyes fejlett országokban már megelőzi a laphámcarcinomáét. Magyaroszrágon még nem készült olyan átfogó, országos vizsgálat, amely ezt a trendet igazolná vagy cáfolná.

Kutatásunk célja, hogy információt kapjunk a magyarországi nyelőcsőrákok epidemiológiai viszonyairól, rizikófaktorairól és ellátási rendszeréről (a betegutakról), amely adatok elengedhetetnenül szükségesek ahhoz, hogy egyes, az országban gyakorlatilag nem használt, a korai nyelőcsőrákok ellátásában alkalmazható endoszkopós eljárások bevezetésre kerüljenek.

Témavezető: Dr. Erőss Bálint

Társtémavezető: Dr. Szakó Lajos

A különböző szövettani eredettel bíró nyelőcsőrákok közös tulajdonsága, hogy rossz kórjóslatú betegségek, ráadásul a nyelőcsőrák összességében egyre gyakrabban fordul elő, jelenleg az összes rosszindulatú daganatos megbetegedés közül a nyolcadik helyen állnak világszerte gyakoriság tekintetében. Magyarországon ezekről a daganatokról csak igen korlátozott mértékben állnak rendelkezésre adatok, annak ellenére, hogy az optimális betegellátáshoz a lehető legteljesebb ismeretekre van szükség, különösen egy olyan betegség esetén, amelynek diagnosztizálásában és ellátásában számos orvosi szakterület aktívan részt vesz.

Kutatásunk célja a magyar és külföldi nyelőcsőrákos betegek számáról, kor-és nembeli, valamint földrajzi megoszlásáról és egyéb népegészségtani jellemzőiről történő adatgyűjtés, a betegek által bejárt utak, kórházak rögzítése annak érdekében, hogy képet kapjunk a betegellátás pontos rendszeréről, az esetleges olyan pontokról, ahol az ellátás színvonalát emelni lehetne. További célunk a betegség kialakulásában szerepet játszó rizikófaktorok azonosítása, amely adatok segítséget nyújthatnak a nyelőcsőrákok megelőzésében, korai felismerésében, esetleg szűrőprogramok kidolgozásában, az egyes kezelési modalitások dokumentálása, kimeneteleik rögzítése, a betegek követése, az alkalmazott kezelések hatásának vizsgálata a tünetekre és életminőségre.

Témavezető: Dr. Erőss Bálint

Társtémavezető: Dr. Vörhendi Nóra

A tápcsatornai vérzés a leggyakoribb gasztroenterológiai vészhelyzet, mortalitását körülbelül 10%-ra becsülik. A vérzések okai szerteágazóak, az egyes vérzésforrások gyakorisága is nagy mértékben különbözik, ezért a lehetőségek ismerete az időben történő, pontos diagnózis majd terápia nélkülözhetetlen feltétele.

Kutatásunk célja egy nemzeti és nemzetközi web alapú adatbázis (Vérző regiszter) létrehozása a gasztrointesztinális vérző betegek adatainak rögzítése céljából. Magyarországon jelenleg egyetlen gasztrointesztinális vérzésekkel foglalkozó regiszter sincs nyilvántartva; a vérzések epidemiológiájáról, kezeléséről, a pontos morbiditásról és mortalitásról kevés adat áll rendelkezésre, ugyanakkor ezen információk birtokában, illetve következtetések levonásával hozzájárulnánk a betegellátás minőségének javulásához. A vizsgálat eredményeképp részletesebb, megbízható adatokhoz juthatunk a gasztrointesztinális vérző betegek epidemiológiájáról, klinikai jellemzőiről és az ellátásuk gyakorlatáról.