Ez a PTE ÁOK új honlapja.  |  Vissza a régi honlapra

« Oktatás

Gyógyszerkönyvi analitikai vizsgálatok 2. - elmélet

Tantárgy menü

Adatok

A tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre:

2019-2020

Alapadatok

Kód: OGA-P2E-T  |  3 kredit  |  Gyógyszerész |  Alapozó modul  |  tavasszal

Tantárgyfelelős

Dr. Perjési Pál, egyetemi tanár

Óraszámok / félév

42 óra előadás + 0 óra gyakorlat + 0 óra szeminárium = összesen 42 óra

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 100 fő

Előfeltételek

OGA-L1E-T teljesített

OGA-GC1-T teljesített

OPA-P2E-T egyidejű felvétel

Tematika

A Gyógyszerkönyvi analitikai vizsgálatok tantárgy a gyógyszerészhallgatók számára a kvantitatív analitikai kémiát a gyakorlat oldaláról közelíti meg. A hozzátartozó elméletet - elsősorban az egyensúlyi kémia eredményeit - tárgyalja. Ez a megközelítés a gyógyszerésztudományok minden területén alapvető fontosságú. Cél, hogy a kísérletek és azok magyarázata segítse a gyógyszerészhallgatókat az összefüggések megértésében, a mérési eljárások értelmezésében. Foglalkozik a tömegmérésre visszavezetett (precipitációs) gravimetriával, a mai napig legpontosabb analitikai eljárással és a térfogatos analízis további módszerei is részletes ismertetésre kerülnek. Fontos a gondos, pontos és kvantitatív analitikai munka megismerése, melynek begyakorlása a gyakorlatokon történik.

A félév elfogadásának feltételei

Legfeljebb 15 % hiányzás megengedett

Félévközi ellenőrzések

A félév elismerése a PTE Tanulmányi és Vizsgaszabályzata alapján történik. Egy félévben legfeljebb három előadásról való hiányzás fogadható el. A hallgatók a félév során (a 7. és a 12. héten) két kötelező írásbeli dolgozatot írnak (az előadások és gyakorlatok anyagából), melyek értékelése százalékos minősítéssel történik. A megírt dolgozatok legalább egyikének 60 %-os minősítésűnek kell lennie. Két eredménytelen félévközi dolgozat esetén javítására egy alkalommal van lehetőség a 14. héten.
A vizsgára bocsáthatóság feltétele a párhuzamosan, kötelezően felvett gyakorlati tárgy sikeres teljesítése.

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

A mulasztott előadások és gyakorlati foglakozások pótlására nincs lehetőség.

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Barcza L.: A mennyiségi kémiai analízis gyakorlati kézikönyve, Medicina 2009.
Kvantitatív analitikai kémia, Semmelweis Kiadó 2007.

Saját oktatási anyag

Jegyzet

Ajánlott irodalom

D. A. Skoog, D. M. West, F. J. Holler, S. R. Crouch: Analytical Chemistry, an Introduction, Saunders College Publishing 2000.

Előadások

 • 1. A mennyiségi kémia analízis alapjai. Az analitikai folyamatok. - Dr. Kulcsár Győző Kornél
 • 2. A mennyiségi kémia analízis alapjai. Az analitikai folyamatok. - Dr. Kulcsár Győző Kornél
 • 3. A mennyiségi kémia analízis alapjai. Az analitikai folyamatok. - Dr. Kulcsár Győző Kornél
 • 4. A térfogatos elemzés. A kémiai analízis eredményeinek feldolgozása. A mérési hiba. - Dr. Kulcsár Győző Kornél
 • 5. A térfogatos elemzés. A kémiai analízis eredményeinek feldolgozása. A mérési hiba. - Dr. Kulcsár Győző Kornél
 • 6. A térfogatos elemzés. A kémiai analízis eredményeinek feldolgozása. A mérési hiba. - Dr. Kulcsár Győző Kornél
 • 7. Sav-bázis titrálás. A titrálási görbe. Végpontjelzés. - Dr. Kulcsár Győző Kornél
 • 8. Sav-bázis titrálás. A titrálási görbe. Végpontjelzés. - Dr. Kulcsár Győző Kornél
 • 9. Sav-bázis titrálás. A titrálási görbe. Végpontjelzés. - Dr. Kulcsár Győző Kornél
 • 10. A neutralizációs analízis: erős savak és bázisok titrálása. - Dr. Kulcsár Győző Kornél
 • 11. A neutralizációs analízis: erős savak és bázisok titrálása. - Dr. Kulcsár Győző Kornél
 • 12. A neutralizációs analízis: erős savak és bázisok titrálása. - Dr. Kulcsár Győző Kornél
 • 13. A neutralizációs analízis: gyenge savak és bázisok titrálása. - Dr. Kulcsár Győző Kornél
 • 14. A neutralizációs analízis: gyenge savak és bázisok titrálása. - Dr. Kulcsár Győző Kornél
 • 15. A neutralizációs analízis: gyenge savak és bázisok titrálása. - Dr. Kulcsár Győző Kornél
 • 16. A neutralizációs analízis: titrálások nemvizes közegben. - Dr. Kulcsár Győző Kornél
 • 17. A neutralizációs analízis: titrálások nemvizes közegben. - Dr. Kulcsár Győző Kornél
 • 18. Komplexometria. - Dr. Kulcsár Győző Kornél
 • 19. Komplexometria. - Dr. Kulcsár Győző Kornél
 • 20. Komplexometria. - Dr. Kulcsár Győző Kornél
 • 21. Komplexometria - Dr. Kulcsár Győző Kornél
 • 22. Komplexometria II - Dr. Kulcsár Győző Kornél
 • 23. Komplexometria II - Dr. Kulcsár Győző Kornél
 • 24. Komplexometria II - Dr. Kulcsár Győző Kornél
 • 25. Redoxireakciókon alapuló titrimetriás meghatározások. A titrálási görbe. Végpontjelzés. - Dr. Kulcsár Győző Kornél
 • 26. Redoxireakciókon alapuló titrimetriás meghatározások. A titrálási görbe. Végpontjelzés. - Dr. Kulcsár Győző Kornél
 • 27. Redoxireakciókon alapuló titrimetriás meghatározások. A titrálási görbe. Végpontjelzés. - Dr. Kulcsár Győző Kornél
 • 28. Redoxireakciókon alapuló meghatározások: Oxidimetria I. - Dr. Kulcsár Győző Kornél
 • 29. Redoxireakciókon alapuló meghatározások: Oxidimetria I. - Dr. Kulcsár Győző Kornél
 • 30. Redoxireakciókon alapuló meghatározások: Oxidimetria I. - Dr. Kulcsár Győző Kornél
 • 31. Redoxireakciókon alapuló meghatározások : Oxidimetria II. - Dr. Kulcsár Győző Kornél
 • 32. Redoxireakciókon alapuló meghatározások : Oxidimetria II. - Dr. Kulcsár Győző Kornél
 • 33. Redoxireakciókon alapuló meghatározások : Oxidimetria II. - Dr. Kulcsár Győző Kornél
 • 34. Redoxireakciókon alapuló meghatározások : Reduktometria. - Dr. Kulcsár Győző Kornél
 • 35. Redoxireakciókon alapuló meghatározások : Reduktometria. - Dr. Kulcsár Győző Kornél
 • 36. Redoxireakciókon alapuló meghatározások : Reduktometria. - Dr. Kulcsár Győző Kornél
 • 37. Csapadékképződésen alapuló analitikai eljárások I.: Csapadékos titrálások. - Dr. Kulcsár Győző Kornél
 • 38. Csapadékképződésen alapuló analitikai eljárások I.: Csapadékos titrálások. - Dr. Kulcsár Győző Kornél
 • 39. Csapadékképződésen alapuló analitikai eljárások I.: Csapadékos titrálások. - Dr. Kulcsár Győző Kornél
 • 40. Csapadékképződésen alapuló analitikai eljárások II.: Gravimetria. - Dr. Kulcsár Győző Kornél
 • 41. Csapadékképződésen alapuló analitikai eljárások II.: Gravimetria. - Dr. Kulcsár Győző Kornél
 • 42. Csapadékképződésen alapuló analitikai eljárások II.: Gravimetria. - Dr. Kulcsár Győző Kornél

Gyakorlatok

Szemináriumok

Vizsgakérdések

A félév végi szóbeli szigorlat magában foglalja Gyógyszerkönyvi analitikai vizsgálatok 1-2. tárgyak teljes anyagát. A szóbeli vizsga kérdéseiről a hallgatók a félév elején részletes tájékoztatást kapnak az Intézet honlapján vagy az első foglalkozások során. A szigorlat szóbeli része kettő tételből áll. Bármelyik tétel elégtelen ismerete esetén a vizsga elégtelen érdemjeggyel zárul. A szigorlati jegy megállapítása a félévi dolgozatok, valamint a szóbeli tételek megválaszolásának eredményei alapján történik.

Vizsgáztatók

 • Dr. Huber Imre
 • Dr. Kulcsár Győző Kornél
 • Dr. Ohmacht Róbert

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói