Ez a PTE ÁOK új honlapja.  |  Vissza a régi honlapra

« Oktatás

A gyógyszerhatást befolyásoló fizikai-kémiai paraméterek

Tantárgy menü

Adatok

A tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre:

2019-2020

Alapadatok

Kód: OGE-GFK-T  |  2 kredit  |  Gyógyszerész |  Elektív modul  |  ősszel

Tantárgyfelelős

Dr. Rozmer Zsuzsanna, egyetemi adjunktus

Óraszámok / félév

28 óra előadás + 0 óra gyakorlat + 0 óra szeminárium = összesen 28 óra

Kurzus létszámkorlát

min. 3 fő – max. 25 fő

Előfeltételek

Tematika

A tárgy oktatása során, a korábban tanult ismeretekre alapozva, a hallgatók megismerkednek a gyógyszerhatás fizikai-kémiai alapjaival. Cél a gyógyszercélpontok részletes megismerése, a gyógyszermolekulák fizikai-kémiai jellemzése, ami lehetőséget ad a gyógyszervegyület-gyógyszercélpont kölcsönhatás értelmezésére.

A félév elfogadásának feltételei

Legfeljebb 15 % hiányzás megengedett

Félévközi ellenőrzések

Írásbeli vizsga az előadások anyagából.

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

Pótlásra nincs lehetőség.

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Saját oktatási anyag

Jegyzet

Rozmer Zsuzsanna, Perjési Pál: A gyógyszerhatás fizikai-kémiai alapjai. PTE, 2015.

Ajánlott irodalom

Előadások

 • 1. A gyógyszerhatás molekuláris alapjai. Sejtmembránok felépítése és összetétele. A gyógyszercélpontok és szerkezeti jellegzetességeik. - Dr. Rozmer Zsuzsanna
 • 2. A gyógyszerhatás molekuláris alapjai. Sejtmembránok felépítése és összetétele. A gyógyszercélpontok és szerkezeti jellegzetességeik. - Dr. Rozmer Zsuzsanna
 • 3. Receptorok, mint gyógyszercélpontok. - Dr. Rozmer Zsuzsanna
 • 4. Receptorok, mint gyógyszercélpontok. - Dr. Rozmer Zsuzsanna
 • 5. Enzimek, mint gyógyszercélpontok. - Dr. Rozmer Zsuzsanna
 • 6. Enzimek, mint gyógyszercélpontok. - Dr. Rozmer Zsuzsanna
 • 7. Ioncsatornák és transzporterek, mint gyógyszercélpontok - Dr. Rozmer Zsuzsanna
 • 8. Ioncsatornák és transzporterek, mint gyógyszercélpontok - Dr. Rozmer Zsuzsanna
 • 9. Nukleinsavak, mint gyógyszercélpontok. - Dr. Rozmer Zsuzsanna
 • 10. Nukleinsavak, mint gyógyszercélpontok. - Dr. Rozmer Zsuzsanna
 • 11. A gyógyszervegyület-gyógyszercélpont kölcsönhatás fizikai-kémiai jellegzetességei. Nemkovalens kölcsönhatások. - Dr. Rozmer Zsuzsanna
 • 12. A gyógyszervegyület-gyógyszercélpont kölcsönhatás fizikai-kémiai jellegzetességei. Nemkovalens kölcsönhatások. - Dr. Rozmer Zsuzsanna
 • 13. A gyógyszervegyület-gyógyszercélpont kölcsönhatás fizikai-kémiai jellegzetességei. Affinitás. Hatékonyság és szelektivitás. - Dr. Rozmer Zsuzsanna
 • 14. A gyógyszervegyület-gyógyszercélpont kölcsönhatás fizikai-kémiai jellegzetességei. Affinitás. Hatékonyság és szelektivitás. - Dr. Rozmer Zsuzsanna
 • 15. A gyógyszervegyületek fizikai-kémiai jellemzői. Szerkezet, térszerkezet. - Dr. Rozmer Zsuzsanna
 • 16. A gyógyszervegyületek fizikai-kémiai jellemzői. Szerkezet, térszerkezet. - Dr. Rozmer Zsuzsanna
 • 17. A gyógyszervegyületek fizikai-kémiai jellemzői. Oldhatóság. - Dr. Rozmer Zsuzsanna
 • 18. A gyógyszervegyületek fizikai-kémiai jellemzői. Oldhatóság. - Dr. Rozmer Zsuzsanna
 • 19. A gyógyszervegyületek fizikai-kémiai jellemzői. Sav-bázis tulajdonságok. Proton-disszociáció vizes rendszerekben. A pKa meghatározásának kísérletes módszerei. - Dr. Rozmer Zsuzsanna
 • 20. A gyógyszervegyületek fizikai-kémiai jellemzői. Sav-bázis tulajdonságok. Proton-disszociáció vizes rendszerekben. A pKa meghatározásának kísérletes módszerei. - Dr. Rozmer Zsuzsanna
 • 21. A gyógyszervegyületek fizikai-kémiai jellemzői. Lipofilitás és megoszlási hányados, meghatározásának kísérletes módszerei. - Dr. Rozmer Zsuzsanna
 • 22. A gyógyszervegyületek fizikai-kémiai jellemzői. Lipofilitás és megoszlási hányados, meghatározásának kísérletes módszerei. - Dr. Rozmer Zsuzsanna
 • 23. A gyógyszervegyületek fizikai-kémiai jellemzői. Permeabilitás. Permeabilitás, membrántranszport meghatározásának kísérletes módszerei. - Dr. Rozmer Zsuzsanna
 • 24. A gyógyszervegyületek fizikai-kémiai jellemzői. Permeabilitás. Permeabilitás, membrántranszport meghatározásának kísérletes módszerei. - Dr. Rozmer Zsuzsanna
 • 25. In silico ADME modellezés. In vitro és in vivo tesztek. - Dr. Rozmer Zsuzsanna
 • 26. In silico ADME modellezés. In vitro és in vivo tesztek. - Dr. Rozmer Zsuzsanna
 • 27. A gyógyszervegyületek fizikai-kémiai jellemzői. Metabolikus stabilitás. Gyógyszerhatóanyagok és metabolitjaik szervezeten belüli követésének módszerei. - Dr. Rozmer Zsuzsanna
 • 28. A gyógyszervegyületek fizikai-kémiai jellemzői. Metabolikus stabilitás. Gyógyszerhatóanyagok és metabolitjaik szervezeten belüli követésének módszerei. - Dr. Rozmer Zsuzsanna

Gyakorlatok

Szemináriumok

Vizsgakérdések

A vizsgakérdések elérhetők az előadónál.

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói