Ez a PTE ÁOK új honlapja.  |  Vissza a régi honlapra

« Oktatás

Gyógyszerészi kémia 1. - elmélet

Tantárgy menü

Adatok

A tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre:

2019-2020

Alapadatok

Kód: OGG-R1E-T  |  2 kredit  |  Gyógyszerész |  Gyógysz. szaktud. elm. ism. és gyak. készségek modul  |  ősszel

Tantárgyfelelős

Dr. Huber Imre, egyetemi docens

Óraszámok / félév

28 óra előadás + 0 óra gyakorlat + 0 óra szeminárium = összesen 28 óra

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 50 fő

Előfeltételek

OGA-P2E-T teljesített

OGA-S2E-T teljesített

OGG-R1G-T egyidejű felvétel

Tematika

A tantárgy elméleti előadásai keretében a hallgatók megismerkednek a gyógyszerként és gyógyszertechnológiai segédanyagként alkalmazott vegyületek kémiai és fizikai-kémiai sajátságaival, gyógyszerkönyvi vizsgálatainak módszereivel, valamint biológiai hatásaival, azok szerkezet-hatás összefüggéseivel. A tananyag elsajátítása alapjául szolgál a molekuláris szemléletű farmakológiai ismeretanyag és gyógyszertechnológiai eljárások megértésének.

A félév elfogadásának feltételei

A félév elismerése a PTE Tanulmányi és Vizsgaszabályzata alapján történik. Egy félévben legfeljebb három előadásról történő hiányzás fogadható el. A hallgatók a félév során (a 7. és a 12. héten) két kötelező írásbeli dolgozatot írnak (az előadások és gyakorlatok anyagából), melyek értékelése százalékos minősítéssel történik. A megírt dolgozatok legalább egyikének 60 %-os minősítésűnek kell lennie. A sikertelenül megírt félévközi dolgozat javítására egy alkalommal van lehetőség.

Félévközi ellenőrzések

A félévközi dolgozatok pótlására nincs lehetőség.

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

A mulasztott előadások pótlására nincs lehetőség.

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Fülöp F., Noszál B., Szász Gy., Takácsné Novák K.: Gyógyszerészi kémia, Semmelweis, Budapest, 2010
Szász Gy., Takács M., Végh A.: Gyógyszerészi kémia 1-2, http://intranet.aok.pte.hu/OKTATAS/gyogyszereszikemia

Saját oktatási anyag

Almási Attila, Rozmer Zsuzsanna, Perjési Pál: Gyógyszerészi kémia I., gyakorlati segédanyag - elektronikus tananyag, PTE 2014
Rozmer Zsuzsanna, Perjési Pál: A gyógyszerhatás fizikai-kémiai alapjai. Elektronikus tananyag. PTE, 2015.

Jegyzet

Ajánlott irodalom

Magyar Gyógyszerkönyv I-IV, VII. kiadás, Medicina, Budapest, 1986
Magyar Gyógyszerkönyv I-II-III, VIII. kiadás, Medicina, Budapest, 2002, 2005, 2007
D. A. Williams, T. L. Lemke (eds.): Foye's Principles of Medicinal Chemistry, 5th edition, Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia, 2002

