Ez a PTE ÁOK új honlapja.  |  Vissza a régi honlapra

« Oktatás

A kémia alapjai 1.

Tantárgy menü

Adatok

A tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre:

2019-2020

Alapadatok

Kód: OGE-KP1-T  |  2 kredit  |  Gyógyszerész |  Elektív modul  |  ősszel

Tantárgyfelelős

Dr. Perjési Pál, egyetemi tanár

Óraszámok / félév

28 óra előadás + 0 óra gyakorlat + 0 óra szeminárium = összesen 28 óra

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 40 fő

Előfeltételek

Tematika

A tárgy oktatása során, a korábban tanult ismeretekre alapozva, a hallgatók megismerkednek a kémiai törvényszerűségek alapjaival, különös tekintettel a gyógyszerészképzés alapozó kémiai tantárgyai során megismerendő összefüggésekre, törvényekre, törvényszerűségekre. A megszerzett ismeretek segítséget nyújtanak a kötelező tantárgyak anyagainak jobb megértéséhez.

A félév elfogadásának feltételei

Legfeljebb 15 % hiányzás megengedett

Félévközi ellenőrzések

Két félévközi írásbeli számonkérés az előadások anyagából. Az egyik dolgozat eredménye legalább 60%, a két dolgozat átlaga legalább 50% legyen. A javító dolgozat eredménye hozzáadódik a két félévközi dolgozat eredményéhez.

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

A mulasztott előadások pótlására nincs lehetőség.

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Gergely P. (szerk.): Általános és bioszervetlen kémia, 5. kiadás, Semmelweis, Bp. 2003

Saját oktatási anyag

Almási A., Kuzma M., Perjési P.: Általános és szervetlen kémiai praktikum és példatár, elektronikus tananyag, PTE, 2014.

Jegyzet

Ajánlott irodalom

Tőkés Béla, Dudutz Gyöngyi, Donáth-Nagy Gabriella: A kémia alapjai, I. kötet, Studium Alapítvány Kiadó, Marosvásásrhely, 2005.

Előadások

 • 1. Az atom elektronszerkezete. A kémiai elemek. - Dr. Perjési Pál
 • 2. Az atom elektronszerkezete. A kémiai elemek. - Dr. Perjési Pál
 • 3. Kémiai kötések I. A molekulák geometriája. - Dr. Perjési Pál
 • 4. Kémiai kötések I. A molekulák geometriája. - Dr. Perjési Pál
 • 5. Kinetikus gázelmélet. Gáztörvények. - Dr. Perjési Pál
 • 6. Kinetikus gázelmélet. Gáztörvények. - Dr. Perjési Pál
 • 7. Folyadékok és oldatok. Koncentrációszámítás. - Dr. Perjési Pál
 • 8. Folyadékok és oldatok. Koncentrációszámítás. - Dr. Perjési Pál
 • 9. Híg oldatok törvényei. Kolligatív tulajdonságok - Dr. Perjési Pál
 • 10. Híg oldatok törvényei. Kolligatív tulajdonságok - Dr. Perjési Pál
 • 11. Kémiai reakciók energiaviszonyai. Kémiai termodinamika I. - Dr. Perjési Pál
 • 12. Kémiai reakciók energiaviszonyai. Kémiai termodinamika I. - Dr. Perjési Pál
 • 13. Reakciókinetika. A reakciósebességi törvények. - Dr. Perjési Pál
 • 14. Reakciókinetika. A reakciósebességi törvények. - Dr. Perjési Pál
 • 15. Kémiai egyensúly I. Homogén egyensúlyok. - Dr. Perjési Pál
 • 16. Kémiai egyensúly I. Homogén egyensúlyok. - Dr. Perjési Pál
 • 17. Kémiai egyensúly II. Protolitikus egyensúlyok. - Dr. Perjési Pál
 • 18. Kémiai egyensúly II. Protolitikus egyensúlyok. - Dr. Perjési Pál
 • 19. Kémiai egyensúly III. Heterogén egyensúlyok. - Dr. Perjési Pál
 • 20. Kémiai egyensúly III. Heterogén egyensúlyok. - Dr. Perjési Pál
 • 21. Kémiai egyensúly IV. Önként végbemenő folyamatok és egyensúly. Kémiai termodinamika II. - Dr. Perjési Pál
 • 22. Kémiai egyensúly IV. Önként végbemenő folyamatok és egyensúly. Kémiai termodinamika II. - Dr. Perjési Pál
 • 23. Elektrokémia I. Elektrolitoldatok vezetőképessége. - Dr. Perjési Pál
 • 24. Elektrokémia I. Elektrolitoldatok vezetőképessége. - Dr. Perjési Pál
 • 25. Elektrokémia II. Elektródpotenciál, galvánelemek. - Dr. Perjési Pál
 • 26. Elektrokémia II. Elektródpotenciál, galvánelemek. - Dr. Perjési Pál
 • 27. Elektrokémia III. Elektrolízis. - Dr. Perjési Pál
 • 28. Elektrokémia III. Elektrolízis. - Dr. Perjési Pál

Gyakorlatok

Szemináriumok

Vizsgakérdések

Kérdések az előadások anyagából. (Félévközi írásbeli dolgozatok.)

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói