Ez a PTE ÁOK új honlapja.  |  Vissza a régi honlapra

« Oktatás

Gyógyszermetabolizmus és gyógyszertoxicitás

Tantárgy menü

Adatok

A tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre:

2019-2020

Alapadatok

Kód: OGF-GMT-T  |  1 kredit  |  Gyógyszerész |  Fakultatív modul  |  ősszel

Tantárgyfelelős

Dr. Almási Attila, egyetemi adjunktus

Óraszámok / félév

14 óra előadás + 0 óra gyakorlat + 0 óra szeminárium = összesen 14 óra

Kurzus létszámkorlát

min. 3 fő – max. 50 fő

Előfeltételek

OGO-G1B-T teljesített

Tematika

A fakultatív kurzus előadásain a gyógyszerfelszívódás-, átalakulás,- és elimináció során lejátszódó, végső soron a gyógyszerek mellék- és toxikus hatásait okozó folyamatok molekuláris hátterével és azok változásaival foglalkozunk. A kurzus folyamán szó esik környezeti karcinogéneknek metabolizmus útján történő átalakulásukról, aktivációjukról is.

A félév elfogadásának feltételei

Legfeljebb 25 % hiányzás megengedett

Félévközi ellenőrzések

Írásbeli vizsga.

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

A mulasztott zárthelyi dolgozat pótlása kötelező.

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Saját oktatási anyag

Perjési Pál: Gyógyszermetabolizmus és gyógyszertoxicitás (elektronikus tananyag) –(http://gytsz.pte.hu/hu/menu/menupont/177)

Jegyzet

Ajánlott irodalom

Előadások

 • 1. Bevezetés. A gyógyszermetabolimus toxikológiai vonatkozásai. - Dr. Almási Attila
 • 2. A testidegen anyagok sorsa a szervezetben. - Dr. Almási Attila
 • 3. Metabolikus átalakulások I. Fázis I vagy funkcionalizációs reakciók 1. (CYP enzimek) - Dr. Almási Attila
 • 4. Metabolikus átalakulások II. Fázis I vagy funkcionalizációs reakciók 2. (FAD, nem mikroszómális átalakulások) - Dr. Almási Attila
 • 5. Metabolikus átalakulások III. Fázis II vagy konjugációs reakciók 1. (glükuronsav konjugáció, szulfátkonjugáció) - Dr. Almási Attila
 • 6. Metabolikus átalakulások IV. Fázis II vagy konjugációs reakciók II. (aminosav konjugáció, acetiláció, metiláció, glutation konjugáció) - Dr. Almási Attila
 • 7. Fázis III-as átalakulások (transzporterek), gyógyszertoxicitás általános molekuláris mechanizmusai - Dr. Almási Attila
 • 8. A paracetamol biotranszformációja és toxikus hatásai. A paracetamol toxicitását befolyásoló tényezők. - Dr. Almási Attila
 • 9. A nem-szteroid gyulladáscsökkentő szerek toxicitása. A diklofenák hepatotoxicitása. - Dr. Almási Attila
 • 10. A troglitazon toxicitás. A szulfonamid hiperszenzitivitás. - Dr. Almási Attila
 • 11. Kémiai karcinogenezis I. Definíciók, sejtosztódás, környezeti karcinogének, kémiai karcinogenezis. - Dr. Almási Attila
 • 12. Kémiai karcinogenezis II. Kémiai karcinogének különböző csoportjaiba tartozó testidegen anyagok szerkezete és metabolikus aktiválása. - Dr. Almási Attila
 • 13. Metabolikus különbségek speciesek között, genetikai polimorfizmus. - Dr. Almási Attila
 • 14. Változások a gyógyszermetabolizmusban terhesség alatt és időskorban. - Dr. Almási Attila

Gyakorlatok

Szemináriumok

Vizsgakérdések

A kiadott tételsor alapján.

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói

 • Dr. Almási Attila