Ez a PTE ÁOK új honlapja.  |  Vissza a régi honlapra

« Oktatás

Gyógyszerkönyvi analitikai vizsgálatok 2. - gyakorlat

Tantárgy menü

Adatok

A tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre:

2019-2020

Alapadatok

Kód: OGA-L2G-T  |  3 kredit  |  Gyógyszerész |  Alapozó modul  |  tavasszal

Tantárgyfelelős

Dr. Kulcsár Győző Kornél, egyetemi adjunktus

Óraszámok / félév

0 óra előadás + 42 óra gyakorlat + 0 óra szeminárium = összesen 42 óra

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 96 fő

Előfeltételek

OGA-L1E-T teljesített

OGA-GC1-T teljesített

Tematika

A gyakorlatok során a hallgató - az előadások elméleti anyagára támaszkodva - elsajátítja a térfogatos analízis alapjait, az ionasszociációs és redox egyensúlyokon alapuló térfogatos meghatározások legfontosabb típusait, a sav-bázis-, csapadékos-, kelatometriás-, redox- térfogatos analízis eljárásait. A hallgató ismerje meg a gravimetria alapvető műveleteit. Fontos a gondos, pontos és kvantitatív analitikai munka begyakorlása. Lényeges, hogy a hallgató a mennyiségi kémiai analízis reakcióit, eljárásait, szabályait, az eredmények számítását alaposan megismerje.

A félév elfogadásának feltételei

Legfeljebb 15 % hiányzás megengedett

Félévközi ellenőrzések

Maximum három gyakorlatról szabad hiányozni. A félév folyamán a hallgatók négy rövid tesztet írnak. A gyakorlati jegy kialakítása a mérések eredményei és a rövid tesztekre kapott jegyek alapján történik.

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

Nem pótolható

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Barcza L.: A mennyiségi kémiai analízis gyakorlati kézikönyve, Medicina 2009
Kvantitatív analitikai kémia, Semmelweis Kiadó 2007.

Saját oktatási anyag

Jegyzet

Ajánlott irodalom

Előadások

Gyakorlatok

 • 1. Asztalátadás, munkavédelmi oktatás. Általános bevezetés. Büretta, pipetta és mérőlombik kalibrálása (1.1.5.).
 • 2. Asztalátadás, munkavédelmi oktatás. Általános bevezetés. Büretta, pipetta és mérőlombik kalibrálása (1.1.5.).
 • 3. Asztalátadás, munkavédelmi oktatás. Általános bevezetés. Büretta, pipetta és mérőlombik kalibrálása (1.1.5.).
 • 4. Térfogatmérő eszközök kalibrálása.
 • 5. Térfogatmérő eszközök kalibrálása.
 • 6. Térfogatmérő eszközök kalibrálása.
 • 7. Sósavoldat faktorozása.
 • 8. Sósavoldat faktorozása.
 • 9. Sósavoldat faktorozása.
 • 10. NaOH oldat faktorozása.
 • 11. NaOH oldat faktorozása.
 • 12. NaOH oldat faktorozása.
 • 13. Bórax és bórsav meghatározása egymás mellett.
 • 14. Bórax és bórsav meghatározása egymás mellett.
 • 15. Bórax és bórsav meghatározása egymás mellett.
 • 16. Acetátion meghatározása nemvizes közegben. Ecetsav meghatározása.
 • 17. Acetátion meghatározása nemvizes közegben. Ecetsav meghatározása.
 • 18. Acetátion meghatározása nemvizes közegben. Ecetsav meghatározása.
 • 19. Karbonát- és hidrokarbonátionok meghatározása egymás mellett, Warder-féle módszerrel. Nátrium-tioszulfát közvetett alkalimetriás meghatározása.
 • 20. Karbonát- és hidrokarbonátionok meghatározása egymás mellett, Warder-féle módszerrel. Nátrium-tioszulfát közvetett alkalimetriás meghatározása.
 • 21. Karbonát- és hidrokarbonátionok meghatározása egymás mellett, Warder-féle módszerrel. Nátrium-tioszulfát közvetett alkalimetriás meghatározása.
 • 22. Komplexometria 1.: Kalcium- és magnéziumionok meghatározása egymás mellett.
 • 23. Komplexometria 1.: Kalcium- és magnéziumionok meghatározása egymás mellett.
 • 24. Komplexometria 1.: Kalcium- és magnéziumionok meghatározása egymás mellett.
 • 25. Komplexometria 2.: Nikkelionok meghatározása. Alumíniumionok közvetett kelatometriás meghatározása.
 • 26. Komplexometria 2.: Nikkelionok meghatározása. Alumíniumionok közvetett kelatometriás meghatározása.
 • 27. Komplexometria 2.: Nikkelionok meghatározása. Alumíniumionok közvetett kelatometriás meghatározása.
 • 28. Redoxititrálás; Permanganometria 1.: Permanganátoldat faktorozása. Kalciumion közvetett meghatározása.
 • 29. Redoxititrálás; Permanganometria 1.: Permanganátoldat faktorozása. Kalciumion közvetett meghatározása.
 • 30. Redoxititrálás; Permanganometria 1.: Permanganátoldat faktorozása. Kalciumion közvetett meghatározása.
 • 31. Redoxititrálás; Permanganometria 2.: Hidrogén-peroxid meghatározása. Vas(II)-ion meghatározása
 • 32. Redoxititrálás; Permanganometria 2.: Hidrogén-peroxid meghatározása. Vas(II)-ion meghatározása
 • 33. Redoxititrálás; Permanganometria 2.: Hidrogén-peroxid meghatározása. Vas(II)-ion meghatározása
 • 34. Jodometria és bromatometria 1.: Nátrium-tioszulfát oldat faktorozása. Réz(II)-ion meghatározása.
 • 35. Jodometria és bromatometria 1.: Nátrium-tioszulfát oldat faktorozása. Réz(II)-ion meghatározása.
 • 36. Jodometria és bromatometria 1.: Nátrium-tioszulfát oldat faktorozása. Réz(II)-ion meghatározása.
 • 37. Jodometria és bromatometria 2.: Hidrogén-peroxid meghatározása jodometriásan. A Karl Fisher-féle vízmeghatározás.
 • 38. Jodometria és bromatometria 2.: Hidrogén-peroxid meghatározása jodometriásan. A Karl Fisher-féle vízmeghatározás.
 • 39. Jodometria és bromatometria 2.: Hidrogén-peroxid meghatározása jodometriásan. A Karl Fisher-féle vízmeghatározás.
 • 40. Csapadékos titrálás: Kloridion meghatározása Mohr szerint. Halogenidion meghatározása Volhard szerint.
 • 41. Csapadékos titrálás: Kloridion meghatározása Mohr szerint. Halogenidion meghatározása Volhard szerint.
 • 42. Csapadékos titrálás: Kloridion meghatározása Mohr szerint. Halogenidion meghatározása Volhard szerint.

Szemináriumok

Vizsgakérdések

Nincs

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói

 • Dr. Kulcsár Győző Kornél