Ez a PTE ÁOK új honlapja.  |  Vissza a régi honlapra

« Oktatás

Gyógyszerészi kémia 4. - gyakorlat

Tantárgy menü

Adatok

A tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre:

2019-2020

Alapadatok

Kód: OGG-R4G-T  |  4 kredit  |  Gyógyszerész |  Gyógysz. szaktud. elm. ism. és gyak. készségek modul  |  tavasszal

Tantárgyfelelős

Dr. Perjési Pál, egyetemi tanár

Óraszámok / félév

0 óra előadás + 56 óra gyakorlat + 0 óra szeminárium = összesen 56 óra

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 50 fő

Előfeltételek

OGG-R3E-T teljesített

Tematika

A tantárgy gyógyszervegyületek szubsztanciaként és gyógyszerkészítmények ható- és segédanyagaiként történő azonosításával, mennyiségi meghatározásával, valamint néhány fizikai-kémiai tulajdonságának meghatározásával foglalkozik. Ugyanakkor, a hallgatók integrált ismereteket kapnak a gyógyszergyártás folyamatainak kémiai hátteréről, a vegyületek szerkezetvizsgálatának, tisztaságvizsgálatának és mennyiségi meghatározásának gyógyszerkönyvi módszereiről, valamint tárolásuk és gyógyszerré történő formulázásuk során fontos szerepet játszó fizikai-kémiai tulajdonságairól.

A félév elfogadásának feltételei

A félév elismerése a PTE Tanulmányi és Vizsgaszabályzata alapján történik. Egy félévben legfeljebb három gyakorlati foglalkozásról történő hiányzás fogadható el. A gyakorlatvezető által elfogadott jegyzőkönyvet a félévet lezáró vizsgán a hallgató bemutatni köteles.

Félévközi ellenőrzések

A hallgatók a gyakorlat keretén belül legalább négy alkalommal kisdolgozatot írnak, amely dolgozatok átlagának legalább 50%-os minősítésűnek kell lennie. A gyakorlati munka értékelése a félévközi teljesítmény (megírt dolgozatok és elvégzett kísérletek eredményei) alapján gyakorlati jeggyel történik.

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

A mulasztott gyakorlatok pótlására nincs lehetőség.

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Fülöp F., Noszál B., Szász Gy., Takácsné Novák K.: Gyógyszerészi kémia, Semmelweis, Budapest, 2010
Szász Gy., Takács M., Végh A.: Gyógyszerészi kémia 1-2., http://intranet.aok.pte.hu/OKTATAS/gyogyszereszikemia

Saját oktatási anyag

Kuzma Mónika, Lóránd Tamás, Rozmer Zsuzsanna, Perjési Pál: Gyógyszerészi kémia II., gyakorlati praktikum, elektronikus tananyag, PTE 2014.

Jegyzet

Perjési P., Fodor K., Rozmer Zs.: Gyógyszerészi kémiai gyakorlatok 1., második kiadás, Gyógyszerészi Kémiai Intézet, Pécs, 2014.

Ajánlott irodalom

Magyar Gyógyszerkönyv I-IV., VII. kiadás, Medicina, Budapest, 1986.
Magyar Gyógyszerkönyv I-II-III., VIII. kiadás, Medicina, Budapest, 2002, 2005, 2007.
Lóránd Tamás, Nemes Zsuzsa, Kocsis Béla, Ternák Gábor: Az antimikrobás kezelés elmélete és gyakorlata (szerkesztette: Ternák Gábor), Pécs, 2000.
D. A. Williams, T. L. Lemke (eds.): Foye?s Principles of Medicinal Chemistry, 5th edition, Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia, 2002.

Előadások

Gyakorlatok

 • 1. Sztereokémiai ismeretek. A szerkezet, a konfiguráció és a konformáció összefüggései néhány gyógyszervegyület példáján kirakható modell és számítógépes program (Hyperchem 4.0) alkalmazásával (szeminárium).
 • 2. Sztereokémiai ismeretek. A szerkezet, a konfiguráció és a konformáció összefüggései néhány gyógyszervegyület példáján kirakható modell és számítógépes program (Hyperchem 4.0) alkalmazásával (szeminárium).
 • 3. Sztereokémiai ismeretek. A szerkezet, a konfiguráció és a konformáció összefüggései néhány gyógyszervegyület példáján kirakható modell és számítógépes program (Hyperchem 4.0) alkalmazásával (szeminárium).
 • 4. Sztereokémiai ismeretek. A szerkezet, a konfiguráció és a konformáció összefüggései néhány gyógyszervegyület példáján kirakható modell és számítógépes program (Hyperchem 4.0) alkalmazásával (szeminárium).
 • 5. A kromatográfiás elválasztás jellemzése I. Metanol kimutatása etanolban vékonyréteg-kromatográfiás módszerrel.
 • 6. A kromatográfiás elválasztás jellemzése I. Metanol kimutatása etanolban vékonyréteg-kromatográfiás módszerrel.
 • 7. A kromatográfiás elválasztás jellemzése I. Metanol kimutatása etanolban vékonyréteg-kromatográfiás módszerrel.
 • 8. A kromatográfiás elválasztás jellemzése I. Metanol kimutatása etanolban vékonyréteg-kromatográfiás módszerrel.
 • 9. A kromatográfiás elválasztás jellemzése II. A gázkromatográfia alkalmazása gyógyszeralapanyagok vizsgálatában.
 • 10. A kromatográfiás elválasztás jellemzése II. A gázkromatográfia alkalmazása gyógyszeralapanyagok vizsgálatában.
 • 11. A kromatográfiás elválasztás jellemzése II. A gázkromatográfia alkalmazása gyógyszeralapanyagok vizsgálatában.
 • 12. A kromatográfiás elválasztás jellemzése II. A gázkromatográfia alkalmazása gyógyszeralapanyagok vizsgálatában.
 • 13. A logP számításának és kísérletes meghatározásának módszerei. Gyógyszervegyület folyadék-folyadék extrakciójának összehasonlítása.
 • 14. A logP számításának és kísérletes meghatározásának módszerei. Gyógyszervegyület folyadék-folyadék extrakciójának összehasonlítása.
 • 15. A logP számításának és kísérletes meghatározásának módszerei. Gyógyszervegyület folyadék-folyadék extrakciójának összehasonlítása.
 • 16. A logP számításának és kísérletes meghatározásának módszerei. Gyógyszervegyület folyadék-folyadék extrakciójának összehasonlítása.
 • 17. A kromatográfiás elválasztás jellemzése III. A gázkromatográfia alkalmazása gyógyszeralapanyagok vizsgálatában.
 • 18. A kromatográfiás elválasztás jellemzése III. A gázkromatográfia alkalmazása gyógyszeralapanyagok vizsgálatában.
 • 19. A kromatográfiás elválasztás jellemzése III. A gázkromatográfia alkalmazása gyógyszeralapanyagok vizsgálatában.
 • 20. A kromatográfiás elválasztás jellemzése III. A gázkromatográfia alkalmazása gyógyszeralapanyagok vizsgálatában.
 • 21. Vitaminok gyógyszerkönyvi vizsgálata. UV spetrofotometria és HPLC alkalmazása vitaminok meghatározásában.
 • 22. Vitaminok gyógyszerkönyvi vizsgálata. UV spetrofotometria és HPLC alkalmazása vitaminok meghatározásában.
 • 23. Vitaminok gyógyszerkönyvi vizsgálata. UV spetrofotometria és HPLC alkalmazása vitaminok meghatározásában.
 • 24. Vitaminok gyógyszerkönyvi vizsgálata. UV spetrofotometria és HPLC alkalmazása vitaminok meghatározásában.
 • 25. Az összetett gyógyszerkészítmények analízisének alapjai. Bázisok meghatározása gyógyszerkeverékekben I. Pulvis antispasticus.
 • 26. Az összetett gyógyszerkészítmények analízisének alapjai. Bázisok meghatározása gyógyszerkeverékekben I. Pulvis antispasticus.
 • 27. Az összetett gyógyszerkészítmények analízisének alapjai. Bázisok meghatározása gyógyszerkeverékekben I. Pulvis antispasticus.
 • 28. Az összetett gyógyszerkészítmények analízisének alapjai. Bázisok meghatározása gyógyszerkeverékekben I. Pulvis antispasticus.
 • 29. Bázisok meghatározása gyógyszerkeverékekben II. Pulvis antidoloricus. Pulvis astmaliticus. Pulvis codacetini. HPLC alkalmazása bázikus jellegű gyógyszervegyületek meghatározásában.
 • 30. Bázisok meghatározása gyógyszerkeverékekben II. Pulvis antidoloricus. Pulvis astmaliticus. Pulvis codacetini. HPLC alkalmazása bázikus jellegű gyógyszervegyületek meghatározásában.
 • 31. Bázisok meghatározása gyógyszerkeverékekben II. Pulvis antidoloricus. Pulvis astmaliticus. Pulvis codacetini. HPLC alkalmazása bázikus jellegű gyógyszervegyületek meghatározásában.
 • 32. Bázisok meghatározása gyógyszerkeverékekben II. Pulvis antidoloricus. Pulvis astmaliticus. Pulvis codacetini. HPLC alkalmazása bázikus jellegű gyógyszervegyületek meghatározásában.
 • 33. Bázisok meghatározása gyógyszerkeverékekben III. Pulvis cholagogus, Unguentum haemorrhoidale, Suppositorium analgeticum.
 • 34. Bázisok meghatározása gyógyszerkeverékekben III. Pulvis cholagogus, Unguentum haemorrhoidale, Suppositorium analgeticum.
 • 35. Bázisok meghatározása gyógyszerkeverékekben III. Pulvis cholagogus, Unguentum haemorrhoidale, Suppositorium analgeticum.
 • 36. Bázisok meghatározása gyógyszerkeverékekben III. Pulvis cholagogus, Unguentum haemorrhoidale, Suppositorium analgeticum.
 • 37. Savas jellegű vegyületek általános meghatározási módszerei I. Spiritus iodosalicylatus, Spiritus salicylatus cum resorcino.
 • 38. Savas jellegű vegyületek általános meghatározási módszerei I. Spiritus iodosalicylatus, Spiritus salicylatus cum resorcino.
 • 39. Savas jellegű vegyületek általános meghatározási módszerei I. Spiritus iodosalicylatus, Spiritus salicylatus cum resorcino.
 • 40. Savas jellegű vegyületek általános meghatározási módszerei I. Spiritus iodosalicylatus, Spiritus salicylatus cum resorcino.
 • 41. Savas jellegű vegyületek általános meghatározási módszerei II. Pulvis chinacisalis c. vitamino C, Pulvis somniferens.
 • 42. Savas jellegű vegyületek általános meghatározási módszerei II. Pulvis chinacisalis c. vitamino C, Pulvis somniferens.
 • 43. Savas jellegű vegyületek általános meghatározási módszerei II. Pulvis chinacisalis c. vitamino C, Pulvis somniferens.
 • 44. Savas jellegű vegyületek általános meghatározási módszerei II. Pulvis chinacisalis c. vitamino C, Pulvis somniferens.
 • 45. Gyógyszermetabolizmus (szeminárium)
 • 46. Gyógyszermetabolizmus (szeminárium)
 • 47. Gyógyszermetabolizmus (szeminárium)
 • 48. Gyógyszermetabolizmus (szeminárium)
 • 49. A gyógyszermetabolizmus in vitro és in vivo módszerei. Acetilszalicilsav, 4-nitrofenol.
 • 50. A gyógyszermetabolizmus in vitro és in vivo módszerei. Acetilszalicilsav, 4-nitrofenol.
 • 51. A gyógyszermetabolizmus in vitro és in vivo módszerei. Acetilszalicilsav, 4-nitrofenol.
 • 52. A gyógyszermetabolizmus in vitro és in vivo módszerei. Acetilszalicilsav, 4-nitrofenol.
 • 53. Funkciós csoportok és heterociklusok osztályozása, kémiai tulajdonságaik (szeminárium).
 • 54. Funkciós csoportok és heterociklusok osztályozása, kémiai tulajdonságaik (szeminárium).
 • 55. Funkciós csoportok és heterociklusok osztályozása, kémiai tulajdonságaik (szeminárium).
 • 56. Funkciós csoportok és heterociklusok osztályozása, kémiai tulajdonságaik (szeminárium).

Szemináriumok

Vizsgakérdések

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói

 • Dr. Almási Attila
 • Dr. Rozmer Zsuzsanna