Ez a PTE ÁOK új honlapja.  |  Vissza a régi honlapra

« Oktatás

A kémia alapjai 2.

Tantárgy menü

Adatok

A tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre:

2019-2020

Alapadatok

Kód: OGE-KP2-T  |  2 kredit  |  Gyógyszerész |  Elektív modul  |  tavasszal

Tantárgyfelelős

Dr. Perjési Pál, egyetemi tanár

Óraszámok / félév

28 óra előadás + 0 óra gyakorlat + 0 óra szeminárium = összesen 28 óra

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 50 fő

Előfeltételek

Tematika

A tárgy oktatása során, a korábban tanult ismeretekre alapozva, a hallgatók megismerkednek a legfontosabb elemek és vegyületeik tulajdonságaival, különös tekintettel a gyógyszerészképzés alapozó kémiai tantárgyai során megismerendő összefüggésekre, törvényekre, törvényszerűségekre. A megszerzett ismeretek segítséget nyújtanak a kötelező tantárgyak anyagainak jobb megértéséhez.

A félév elfogadásának feltételei

Legfeljebb 15 % hiányzás megengedett

Félévközi ellenőrzések

Két félévközi írásbeli számonkérés az előadások anyagából.

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

A mulasztott előadások pótlására nincs lehetőség.

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Gergely P. (szerk.): Általános és bioszervetlen kémia, 5. kiadás, Semmelweis, Bp. 2003

Saját oktatási anyag

Almási A., Kuzma M., Perjési P.: Általános és szervetlen kémiai praktikum és példatár, elektronikus tananyag, PTE, 2014.

Jegyzet

Ajánlott irodalom

Veszprémi Tamás: Általános Kémia, Akadémiai Kiadó, Budapest, 2008.
R. L. DeKock, H.B. Gray: Chemical Structure and Bonding, Benjamin/Cummings, Menlo Park, 1980.

Előadások

 • 1. Az atomok elektronszerkezete. Periódikus tulajdonságok. - Dr. Perjési Pál
 • 2. Az atomok elektronszerkezete. Periódikus tulajdonságok. - Dr. Perjési Pál
 • 3. A molekulák szerkezete. A vegyértékkötés elmélet. - Dr. Perjési Pál
 • 4. A molekulák szerkezete. A vegyértékkötés elmélet. - Dr. Perjési Pál
 • 5. A molekulák szerkezete. A molekulapálya-elmélet. - Dr. Perjési Pál
 • 6. A molekulák szerkezete. A molekulapálya-elmélet. - Dr. Perjési Pál
 • 7. A szilárd halmazállapotú anyagok szerkezete. - Dr. Perjési Pál
 • 8. A szilárd halmazállapotú anyagok szerkezete. - Dr. Perjési Pál
 • 9. Molekuláris spektroszkópia I. UV-VIS. - Dr. Perjési Pál
 • 10. Molekuláris spektroszkópia I. UV-VIS. - Dr. Perjési Pál
 • 11. A szén szerkezete és reakciói. - Dr. Perjési Pál
 • 12. A szén szerkezete és reakciói. - Dr. Perjési Pál
 • 13. Az oxigén szerkezete és reakciói. - Dr. Perjési Pál
 • 14. Az oxigén szerkezete és reakciói. - Dr. Perjési Pál
 • 15. A nitrogén szerkezete és reakciói. - Dr. Perjési Pál
 • 16. A nitrogén szerkezete és reakciói. - Dr. Perjési Pál
 • 17. Az átmenetifémek szerkezete és reakciói. - Dr. Perjési Pál
 • 18. Az átmenetifémek szerkezete és reakciói. - Dr. Perjési Pál
 • 19. Koordinációs vegyületek I. A fém-ligandum kötés I. - Dr. Perjési Pál
 • 20. Koordinációs vegyületek I. A fém-ligandum kötés I. - Dr. Perjési Pál
 • 21. Koordinációs vegyületek II. A fém-ligandum kötés II. - Dr. Perjési Pál
 • 22. Koordinációs vegyületek II. A fém-ligandum kötés II. - Dr. Perjési Pál
 • 23. Koordinációs vegyületek III. Izoméria. - Dr. Perjési Pál
 • 24. Koordinációs vegyületek III. Izoméria. - Dr. Perjési Pál
 • 25. Koordinációs vegyületek IV. Stabilitás. - Dr. Perjési Pál
 • 26. Koordinációs vegyületek IV. Stabilitás. - Dr. Perjési Pál
 • 27. Fotokémiai alapismeretek - Dr. Perjési Pál
 • 28. Fotokémiai alapismeretek - Dr. Perjési Pál

Gyakorlatok

Szemináriumok

Vizsgakérdések

Kérdések az előadások anyagából. (Félévközi írásbeli dolgozatok.)

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói