Ez a PTE ÁOK új honlapja.  |  Vissza a régi honlapra

« Oktatás

Gyógyszerészi kémia 3. - elmélet

Tantárgy menü

Adatok

A tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre:

2019-2020

Alapadatok

Kód: OGG-R3E-T  |  3 kredit  |  Gyógyszerész |  Gyógysz. szaktud. elm. ism. és gyak. készségek modul  |  ősszel

Tantárgyfelelős

Dr. Perjési Pál, egyetemi tanár

Óraszámok / félév

42 óra előadás + 0 óra gyakorlat + 0 óra szeminárium = összesen 42 óra

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 60 fő

Előfeltételek

OGG-R2E-T teljesített

OGG-R3G-T egyidejű felvétel

Tematika

A tantárgy gyakorlati foglalkozásai keretében a hallgatók megismerkednek a gyógyszerként alkalmazott vegyületek, valamint formulázott gyógyszerkészítmények hatóanyagai gyógyszerkönyvi vizsgálatainak és mennyiségi meghatározásának módszereivel, a leggyakrabban használatos gyógyszerkönyvi analitikai vizsgálatok alkalmazásaival. A tananyag bemutatja az egyes hatástani csoportokba tartozó vegyületeket, azok hatás-szerkezet összefüggéseit, valamint gyógyszerkönyvi vizsgálómódszereit.

A félév elfogadásának feltételei

A félév elismerése a PTE Tanulmányi és Vizsgaszabályzata alapján történik. Egy félévben legfeljebb három előadásról történő hiányzás fogadható el. A hallgatók a félév során (a 7. és a 12. héten) két kötelező írásbeli dolgozatot írnak (az előadások és gyakorlatok anyagából), melyek értékelése százalékos minősítéssel történik. A megírt dolgozatok mindegyikének legalább 60 %-os minősítésűnek kell lennie. A sikertelenül megírt félévközi dolgozat javítására egy alkalommal van lehetőség.

Félévközi ellenőrzések

A félévközi dolgozatok pótlására nincs lehetőség.

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

A mulasztott előadások pótlására nincs lehetőség.

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Fülöp F., Noszál B., Szász Gy., Takácsné Novák K.: Gyógyszerészi kémia, Semmelweis, Budapest, 2010
Szász Gy., Takács M., Végh A.: Gyógyszerészi kémia 1-2., http://intranet.aok.pte.hu/OKTATAS/gyogyszereszikemia

Saját oktatási anyag

Kuzma Mónika, Lóránd Tamás, Rozmer Zsuzsanna, Perjési Pál: Gyógyszerészi kémia II., gyakorlati praktikum, elektronikus tananyag, PTE 2014

Jegyzet

Perjési P., Fodor K., Rozmer Zs.: Gyógyszerészi kémiai gyakorlatok 1., második kiadás, Gyógyszerészi Kémiai Intézet, Pécs, 2014.

Ajánlott irodalom

Magyar Gyógyszerkönyv I-IV., VII. kiadás, Medicina, Budapest, 1986
Magyar Gyógyszerkönyv I-II-III., VIII. kiadás, Medicina, Budapest, 2002, 2005, 2007
D. A. Williams, T. L. Lemke (eds.): Foye's Principles of Medicinal Chemistry, 5th edition, Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia, 2002.

Előadások

 • 1. A CD és az ORD gyógyszeranalitikai alkalmazásai. - Dr. Perjési Pál
 • 2. Az UV-VIS spektrofotometria gyógyszeranalitikai alkalmazásai. - Dr. Perjési Pál
 • 3. Az UV-VIS spektrofotometria gyógyszeranalitikai alkalmazásai. - Dr. Perjési Pál
 • 4. A termoanalitika gyógyszeranalitikai alkalmazásai. - Dr. Kulcsár Győző Kornél
 • 5. A fluorimetria gyógyszeranalitikai alkalmazásai. - Dr. Perjési Pál
 • 6. A fluorimetria gyógyszeranalitikai alkalmazásai. - Dr. Perjési Pál
 • 7. Az atomabszorpciós spektrometria és a lángfotometria gyógyszeranalitikai alkalmazásai. - Dr. Kulcsár Győző Kornél
 • 8. Az IR gyógyszeranalitikai alkalmazásai. - Dr. Lóránd Tamás
 • 9. Az IR gyógyszeranalitikai alkalmazásai. - Dr. Lóránd Tamás
 • 10. Biológiai gyógyszerek I. - Dr. Rozmer Zsuzsanna
 • 11. Az NMR gyógyszeranalitikai alkalmazásai. - Dr. Perjési Pál
 • 12. Az NMR gyógyszeranalitikai alkalmazásai. - Dr. Perjési Pál
 • 13. Biológiai gyógyszerek II. - Dr. Rozmer Zsuzsanna
 • 14. A tömegspektrometria gyógyszeranalitikai alkalmazásai. - Dr. Kulcsár Győző Kornél
 • 15. A tömegspektrometria gyógyszeranalitikai alkalmazásai. - Dr. Kulcsár Győző Kornél
 • 16. Az antihisztaminok gyógyszerészi kémiája I. - Dr. Rozmer Zsuzsanna
 • 17. Elektroanalitikai módszerek gyógyszeranalitikai alkalmazásai. - Dr. Perjési Pál
 • 18. Elektroanalitikai módszerek gyógyszeranalitikai alkalmazásai. - Dr. Perjési Pál
 • 19. Az antihisztaminok gyógyszerészi kémiája II. - Dr. Rozmer Zsuzsanna
 • 20. A szívelégtelenség gyógyszerei. - Dr. Huber Imre
 • 21. A szívelégtelenség gyógyszerei. - Dr. Huber Imre
 • 22. Az antianginás szerek gyógyszerészi kémiája. - Dr. Rozmer Zsuzsanna
 • 23. Az antiarritmiás szerek gyógyszerészi kémiája. - Dr. Almási Attila
 • 24. Az antiarritmiás szerek gyógyszerészi kémiája. - Dr. Almási Attila
 • 25. A vérképzésre ható szerek gyógyszerészi kémiája. - Dr. Rozmer Zsuzsanna
 • 26. Az antihipertenzív szerek gyógyszerészi kémiája. - Dr. Almási Attila
 • 27. Az antihipertenzív szerek gyógyszerészi kémiája. - Dr. Almási Attila
 • 28. A véralvadásra ható szerek gyógyszerészi kémiája. - Dr. Rozmer Zsuzsanna
 • 29. Antihiperlipidémiás szerek gyógyszerészi kémiája. - Dr. Almási Attila
 • 30. Antihiperlipidémiás szerek gyógyszerészi kémiája. - Dr. Almási Attila
 • 31. A pajzsmirigy működésre ható szerek gyógyszerészi kémiája. - Dr. Almási Attila
 • 32. Diuretikumok gyógyszerészi kémiája. - Dr. Almási Attila
 • 33. Diuretikumok gyógyszerészi kémiája. - Dr. Almási Attila
 • 34. Mellékvesekéreg eredetű szteroidok gyógyszerészi kémiája I. - Dr. Perjési Pál
 • 35. A calcium- és csontanyagcserére ható szerek gyógyszerészi kémiája. - Dr. Rozmer Zsuzsanna
 • 36. A calcium- és csontanyagcserére ható szerek gyógyszerészi kémiája. - Dr. Rozmer Zsuzsanna
 • 37. Mellékvesekéreg eredetű szteroidok gyógyszerészi kémiája II. - Dr. Perjési Pál
 • 38. A szénhidrát anyagcsere gyógyszereinek gyógyszerészi kémiája. - Dr. Rozmer Zsuzsanna
 • 39. A szénhidrát anyagcsere gyógyszereinek gyógyszerészi kémiája. - Dr. Rozmer Zsuzsanna
 • 40. A nemi hormonok gyógyszerészi kémiája I. - Dr. Perjési Pál
 • 41. A nemi hormonok gyógyszerészi kémiája II. - Dr. Perjési Pál
 • 42. A nemi hormonok gyógyszerészi kémiája II. - Dr. Perjési Pál

Gyakorlatok

Szemináriumok

Vizsgakérdések

A vizsgára bocsáthatóság feltétele a párhuzamosan, kötelezően felvett gyakorlati tárgy sikeres teljesítése (egyes érdemjegytől különböző félévközi jegy).
A félévet írásbeli kollokvium zárja. Az írásbeli dolgozat értékelésének feltétele a dolgozat "Minimum-Vizsga" (MV) 80%-os eredménnyel történő megírása. A "Minimum vizsga" rész 80% alatti teljesítményt nyújtó hallgatók kollokviumi érdemjegye elégtelen. A "C" vizsgán a dolgozat MV részének sikertelensége esetén is a dolgozat értékelésre kerül. Azoknak a hallgatóknak az írásbeli dolgozatát, akik 60 % alatti teljesítményt érték el, elégtelenre kell értékelni. A két félévközi dolgozat és a kollokviumi dolgozat eredménye alapján a hallgatónak az intézet érdemjegyet állapít meg. A félév során megírt dolgozatok átlageredménye maximum 25, a kollokviumi dolgozat eredménye maximum 75 százalékpontot jelenthet a kollokvium összpontszámában. Amennyiben a hallgató a megállapított jegynél jobb osztályzatra tart igényt, úgy azt az írásbeli kollokvium megismétlésével javíthatja. A kollokviumi jegy megállapítása minden esetben megegyezik az első vizsga eredménye megállapításának módszerével. Az írásbeli vizsga tematikájáról a hallgatók a félév elején részletes tájékoztatást kapnak. Az első vizsgán való részvétel kötelező.

Vizsgáztatók

 • Dr. Perjési Pál

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói