Ez a PTE ÁOK új honlapja.  |  Vissza a régi honlapra

  Az egység összes munkatársa

Dr. Huber Imre

Dr. Huber Imre

C.Sc., Ph.D., habil.

egyetemi docens , intézetigazgató helyettes

Gyógyszerészi Kémiai Intézet

Telefon: 28813; 28817

Az alábbi TDK témák témavezetője

Témavezető: Dr. Huber Imre

Preparatív munkánk során lehetséges gyógyszerjelöltek születése, bölcsője mellett tevékenykedünk. Célunk, hogy olyan vegyületeket állítsunk elő, melyek ígéretes antiproliferatív és/vagy antioxidáns (esetleg antimikrobiális) tulajdonságokkal bírnak. A vegyületek farmakológiai tesztelése társintézeti együttműködés kereteiben történik (nem mi végezzük). A megadott vegyületcsaládok bár farmakológiailag ígéretesek, közülük egyelőre nem került ki gyógyszerjelölt. A vegyületcsaládok származékait többek között Michael-addíciós, Dieckmann-kondenzációs, aldol-kondenzációs, izoaromatizációs, hidrogénezési-dehidrogénezési, gyűrűzárási, reduktív alkilezési és hidrolitikus-dekarboxilezési reakciók segítségével állítjuk elő. A témába kapcsolódó hallgató megtanulja a hatóanyag-szintézis menetét (GLP és GMP szerint), az átlagosnál magasabb anyagismeretre és labortechnikai tudásra tehet szert. Végeredményben hosszabb távon is használható, tudományos szintű preparatív szerves gyógyszerkémiai rutint sajátíthat el. Tevékenységének már első eredményeiről beszámol a helyi és országos TDK konferenciákon. Megfelelő eredményesség mellett lehetősége nyílik arra is, hogy folytatásként bekapcsolódjon a PhD képzésbe.

Témavezető: Dr. Huber Imre

Preparatív munkánk során lehetséges gyógyszerjelöltek születése, bölcsője mellett tevékenykedünk. Célunk, hogy olyan vegyületeket állítsunk elő, melyek ígéretes antiproliferatív és/vagy antioxidáns (esetleg antimikrobiális) tulajdonságokkal bírnak. A vegyületek farmakológiai tesztelése társintézeti együttműködés kereteiben történik (nem mi végezzük). A megadott vegyületcsaládok bár farmakológiailag ígéretesek, közülük egyelőre nem került ki gyógyszerjelölt. A vegyületcsaládok származékait többek között Michael-addíciós, Dieckmann-kondenzációs, aldol-kondenzációs, izoaromatizációs, hidrogénezési-dehidrogénezési, gyűrűzárási, reduktív alkilezési és hidrolitikus-dekarboxilezési reakciók segítségével állítjuk elő. A témába kapcsolódó hallgató megtanulja a hatóanyag-szintézis menetét (GLP és GMP szerint), az átlagosnál magasabb anyagismeretre és labortechnikai tudásra tehet szert. Végeredményben hosszabb távon is használható, tudományos szintű preparatív szerves gyógyszerkémiai rutint sajátíthat el. Tevékenységének már első eredményeiről beszámol a helyi és országos TDK konferenciákon. Megfelelő eredményesség mellett lehetősége nyílik arra is, hogy folytatásként bekapcsolódjon a PhD képzésbe.