Ez a PTE ÁOK új honlapja.  |  Vissza a régi honlapra

« Oktatás

Gyógyszerészi bioszervetlen kémia

Tantárgy menü

Adatok

A tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre:

2019-2020

Alapadatok

Kód: OGF-GLK-T  |  1 kredit  |  Gyógyszerész |  Fakultatív modul  |  ősszel

Tantárgyfelelős

Dr. Huber Imre, egyetemi docens

Óraszámok / félév

14 óra előadás + 0 óra gyakorlat + 0 óra szeminárium = összesen 14 óra

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 40 fő

Előfeltételek

OGA-T2E-T teljesített

OGA-S2E-T teljesített

OGO-GE2-T teljesített

Tematika

Ebben a keretben egyetlen blokkban, áttekintő jellegű tananyag kerül átadásra. Hallgatóink betekintést kaphatnak az orvoslásban alkalmazott, gyógyszerészeti tevékenységgel is összefüggő kontrasztanyagok (röntgenkontrasztanyagok, MRI kontrasztanyagok, CT kontrasztanyagok, ultrahangvizsgálati kontrasztanyagok) és radiodiagnosztikumok alkalmazásának bioszervetlen kémiai hátteréről. A tárgy keretében más, bioszervetlen kémiai vonatkozással bíró területek is tárgyalásra kerülnek: platinakomplexek a gyógyászatban, kelációs terápia, biszfoszfonátok a gyógyászatban, komplexek geometriája, stb.

A félév elfogadásának feltételei

Legfeljebb 15 % hiányzás megengedett

Félévközi ellenőrzések

Írásbeli vizsga az előadások anyagából, amelynek során a hallgatók a kontrasztanyagok kémiai és gyógyszerészeti alkalmazási hátteréről adnak bizonyságot.

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

Az órákról hiányzás a TVSZ szerint.

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Saját oktatási anyag

Huber Imre: Gyógyszerészi bioszervetlen kémiai ismeretek (szemelvények oktatáshoz) című lektorált jegyzet, elektronikus tananyag. Megjelenés éve: 2014. Szabadon letölthető az internetről.

Jegyzet

Lásd: "Saját oktatási anyag" részben.

Ajánlott irodalom

Gergely P. (szerk.): Általános és bioszervetlen kémia, egyetemi tankönyv, 6. kiadás, Semmelweis, Bp. 2005
Kiss T., Gajda T., Gyurcsik B.: Bevezetés a bioszervetlen kémiába
W. Kaim, B. Schwederski: Bioinorganic Chemistry: Inorganic Elements in the Chemistry of Life

Előadások

 • 1. Bevezetés. Nemfémek és fémek biológiai szerepe - Dr. Huber Imre
 • 2. Az elemek áttekintése - Dr. Huber Imre
 • 3. Röntgenkontrasztanyagok - Dr. Huber Imre
 • 4. Vízoldékony, nephrotrop, magas ozmolalitású RTG-kontrasztanyagok - Dr. Huber Imre
 • 5. Vízoldékony, nephrotrop, alacsony ozmolalitású RTG-kontrasztanyagok - Dr. Huber Imre
 • 6. Vízoldékony, hepatotrop RTG-kontrasztanyagok - Dr. Huber Imre
 • 7. Nem vízoldékony RTG-kontrasztanyagok - Dr. Huber Imre
 • 8. Az MRI kontrasztanyagai - Dr. Huber Imre
 • 9. A CT kontrasztanyagai - Dr. Huber Imre
 • 10. Az ultrahang kontrasztanyagai - Dr. Huber Imre
 • 11. Radioaktív diagnosztikumok - Dr. Huber Imre
 • 12. Platinakomplexek a gyógyászatban. Kelációs terápia - Dr. Huber Imre
 • 13. Biszfoszfonátok a gyógyászatban - Dr. Huber Imre
 • 14. Komplexek geometriája. Záródolgozat - Dr. Huber Imre

Gyakorlatok

Szemináriumok

Vizsgakérdések

Írásbeli vizsga az előadások anyagából, amelynek során a hallgatók a kontrasztanyagok kémiai és gyógyszerészeti alkalmazási hátteréről adnak bizonyságot.

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói