Ez a PTE ÁOK új honlapja.  |  Vissza a régi honlapra

« Oktatás

Gyógyszerészi kémia 2. - gyakorlat

Tantárgy menü

Adatok

A tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre:

2019-2020

Alapadatok

Kód: OGG-R2G-T  |  4 kredit  |  Gyógyszerész |  Gyógysz. szaktud. elm. ism. és gyak. készségek modul  |  tavasszal

Tantárgyfelelős

Dr. Huber Imre, egyetemi docens

Óraszámok / félév

0 óra előadás + 56 óra gyakorlat + 0 óra szeminárium = összesen 56 óra

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 60 fő

Előfeltételek

OGG-R1E-T teljesített

Tematika

A tantárgy gyakorlati foglalkozásai keretében a hallgatók megismerkednek a gyógyszerként és gyógyszertechnológiai segédanyagként alkalmazott vegyületek kémiai és fizikai-kémiai sajátságaival, gyógyszerkönyvi vizsgálatainak módszereivel. A hallgatók integrált ismereteket kapnak a vegyületek szerkezetvizsgálatának, tisztaságvizsgálatának és mennyiségi meghatározásának gyógyszerkönyvi módszereiről, tárolásuk és gyógyszerré történő formulázásuk során fontos szerepet játszó fizikai-kémiai tulajdonságairól. A tananyag áttekintést ad a gyógyszerként és a gyógyszertechnológiai segédanyagként alkalmazott vegyületek szerkezetigazolása, gyógyszerkönyvi azonossági és tisztaságvizsgálata módszereiről, valamint a vegyületek tárolása, gyógyszerré történő formulázása és gyógyszerként történő alkalmazása során bekövetkező kémiai természetű változásairól.

A félév elfogadásának feltételei

A félév elismerése a PTE Tanulmányi és Vizsgaszabályzata alapján történik. Egy félévben legfeljebb három foglalkozásról történő hiányzás fogadható el. Az elvégzett gyakorlatokról a hallgató köteles a gyakorlatvezető által elfogadott jegyzőkönyvet készíteni és azt a félévet lezáró vizsgán bemutatni. A félév során elvégzett kvantitatív meghatározások legalább 70 %-ának elfogadhatónak kell lennie. A hallgatók a gyakorlat keretén belül legalább négy alkalommal kisdolgozatot írnak, amely dolgozatok átlagának legalább 50%-os minősítésűnek kell lennie. A gyakorlati munka értékelése a félévközi teljesítmény (megírt dolgozatok és elvégzett kísérletek eredményei) alapján gyakorlati jeggyel történik.

Félévközi ellenőrzések

A kisdolgozatok pótlása a hiányzást követő gyakorlaton történik.

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

A mulasztott gyakorlatok pótlására nincs lehetőség.

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Fülöp F., Noszál B., Szász Gy., Takácsné Novák K.: Gyógyszerészi kémia, Semmelweis, Budapest, 2010
Szász Gy., Takács M., Végh A.: Gyógyszerészi kémia 1-2., http://intranet.aok.pte.hu/OKTATAS/gyogyszereszikemia

Saját oktatási anyag

Kuzma Mónika, Lóránd Tamás, Rozmer Zsuzsanna, Perjési Pál: Gyógyszerészi kémia II., gyakorlati praktikum, elektronikus tananyag, PTE 2014

Jegyzet

Perjési P., Fodor K., Rozmer Zs.: Gyógyszerészi kémiai gyakorlatok 1., második kiadás, Gyógyszerészi Kémiai Intézet, Pécs, 2014.

Ajánlott irodalom

Magyar Gyógyszerkönyv I-IV., VII. kiadás, Medicina, Budapest, 1986
Magyar Gyógyszerkönyv I-II-III., VIII. kiadás, Medicina, Budapest, 2002, 2005, 2007
D. A. Williams, T. L. Lemke (eds.): Foye's Principles of Medicinal Chemistry, 5th edition, Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia, 2002.

Előadások

Gyakorlatok

 • 1. Szerves vegyületek gyógyszerkönyvi nevezéktana.
 • 2. Szerves vegyületek gyógyszerkönyvi nevezéktana.
 • 3. Alkoholok. Paraffinum liquidum (Ph. Hg. VII), Vaselinum album (Ph. Hg. VII), Alcoholum dilutum 70% (Ph. Hg. VII) Terpinum (Ph. Hg. VII). Glycerolum, Mannitolum.
 • 4. Alkoholok. Paraffinum liquidum (Ph. Hg. VII), Vaselinum album (Ph. Hg. VII), Alcoholum dilutum 70% (Ph. Hg. VII) Terpinum (Ph. Hg. VII). Glycerolum, Mannitolum.
 • 5. Fenolok. Terpinum (Ph. Hg. VII), Phenolum, Thymolum, Resorcinolum, Hexachlorophenum (Ph. Hg. VII).
 • 6. Fenolok. Terpinum (Ph. Hg. VII), Phenolum, Thymolum, Resorcinolum, Hexachlorophenum (Ph. Hg. VII).
 • 7. Fenolok. Terpinum (Ph. Hg. VII), Phenolum, Thymolum, Resorcinolum, Hexachlorophenum (Ph. Hg. VII).
 • 8. Fenolok. Terpinum (Ph. Hg. VII), Phenolum, Thymolum, Resorcinolum, Hexachlorophenum (Ph. Hg. VII).
 • 9. Aminok. Methenaminum, Cholinium chloratum (Ph. Hg. VII), Triethanolaminum (Ph. Hg. VII)
 • 10. Aminok. Methenaminum, Cholinium chloratum (Ph. Hg. VII), Triethanolaminum (Ph. Hg. VII)
 • 11. Aminok. Methenaminum, Cholinium chloratum (Ph. Hg. VII), Triethanolaminum (Ph. Hg. VII)
 • 12. Aminok. Methenaminum, Cholinium chloratum (Ph. Hg. VII), Triethanolaminum (Ph. Hg. VII)
 • 13. Aldehidek, ketonok. Formaldehydi solutio, Chlorali hydras.
 • 14. Aldehidek, ketonok. Formaldehydi solutio, Chlorali hydras.
 • 15. Aldehidek, ketonok. Formaldehydi solutio, Chlorali hydras.
 • 16. Aldehidek, ketonok. Formaldehydi solutio, Chlorali hydras.
 • 17. Szénhidrátok. Fructosum, Glucosum anhydricum, Lactosum, Saccharum.
 • 18. Szénhidrátok. Fructosum, Glucosum anhydricum, Lactosum, Saccharum.
 • 19. Szénhidrátok. Fructosum, Glucosum anhydricum, Lactosum, Saccharum.
 • 20. Szénhidrátok. Fructosum, Glucosum anhydricum, Lactosum, Saccharum.
 • 21. Alifás és aromás karbonsavak. Acidum aceticum dilutum 20% (Ph. Hg. VII.), Acidum lacticum, Acidum citricum, Acidum oleicum, Acidum sorbicum, Acidum tartaricum.
 • 22. Alifás és aromás karbonsavak. Acidum aceticum dilutum 20% (Ph. Hg. VII.), Acidum lacticum, Acidum citricum, Acidum oleicum, Acidum sorbicum, Acidum tartaricum.
 • 23. Alifás és aromás karbonsavak. Acidum aceticum dilutum 20% (Ph. Hg. VII.), Acidum lacticum, Acidum citricum, Acidum oleicum, Acidum sorbicum, Acidum tartaricum.
 • 24. Alifás és aromás karbonsavak. Acidum aceticum dilutum 20% (Ph. Hg. VII.), Acidum lacticum, Acidum citricum, Acidum oleicum, Acidum sorbicum, Acidum tartaricum.
 • 25. Alifás és aromás karbonsavak. Acidum benzoicum, Acidum saliylicum, Acidum acetylsalicylicum. Natrii salicylas, Salicylamidum (Ph. Hg. VII).
 • 26. Alifás és aromás karbonsavak. Acidum benzoicum, Acidum saliylicum, Acidum acetylsalicylicum. Natrii salicylas, Salicylamidum (Ph. Hg. VII).
 • 27. Alifás és aromás karbonsavak. Acidum benzoicum, Acidum saliylicum, Acidum acetylsalicylicum. Natrii salicylas, Salicylamidum (Ph. Hg. VII).
 • 28. Alifás és aromás karbonsavak. Acidum benzoicum, Acidum saliylicum, Acidum acetylsalicylicum. Natrii salicylas, Salicylamidum (Ph. Hg. VII).
 • 29. Aminosavak, peptidek, fehérjék.
 • 30. Acidum glutamicum. Acidum asparticum.
 • 31. Acidum glutamicum. Acidum asparticum.
 • 32. Acidum glutamicum. Acidum asparticum.
 • 33. Szénsavszármazékok, Keto-enol és laktám-laktim tautoméria. Barbiturátok. Ureum, Urethanum (Ph. Hg. VII), Barbitalum, Barbitalum natricum.
 • 34. Szénsavszármazékok, Keto-enol és laktám-laktim tautoméria. Barbiturátok. Ureum, Urethanum (Ph. Hg. VII), Barbitalum, Barbitalum natricum.
 • 35. Szénsavszármazékok, Keto-enol és laktám-laktim tautoméria. Barbiturátok. Ureum, Urethanum (Ph. Hg. VII), Barbitalum, Barbitalum natricum.
 • 36. Szénsavszármazékok, Keto-enol és laktám-laktim tautoméria. Barbiturátok. Ureum, Urethanum (Ph. Hg. VII), Barbitalum, Barbitalum natricum.
 • 37. Heterociklikus vegyületek nevezéktana. Theophyllinum, Coffeinum, Theobromimum, Theobrominum natrium salicylicum (Ph. Hg. VII).
 • 38. Heterociklikus vegyületek nevezéktana. Theophyllinum, Coffeinum, Theobromimum, Theobrominum natrium salicylicum (Ph. Hg. VII).
 • 39. Heterociklikus vegyületek nevezéktana. Theophyllinum, Coffeinum, Theobromimum, Theobrominum natrium salicylicum (Ph. Hg. VII).
 • 40. Heterociklikus vegyületek nevezéktana. Theophyllinum, Coffeinum, Theobromimum, Theobrominum natrium salicylicum (Ph. Hg. VII).
 • 41. Morfin és morfinszármazékok (szeminárium). Codeini hydrochloridum.
 • 42. Morfin és morfinszármazékok (szeminárium). Codeini hydrochloridum.
 • 43. Azophenum, Noraminophenazonum, Aminophenazonum, Paracetamolum
 • 44. Azophenum, Noraminophenazonum, Aminophenazonum, Paracetamolum
 • 45. Tropánvázas alkaloidok. (szeminárium). Atropini sulfas. Homatropini hydrobromidum.
 • 46. Tropánvázas alkaloidok. (szeminárium). Atropini sulfas. Homatropini hydrobromidum.
 • 47. Tropánvázas alkaloidok. (szeminárium). Atropini sulfas. Homatropini hydrobromidum.
 • 48. Tropánvázas alkaloidok. (szeminárium). Atropini sulfas. Homatropini hydrobromidum.
 • 49. Lidocainum, Benzocainum, Procaini hydrochloridum, Tetracaini hydrochloridum.
 • 50. Lidocainum, Benzocainum, Procaini hydrochloridum, Tetracaini hydrochloridum.
 • 51. Lidocainum, Benzocainum, Procaini hydrochloridum, Tetracaini hydrochloridum.
 • 52. Lidocainum, Benzocainum, Procaini hydrochloridum, Tetracaini hydrochloridum.
 • 53. Ismeretlen szerves vegyület azonosítása, teljes gyógyszerkönyvi vizsgálata.
 • 54. Ismeretlen szerves vegyület azonosítása, teljes gyógyszerkönyvi vizsgálata.
 • 55. Ismeretlen szerves vegyület azonosítása, teljes gyógyszerkönyvi vizsgálata.
 • 56. Ismeretlen szerves vegyület azonosítása, teljes gyógyszerkönyvi vizsgálata.

Szemináriumok

Vizsgakérdések

A félévközi írásos kisdolgozatok kérdései a gyakorlatok és szemináriumok anyagából születnek.

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói

 • Dr. Almási Attila
 • Dr. Huber Imre
 • Dr. Kulcsár Győző Kornél