Ez a PTE ÁOK új honlapja.  |  Vissza a régi honlapra

« Oktatás

Gyógyszerészi kémia 4. - elmélet

Tantárgy menü

Adatok

A tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre:

2019-2020

Alapadatok

Kód: OGG-R4E-T  |  2 kredit  |  Gyógyszerész |  Gyógysz. szaktud. elm. ism. és gyak. készségek modul  |  tavasszal

Tantárgyfelelős

Dr. Perjési Pál, egyetemi tanár

Óraszámok / félév

28 óra előadás + 0 óra gyakorlat + 0 óra szeminárium = összesen 28 óra

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 50 fő

Előfeltételek

OGG-R3E-T teljesített

OGG-R4G-T egyidejű felvétel

Tematika

A tananyag előadásai a Gyógyszerészi Kémia 1-3 kurzusok tematikájában nem szereplő hatástani csoportokba tartozó gyógyszervegyületek előállításával, gyógyszerkönyvi tisztaságvizsgálatával, mennyiségi meghatározásával, a vegyületek fő- és mellékhatásainak molekuláris mechanizmusaival, az azokban szerepet játszó kémiai és fizikai-kémiai tulajdonságok elemzésével, valamint a vegyületek tárolása, gyógyszerré történő formulázása és gyógyszerként történő alkalmazása során bekövetkező kémiai természetű változásaival foglalkozik.

A félév elfogadásának feltételei

A hallgatók a félév során (a 7. és a 12. héten) két kötelező írásbeli dolgozatot írnak (az előadások és gyakorlatok anyagából), melyek értékelése százalékos minősítéssel történik. A megírt dolgozatok mindegyikének legalább 60 %-os minősítésűnek kell lennie. A sikertelenül megírt félévközi dolgozat javítására egy alkalommal van lehetőség.

Félévközi ellenőrzések

A félévközi dolgozatok pótlására nincs lehetőség.

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

A mulasztott előadások pótlására nincs lehetőség.

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Fülöp F., Noszál B., Szász Gy., Takácsné Novák K.: Gyógyszerészi kémia, Semmelweis, Budapest, 2010
Szász Gy., Takács M., Végh A.: Gyógyszerészi kémia 1-2., http://intranet.aok.pte.hu/OKTATAS/gyogyszereszikemia

Saját oktatási anyag

Kuzma Mónika, Lóránd Tamás, Rozmer Zsuzsanna, Perjési Pál: Gyógyszerészi kémia II., gyakorlati praktikum, elektronikus tananyag, PTE 2014.

Jegyzet

Ajánlott irodalom

Magyar Gyógyszerkönyv I-IV., VII. kiadás, Medicina, Budapest, 1986.
Magyar Gyógyszerkönyv I-II-III., VIII. kiadás, Medicina, Budapest, 2002, 2005, 2007.
Lóránd Tamás, Nemes Zsuzsa, Kocsis Béla, Ternák Gábor: Az antimikrobás kezelés elmélete és gyakorlata (szerkesztette: Ternák Gábor), Pécs, 2000.
D. A. Williams, T. L. Lemke (eds.): Foye?s Principles of Medicinal Chemistry, 5th edition, Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia, 2002.

Előadások

 • 1. Bevezetés az elválasztástechnikai módszerekbe. - Dr. Perjési Pál
 • 2. Bevezetés az elválasztástechnikai módszerekbe. - Dr. Perjési Pál
 • 3. A gázkromatográfia gyógyszeranalitikai alkalmazásai. - Dr. Kulcsár Győző Kornél
 • 4. A gázkromatográfia gyógyszeranalitikai alkalmazásai. - Dr. Kulcsár Győző Kornél
 • 5. A VRK gyógyszeranalitikai alkalmazásai. - Dr. Perjési Pál
 • 6. A VRK gyógyszeranalitikai alkalmazásai. - Dr. Perjési Pál
 • 7. A HPLC gyógyszeranalitikai alkalmazásai. - Dr. Kulcsár Győző Kornél
 • 8. A HPLC gyógyszeranalitikai alkalmazásai. - Dr. Kulcsár Győző Kornél
 • 9. A gélkromatográfia gyógyszeranalitikai alkalmazásai. - Dr. Perjési Pál
 • 10. Az affinitás kromatográfia gyógyszeranalitikai alklamzásai. - Dr. Perjési Pál
 • 11. A vitaminok gyógyszerészi kémiája I. - Dr. Almási Attila
 • 12. A vitaminok gyógyszerészi kémiája I. - Dr. Almási Attila
 • 13. A vitaminok gyógyszerészi kémiája II. - Dr. Almási Attila
 • 14. A vitaminok gyógyszerészi kémiája II. - Dr. Almási Attila
 • 15. A gombaellenes szerek gyógyszerészi kémiája. - Dr. Lóránd Tamás
 • 16. A gombaellenes szerek gyógyszerészi kémiája. - Dr. Lóránd Tamás
 • 17. Protozoon elleni szerek gyógyszerészi kémiája. - Dr. Kulcsár Győző Kornél
 • 18. Protozoon elleni szerek gyógyszerészi kémiája. - Dr. Kulcsár Győző Kornél
 • 19. A szintetikus antibakteriális szerek gyógyszerészi kémiája. - Dr. Lóránd Tamás
 • 20. A szintetikus antibakteriális szerek gyógyszerészi kémiája. - Dr. Lóránd Tamás
 • 21. Az antibiotikumok gyógyszerészi kémiája I. - Dr. Lóránd Tamás
 • 22. Az antibiotikumok gyógyszerészi kémiája I. - Dr. Lóránd Tamás
 • 23. Az antibiotikumok gyógyszerészi kémiája II. - Dr. Lóránd Tamás
 • 24. Az antibiotikumok gyógyszerészi kémiája II. - Dr. Lóránd Tamás
 • 25. A daganatellenes szerek gyógyszerészi kémiája. - Dr. Rozmer Zsuzsanna
 • 26. A daganatellenes szerek gyógyszerészi kémiája. - Dr. Rozmer Zsuzsanna
 • 27. Az antivirális szerek. - Dr. Kulcsár Győző Kornél
 • 28. Az antivirális szerek. - Dr. Kulcsár Győző Kornél

Gyakorlatok

Szemináriumok

Vizsgakérdések

A vizsgára bocsáthatóság feltétele a párhuzamosan, kötelezően felvett gyakorlati tárgy sikeres teljesítése (egyes érdemjegytől különböző félévközi jegy).
A félév végén a hallgatók szigorlatot tesznek a Gyógyszerészi Kémia tantárgy négy félévének anyagából. A szigorlat írásbeli és szóbeli részből áll. A szigorlat szóbeli része megkezdésének feltétele egy sikeres "Minimum-Vizsga" (MV) megírása a szigorlat reggelén. A MV 20 kérdésből áll. A MV befejezésére 30 perc áll rendelkezésre, értékelése százalékos minősítéssel történik. Azon hallgatók szigorlatát, akik a "Minimum Vizsgán" 80 % alatti teljesítményt érnek el, elégtelenre kell értékelni. A "B" és "C" vizsgákat is MV előzi meg. A "B" vizsga következményei az "A" vizsgáéval azonosak. A "C" vizsgát megelőző MV sikertelensége esetén a hallgató megkezdheti ugyan a szóbeli vizsgát, ám ebben az esetben vizsgája egy elégtelen részfelelettel indul.

A szigorlat szóbeli része három tételből áll. Bármelyik tétel elégtelen ismerete esetén a vizsgát elégtelenre kell értékelni. A szigorlati jegy megállapítása a félévi dolgozatok, a Minimum Vizsga, valamint a szóbeli tételek megválaszolásának eredményei alapján történik. Az írásbeli vizsga tematikájáról a hallgatók a félév elején részletes tájékoztatást kapnak.

A 13. oktatási héten az intézet Than Károly kémiai tanulmányi versenyt hirdet. A versenyen a Gyógyszerészi kémia 4 tárgyból vizsgára bocsátható hallgatók vehetnek részt. A verseny két-fordulós, elméletei és gyakorlati fordulóból áll. Elérhető eredmények: az elméleti fordulóban a maximális pontszám legalább 80%-ának megszerzése, a gyakorlati fordulóban legalább 100 +/- 1% pontosság elérése. Azok a hallgatók akik elérték az elvárt 80%-os eredményt, mentesülnek a szigorlati írásbeli MV kérdések megválaszolása alól. A verseny részleteiről a félév során értesülnek a hallgatók.

Vizsgáztatók

 • Dr. Huber Imre
 • Dr. Perjési Pál

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói