Ez a PTE ÁOK új honlapja.  |  Vissza a régi honlapra

« Oktatás

Gyógyszerészi kémia 3. - gyakorlat

Tantárgy menü

Adatok

A tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre:

2019-2020

Alapadatok

Kód: OGG-R3G-T  |  4 kredit  |  Gyógyszerész |  Gyógysz. szaktud. elm. ism. és gyak. készségek modul  |  ősszel

Tantárgyfelelős

Dr. Perjési Pál, egyetemi tanár

Óraszámok / félév

0 óra előadás + 56 óra gyakorlat + 0 óra szeminárium = összesen 56 óra

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 60 fő

Előfeltételek

OGG-R2E-T teljesített

Tematika

A tantárgy gyakorlati foglalkozásai keretében a hallgatók megismerkednek a gyógyszerként és gyógyszertechnológiai segédanyagként alkalmazott vegyületek, valamint formulázott gyógyszerkészítmények hatóanyagai gyógyszerkönyvi vizsgálatainak és mennyiségi meghatározásának módszereivel, valamint a gyógyszervegyületek néhény fizikai-kémiai jellemzője meghatározásának módszereivel.

A félév elfogadásának feltételei

A félév elismerése a PTE Tanulmányi és Vizsgaszabályzata alapján történik. Egy félévben legfeljebb három gyakorlati foglalkozásról történő hiányzás fogadható el. Az elvégzett gyakorlatokról a hallgató köteles a gyakorlatvezető által elfogadott jegyzőkönyvet készíteni és azt a félévet lezáró vizsgán bemutatni. A hallgatók a gyakorlat keretén belül legalább négy alkalommal kisdolgozatot írnak, amely dolgozatok átlagának legalább 50%-os minősítésűnek kell lennie. A gyakorlati munka értékelése a félévközi teljesítmény (megírt dolgozatok és elvégzett kísérletek eredményei) alapján gyakorlati jeggyel történik.

Félévközi ellenőrzések

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

A mulasztott gyakorlatok pótlására nincs lehetőség.

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Fülöp F., Noszál B., Szász Gy., Takácsné Novák K.: Gyógyszerészi kémia, Semmelweis, Budapest, 2010
Szász Gy., Takács M., Végh A.: Gyógyszerészi kémia 1-2., http://intranet.aok.pte.hu/OKTATAS/gyogyszereszikemia

Saját oktatási anyag

Kuzma Mónika, Lóránd Tamás, Rozmer Zsuzsanna, Perjési Pál: Gyógyszerészi kémia II., gyakorlati praktikum, elektronikus tananyag, PTE 2014

Jegyzet

Perjési P., Fodor K., Rozmer Zs.: Gyógyszerészi kémiai gyakorlatok 1., második kiadás, Gyógyszerészi Kémiai Intézet, Pécs, 2014.

Ajánlott irodalom

Magyar Gyógyszerkönyv I-IV., VII. kiadás, Medicina, Budapest, 1986
Magyar Gyógyszerkönyv I-II-III., VIII. kiadás, Medicina, Budapest, 2002, 2005, 2007
D. A. Williams, T. L. Lemke (eds.): Foye's Principles of Medicinal Chemistry, 5th edition, Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia, 2002.

Előadások

Gyakorlatok

 • 1. Laboratóriumi rendszabályok, balesetvédelem, jegyzőkönyvvezetés, felszerelés átvétele.
 • 2. Szerves és szervetlen anyagok azonosításának elve I. 10 db szerves és szervetlen ható és segédanyag azonosítása I.
 • 3. Szerves és szervetlen anyagok azonosításának elve I. 10 db szerves és szervetlen ható és segédanyag azonosítása I.
 • 4. Szerves és szervetlen anyagok azonosításának elve I. 10 db szerves és szervetlen ható és segédanyag azonosítása I.
 • 5. Szerves és szervetlen anyagok azonosításának elve II. 10 db szerves és szervetlen ható és segédanyag azonosítása II.
 • 6. Szerves és szervetlen anyagok azonosításának elve II. 10 db szerves és szervetlen ható és segédanyag azonosítása II.
 • 7. Szerves és szervetlen anyagok azonosításának elve II. 10 db szerves és szervetlen ható és segédanyag azonosítása II.
 • 8. Szerves és szervetlen anyagok azonosításának elve II. 10 db szerves és szervetlen ható és segédanyag azonosítása II.
 • 9. Módszervalidálás I-II (szeminárium)
 • 10. Módszervalidálás I-II (szeminárium)
 • 11. Módszervalidálás I-II (szeminárium)
 • 12. Módszervalidálás I-II (szeminárium)
 • 13. Analitikai módszerek validálása. Nátrium-hidrogén-karbonát tartalmi meghatározása a Ph. Hg. VII. és aPH. Hg. VIII. cikkelyei alapján.
 • 14. Analitikai módszerek validálása. Nátrium-hidrogén-karbonát tartalmi meghatározása a Ph. Hg. VII. és aPH. Hg. VIII. cikkelyei alapján.
 • 15. Analitikai módszerek validálása. Nátrium-hidrogén-karbonát tartalmi meghatározása a Ph. Hg. VII. és aPH. Hg. VIII. cikkelyei alapján.
 • 16. Analitikai módszerek validálása. Nátrium-hidrogén-karbonát tartalmi meghatározása a Ph. Hg. VII. és aPH. Hg. VIII. cikkelyei alapján.
 • 17. Az UV spektrofotometria alkalmazása I. Az UV-spektrumok jellemzése. Aminofenazon paracetamol és koffein standardok UV spektrumának felvétele, egymás melletti meghatározása porkeverékekben.
 • 18. Az UV spektrofotometria alkalmazása I. Az UV-spektrumok jellemzése. Aminofenazon paracetamol és koffein standardok UV spektrumának felvétele, egymás melletti meghatározása porkeverékekben.
 • 19. Az UV spektrofotometria alkalmazása I. Az UV-spektrumok jellemzése. Aminofenazon paracetamol és koffein standardok UV spektrumának felvétele, egymás melletti meghatározása porkeverékekben.
 • 20. Az UV spektrofotometria alkalmazása I. Az UV-spektrumok jellemzése. Aminofenazon paracetamol és koffein standardok UV spektrumának felvétele, egymás melletti meghatározása porkeverékekben.
 • 21. Az UV spekrofotometria alkalmazása II. Háttérkorrekciós módszerek. Szalicilsav és acetilszalicilsav egymás melletti meghatározása spektrofotometriás és alkalimetriás módszerekkel.
 • 22. Az UV spekrofotometria alkalmazása II. Háttérkorrekciós módszerek. Szalicilsav és acetilszalicilsav egymás melletti meghatározása spektrofotometriás és alkalimetriás módszerekkel.
 • 23. Az UV spekrofotometria alkalmazása II. Háttérkorrekciós módszerek. Szalicilsav és acetilszalicilsav egymás melletti meghatározása spektrofotometriás és alkalimetriás módszerekkel.
 • 24. Az UV spekrofotometria alkalmazása II. Háttérkorrekciós módszerek. Szalicilsav és acetilszalicilsav egymás melletti meghatározása spektrofotometriás és alkalimetriás módszerekkel.
 • 25. Az IR spektroszkópia alkalmazása, a spektrumok kiértékelésének alapjai. Gyógyszeralapanyagok IR spektrumainak kiértékelése.
 • 26. Az IR spektroszkópia alkalmazása, a spektrumok kiértékelésének alapjai. Gyógyszeralapanyagok IR spektrumainak kiértékelése.
 • 27. Az IR spektroszkópia alkalmazása, a spektrumok kiértékelésének alapjai. Gyógyszeralapanyagok IR spektrumainak kiértékelése.
 • 28. Az IR spektroszkópia alkalmazása, a spektrumok kiértékelésének alapjai. Gyógyszeralapanyagok IR spektrumainak kiértékelése.
 • 29. Stabilitásvizsgálatok. Homogén és szilárd fázisú bomlások. (szeminárium)
 • 30. Stabilitásvizsgálatok. Homogén és szilárd fázisú bomlások. (szeminárium)
 • 31. Stabilitásvizsgálatok. Homogén és szilárd fázisú bomlások. (szeminárium)
 • 32. Stabilitásvizsgálatok. Homogén és szilárd fázisú bomlások. (szeminárium)
 • 33. Az acetilszalicilsav hidrolízise hőmérséklet- és pH-függésének vizsgálata.
 • 34. Az acetilszalicilsav hidrolízise hőmérséklet- és pH-függésének vizsgálata.
 • 35. Az acetilszalicilsav hidrolízise hőmérséklet- és pH-függésének vizsgálata.
 • 36. Az acetilszalicilsav hidrolízise hőmérséklet- és pH-függésének vizsgálata.
 • 37. Elektroanalitikai módszerek. (szeminárium)
 • 38. Elektroanalitikai módszerek. (szeminárium)
 • 39. Elektroanalitikai módszerek. (szeminárium)
 • 40. Elektroanalitikai módszerek. (szeminárium)
 • 41. A potenciometria alkalmazásai. Potenciometriás végpontjelzés. Gyenge sav és gyenge bázis meghatározása egymás mellett.
 • 42. A potenciometria alkalmazásai. Potenciometriás végpontjelzés. Gyenge sav és gyenge bázis meghatározása egymás mellett.
 • 43. A potenciometria alkalmazásai. Potenciometriás végpontjelzés. Gyenge sav és gyenge bázis meghatározása egymás mellett.
 • 44. A potenciometria alkalmazásai. Potenciometriás végpontjelzés. Gyenge sav és gyenge bázis meghatározása egymás mellett.
 • 45. A potenciometria alkalmazásai. Gyenge sav és gyenge bázis pKa értékének potenciometriás meghatározása.
 • 46. A potenciometria alkalmazásai. Gyenge sav és gyenge bázis pKa értékének potenciometriás meghatározása.
 • 47. A potenciometria alkalmazásai. Gyenge sav és gyenge bázis pKa értékének potenciometriás meghatározása.
 • 48. A potenciometria alkalmazásai. Gyenge sav és gyenge bázis pKa értékének potenciometriás meghatározása.
 • 49. Gyenge sav és gyenge bázis pKa értékének spektrofotometriás meghatározása. Részecskék pH-függő relativ koncentrációjának számítása.
 • 50. Gyenge sav és gyenge bázis pKa értékének spektrofotometriás meghatározása. Részecskék pH-függő relativ koncentrációjának számítása.
 • 51. Gyenge sav és gyenge bázis pKa értékének spektrofotometriás meghatározása. Részecskék pH-függő relativ koncentrációjának számítása.
 • 52. Gyenge sav és gyenge bázis pKa értékének spektrofotometriás meghatározása. Részecskék pH-függő relativ koncentrációjának számítása.
 • 53. Az NMR gyógyszerészi kémiai alkalmazásai. A spektrumok kiértékelésének alapjai. Gyógyszeralapanyagok 1H és 13C NMR spektrumainak kiértékelése. (szeminárium)
 • 54. Az NMR gyógyszerészi kémiai alkalmazásai. A spektrumok kiértékelésének alapjai. Gyógyszeralapanyagok 1H és 13C NMR spektrumainak kiértékelése. (szeminárium)
 • 55. Az NMR gyógyszerészi kémiai alkalmazásai. A spektrumok kiértékelésének alapjai. Gyógyszeralapanyagok 1H és 13C NMR spektrumainak kiértékelése. (szeminárium)
 • 56. Az NMR gyógyszerészi kémiai alkalmazásai. A spektrumok kiértékelésének alapjai. Gyógyszeralapanyagok 1H és 13C NMR spektrumainak kiértékelése. (szeminárium)

Szemináriumok

Vizsgakérdések

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói

 • Dr. Almási Attila
 • Dr. Rozmer Zsuzsanna