Ez a PTE ÁOK új honlapja.  |  Vissza a régi honlapra

« Oktatás

A sztereokémia alapjai

Tantárgy menü

Adatok

A tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre:

2019-2020

Alapadatok

Kód: OGE-STK-T  |  1 kredit  |  Gyógyszerész |  Elektív modul  |  tavasszal

Tantárgyfelelős

Dr. Huber Imre, egyetemi docens

Óraszámok / félév

14 óra előadás + 0 óra gyakorlat + 0 óra szeminárium = összesen 14 óra

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 50 fő

Előfeltételek

OGA-S2E-T teljesített

OGG-R1E-T teljesített

OGO-GE2-T teljesített

Tematika

Az élet legalább háromdimenziós struktúrában zajlik. Ez igaz mind a szabad szemmel látható, mind a nem látható részfolyamatokra. Utóbbiak a kémia, a gyógyszerészet, az orvoslás és a biológia tudományágak által kutatott folyamatok, melyek nem lennének érthetők és megismerhetők a térkémiai eszközök és ismeretek nélkül. Az élő anyag építőköveinek (pl.: enzim és szubsztrát, receptor és ligand) egyik alapjellemzője a kiralitás (a három dimenziót megduplázó tükör), amit szintén térkémiai alapokon értelmezünk. Ezért vált napjainkra a kémia és farmakológia mellett nélkülözhetetlen határtudománnyá a sztereokémia, melynek alapjairól szól jelen tantárgy a III. és IV. évfolyamos gyógyszerészhallgatók számára.

A félév elfogadásának feltételei

Legfeljebb 15 % hiányzás megengedett

Félévközi ellenőrzések

Írásbeli vizsga az előadások anyagából. A vizsgakérdések elérhetők az előadónál. A tananyagot és a vizsgakérdéseket az előadó jegyzet formájában összefoglalta.

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

Az órákról hiányzás a PTE TVSZ szerint.

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Saját oktatási anyag

Huber Imre: Gyógyszerészi sztereokémiai ismeretek című lektorált jegyzet, elektronikus tananyag. Megjelenés éve: 2014. Szabadon letölthető PDF formátumban az internetről (Nemzeti Tankönyvtár).

Jegyzet

Lásd: "Saját oktatási anyag" részben.

Ajánlott irodalom

Előadások

 • 1. Bevezetés, izoméria, konfiguráció, konformáció - Dr. Huber Imre
 • 2. Aszimmetria, kiralitás - Dr. Huber Imre
 • 3. Aszimmetrikus szintézis - Dr. Huber Imre
 • 4. CIP rendszer, Fischer projekció - Dr. Huber Imre
 • 5. Diasztereomeria, enantiomeria - Dr. Huber Imre
 • 6. Epimer, eutomer, distomer - Dr. Huber Imre
 • 7. Homokiralitás, inverzió, mezoizomer - Dr. Huber Imre
 • 8. Newman projekció - Dr. Huber Imre
 • 9. Optikai tisztaság - Dr. Huber Imre
 • 10. Prokiralitás, prosztereoizomeria - Dr. Huber Imre
 • 11. Racemát, racemizáció - Dr. Huber Imre
 • 12. Retenció a sztereokémiában - Dr. Huber Imre
 • 13. Sztereoszelektivitás, sztereospecificitás - Dr. Huber Imre
 • 14. Összefoglalás, pótlás - Dr. Huber Imre

Gyakorlatok

Szemináriumok

Vizsgakérdések

Írásbeli vizsga az előadások anyagából. A vizsgakérdések elérhetők az előadónál. A tananyagot és a vizsgakérdéseket az előadó jegyzet formájában összefoglalta.

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói