Ez a PTE ÁOK új honlapja.  |  Vissza a régi honlapra

  Az egység összes munkatársa

Kőnigné Dr. Péter Anikó

Kőnigné Dr. Péter Anikó

PhD

egyetemi adjunktus

Bioanalitikai Intézet

Telefon: 36458

Az alábbi TDK témák témavezetője

Témavezető: Dr. Dergez Tímea

Társtémavezető: Kőnigné Dr. Péter Anikó

A természetbe kerülő vegyületek (pl. gyógyszerek, vegyszerek és egyéb káros anyagok) kibocsátása, biológiai aktivitásuk ellenére, nincs kellően szabályozva és kimutatásukra még nincs megfelelő környezetanalitikai módszer. Ezen anyagok a levegőből, táplálékkal vagy ivóvízzel bejutva a szervezetbe egészségkárosító hatásúak lehetnek. Célunk nagy érzékenységű elválasztástecnikai módszerek kidolgozása (GC/MS, HPLC/MS-MS, CE/MS), az eddig nem kellően vizsgált szennyező anyagok meghatározására. Mintáink biológiai forrásból származnak: vizelet, vér és anyatej.

Témavezető: Dr. Poór Viktória

Társtémavezető: Kőnigné Dr. Péter Anikó

A természetbe kerülő vegyületek (pl. gyógyszerek, vegyszerek és egyéb káros anyagok) kibocsátása, biológiai aktivitásuk ellenére, nincs kellően szabályozva és kimutatásukra még nincs megfelelő környezetanalitikai módszer. Ezen anyagok a levegőből, táplálékkal vagy ivóvízzel bejutva a szervezetbe egészségkárosító hatásúak lehetnek. Célunk nagy érzékenységű elválasztástecnikai módszerek kidolgozása (GC/MS, HPLC/MS-MS, CE/MS), az eddig nem kellően vizsgált szennyező anyagok meghatározására. Mintáink: felszíni és felszín alatti vizek, palackozott vizek.

Témavezető: Kőnigné Dr. Péter Anikó

A talaj és vizeink egyre fokozódó szennyeződése, ill. a környezetünkben lévő tárgyak és élelmiszerek fémion tartalma jelentős mértékben károsíthatja az élő szervezeteket. A mikroorganizmusok képesek a nehézfémionok és számos toxikus vegyület koncentrálására és akkumulálására.

A kutatás témája gombasejtek: Saccharomyces cerevisieae, Candida tropicalis, és algasejtek: Spirulina platensis és Chlorella vulgaris fémionokkal szembeni védekezőmechanizmusainak feltárása. A gomba- és algasejtek koncentrációja befolyásolhatja az általuk felvett fémionok mennyiségét. A jelenség alapja a sejtek környezeti fémion koncentrációtól függő kommunikációja (quorum sensing) is lehet. Célom az információ átadásában, valamint a fémionok elleni védekezésben szerepet játszó vegyületek feltérképezése és a hatásmechanizmus megismerése.

A mikroorganizmusok kis molekulák segítségével kommunikálnak egymással, a környezeti hatásokra különböző élettani folyamatokkal reagálnak. A Quorum sensing azt a jelenséget írja le mikroorganizmusok között, amelyben az egyedi sejtek kis molekulatömegű jelző részecskék akkumulációjával érzékelik, ha a populáció elérte azt a minimális egységet, vagy „quorumot” ami populációs választ indukál.

A QS-molekulák (többnyire nyomnyi mennyiségben lévő anyagok) kimutatását az élesztő- és algasejtek tenyésztőközegéből, minőségileg és mennyiségileg, műszeres analitikai technikák GC/MS, HPLC/MS segítségével végzem. A fémionok koncentrációját atomabszorpciós spektrometria és ICP-MS  segítségével állapítom meg.