Előadások

 • 1. A gyógyszerészi kémia tárgya. A gyógyszerkönyvek. - Dr. Perjési Pál
 • 2. A gyógyszerészi kémia tárgya. A gyógyszerkönyvek. - Dr. Perjési Pál
 • 3. A gyógyszerkönyvek vizsgálati módszerei I. Fizikai és fizikai-kémiai vizsgálatok. - Dr. Kulcsár Győző Kornél
 • 4. A gyógyszerkönyvek vizsgálati módszerei II. Kémiai vizsgálatok. - Dr. Kulcsár Győző Kornél
 • 5. A gyógyszerkönyvek vizsgálati módszerei III. Fehérje-specifikus vizsgálati módszerek - Dr. Perjési Pál
 • 6. A gyógyszerkönyvek vizsgálati módszerei III. Fehérje-specifikus vizsgálati módszerek - Dr. Perjési Pál
 • 7. A gyógyszerek sorsa a szervezetben. - Dr. Perjési Pál
 • 8. A gyógyszerek sorsa a szervezetben. - Dr. Perjési Pál
 • 9. A gyógyszerhatás molekuláris alapjai.A biológia hatást befolyásoló fizikai-kémiai paraméterek. - Dr. Perjési Pál
 • 10. A gyógyszerhatás molekuláris alapjai.A biológia hatást befolyásoló fizikai-kémiai paraméterek. - Dr. Perjési Pál
 • 11. A biológiai hatást befolyásoló szerkezeti paraméterek. Szerkezet-hatás összefüggések. - Dr. Perjési Pál
 • 12. A biológiai hatást befolyásoló szerkezeti paraméterek. Szerkezet-hatás összefüggések. - Dr. Perjési Pál
 • 13. Transzportfolyamatok. Transzporterek és ioncsatornák mint a gyógyszerhatás célmolekulái. - Dr. Rozmer Zsuzsanna
 • 14. Transzportfolyamatok. Transzporterek és ioncsatornák mint a gyógyszerhatás célmolekulái. - Dr. Rozmer Zsuzsanna
 • 15. Centrális és perifériás receptorok. Receptor-kölcsönhatáson alapuló gyógyszerhatások. - Dr. Rozmer Zsuzsanna
 • 16. Centrális és perifériás receptorok. Receptor-kölcsönhatáson alapuló gyógyszerhatások. - Dr. Rozmer Zsuzsanna
 • 17. Enzimek szerkezete és funkciója. Enzimgátláson alapuló gyógyszerhatások. - Dr. Rozmer Zsuzsanna
 • 18. Enzimek szerkezete és funkciója. Enzimgátláson alapuló gyógyszerhatások. - Dr. Rozmer Zsuzsanna
 • 19. A gyógyszerek metabolikus átalakulásai: Fázis 1 metabolikus transzformációk. - Dr. Almási Attila
 • 20. A gyógyszerek metabolikus átalakulásai: Fázis 1 metabolikus transzformációk. - Dr. Almási Attila
 • 21. A gyógyszerek metabolikus átalakulásai: Fázis 2 metabolikus transzformációk. - Dr. Almási Attila
 • 22. A gyógyszerek metabolikus átalakulásai: Fázis 2 metabolikus transzformációk. - Dr. Almási Attila
 • 23. Gyógyszermetabolizmus és gyógyszertoxicitás - Dr. Perjési Pál
 • 24. Gyógyszermetabolizmus és gyógyszertoxicitás - Dr. Perjési Pál
 • 25. Az általános érzéstelenítők gyógyszerészi kémiája. - Dr. Huber Imre
 • 26. Az általános érzéstelenítők gyógyszerészi kémiája. - Dr. Huber Imre
 • 27. A kábító fájdalomcsillapítók gyógyszerészi kémiája. - Dr. Huber Imre
 • 28. A kábító fájdalomcsillapítók gyógyszerészi kémiája. - Dr. Huber Imre

Gyakorlatok

Szemináriumok

Vizsgakérdések

A vizsgára bocsáthatóság feltétele a párhuzamosan, kötelezően felvett gyakorlati tárgy sikeres teljesítése (egyes érdemjegytől különböző félévközi jegy).
A félévet írásbeli kollokvium zárja. Az írásbeli dolgozat értékelésének feltétele a dolgozat "Minimum-Vizsga" (MV) 80%-os eredménnyel történő megírása. A "Minimum vizsga" rész 80% alatti teljesítményt nyújtó hallgatók kollokviumi érdemjegye elégtelen. A "C" vizsgán a dolgozat MV részének sikertelensége esetén is a dolgozat értékelésre kerül. Azoknak a hallgatóknak az írásbeli dolgozatát, akik 60 % alatti teljesítményt érték el, elégtelenre kell értékelni. A két félévközi dolgozat és a kollokviumi dolgozat eredménye alapján a hallgatónak az intézet érdemjegyet állapít meg. A félév során megírt dolgozatok átlageredménye maximum 25, a kollokviumi dolgozat eredménye maximum 75 százalékpontot jelenthet a kollokvium összpontszámában. Amennyiben a hallgató a megállapított jegynél jobb osztályzatra tart igényt, úgy azt az írásbeli kollokvium megismétlésével javíthatja. A kollokviumi jegy megállapítása minden esetben megegyezik az első vizsga eredménye megállapításának módszerével. Az írásbeli vizsga tematikájáról a hallgatók a félév elején részletes tájékoztatást kapnak. Az első vizsgán való részvétel kötelező.

Vizsgáztatók

 • Dr. Almási Attila
 • Dr. Perjési Pál

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói