Ez a PTE ÁOK új honlapja.  |  Vissza a régi honlapra

« Oktatás

Szervetlen gyógyszerészi kémia - elmélet

Tantárgy menü

Adatok

A tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre:

2019-2020

Alapadatok

Kód: OGA-SGE-T  |  4 kredit  |  Gyógyszerész |  Alapozó modul  |  tavasszal

Tantárgyfelelős

Dr. Perjési Pál, egyetemi tanár

Óraszámok / félév

42 óra előadás + 0 óra gyakorlat + 14 óra szeminárium = összesen 56 óra

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 100 fő

Előfeltételek

Általános kémia teljesített

Szervetlen gyógyszerészi kémia - gyakorlat egyidejű felvétel

Tematika

A modern szervetlen kémia ismeretanyagának elsajátítása; az elemek és vegyületek tulajdonságai és szerkezetük közötti összefüggések megláttatása, a szervetlen vegyületek előállításának, fizikai és kémiai tulajdonságainak bemutatása. A tantárgy különös hangsúlyt fordít a gyógyszerészetben aktív hatóanyagként, vagy gyógyszertechnológiai segédanyagként alkalmazott vegyületek ismertetésére, beleértve azok gyógyszerkönyvi vizsgálati módszereit is.

A félév elfogadásának feltételei

A félév elismerése a PTE Tanulmányi és Vizsgaszabályzata alapján történik. Egy félévben orvosi igazolással legfeljebb három előadásról történő hiányzás fogadható el. A hallgatók a félév során (a 7. és a 12. héten) két kötelező írásbeli dolgozatot írnak (az előadások és szemináriumok anyagából), melyek értékelése százalékos minősítéssel történik. A dolgozatok legalább egyikének 60 %-os, a két dolgozat átlagának legalább 50%-os minősítésűnek kell lennie.

Félévközi ellenőrzések

A félévközi dolgozatok pótlására nincs lehetőség.

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

A mulasztott előadások és szemináriumok pótlására nincs lehetőség.

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Saját oktatási anyag

Almási A., Kuzma M., Perjési P.: Általános és szervetlen kémiai praktikum és példatár. PTE, 2014. Elektronikus tananyag.
Huber Imre: Szervetlen gyógyszerészi kémia I. PTE, 2019. Elektronikus tananyag.

Jegyzet

Ajánlott irodalom

Tőkés B., Dudutz Gy., Donáth-Nagy G.: A kémia alapjai II. Szervetlen kémia, Studium Alapítvány Kiadó, Marosvásárhely, 2005.
Kelemen H.; Gyéresi Á.: Szervetlen gyógyszerészerti kémia. Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, 2003.

Előadások

 • 1. Az elemek tulajdonságainak általános diszkussziója. A Gyógyszerkönyv. Szervetlen vegyületek gyógyszerkönyvi nevezéktana. - Dr. Perjési Pál
 • 2. Az elemek tulajdonságainak általános diszkussziója. A Gyógyszerkönyv. Szervetlen vegyületek gyógyszerkönyvi nevezéktana - Dr. Perjési Pál
 • 3. Az elemek tulajdonságainak általános diszkussziója. A Gyógyszerkönyv. Szervetlen vegyületek gyógyszerkönyvi nevezéktana - Dr. Perjési Pál
 • 4. Főcsoportbeli elemek, és ezek legfontosabb vegyületei. Hidrogén és a hidridek. Nemesgázok. - Dr. Huber Imre
 • 5. Főcsoportbeli elemek, és ezek legfontosabb vegyületei. Hidrogén és a hidridek. Nemesgázok. - Dr. Huber Imre
 • 6. Főcsoportbeli elemek, és ezek legfontosabb vegyületei. Hidrogén és a hidridek. Nemesgázok. - Dr. Huber Imre
 • 7. Főcsoportbeli elemek, és ezek legfontosabb vegyületei. Halogének, halogenidek. Szervetlen gyógyszerkönyvi halogénszármazékok. - Dr. Huber Imre
 • 8. Főcsoportbeli elemek, és ezek legfontosabb vegyületei. Halogének, halogenidek. Szervetlen gyógyszerkönyvi halogénszármazékok. - Dr. Huber Imre
 • 9. Főcsoportbeli elemek, és ezek legfontosabb vegyületei. Halogének, halogenidek. Szervetlen gyógyszerkönyvi halogénszármazékok. - Dr. Huber Imre
 • 10. Főcsoportbeli elemek, és ezek legfontosabb vegyületei. Oxigénvegyületek. Szervetlen gyógyszerkönyvi oxigénvegyületek. - Dr. Huber Imre
 • 11. Főcsoportbeli elemek, és ezek legfontosabb vegyületei. Oxigénvegyületek. Szervetlen gyógyszerkönyvi oxigénvegyületek. - Dr. Huber Imre
 • 12. Főcsoportbeli elemek, és ezek legfontosabb vegyületei. Oxigénvegyületek. Szervetlen gyógyszerkönyvi oxigénvegyületek. - Dr. Huber Imre
 • 13. Főcsoportbeli elemek, és ezek legfontosabb vegyületei. Kén és vegyületei.Szervetlen gyógyszerkönyvi kénvegyületek. - Dr. Huber Imre
 • 14. Főcsoportbeli elemek, és ezek legfontosabb vegyületei. Kén és vegyületei.Szervetlen gyógyszerkönyvi kénvegyületek. - Dr. Huber Imre
 • 15. Főcsoportbeli elemek, és ezek legfontosabb vegyületei. Kén és vegyületei.Szervetlen gyógyszerkönyvi kénvegyületek. - Dr. Huber Imre
 • 16. Főcsoportbeli elemek, és ezek legfontosabb vegyületei. Nitrogén és nitrogénvegyületek. Szervetlen gyógyszerkönyvi nitrogénvegyületek - Dr. Huber Imre
 • 17. Főcsoportbeli elemek, és ezek legfontosabb vegyületei. Nitrogén és nitrogénvegyületek. Szervetlen gyógyszerkönyvi nitrogénvegyületek - Dr. Huber Imre
 • 18. Főcsoportbeli elemek, és ezek legfontosabb vegyületei. Nitrogén és nitrogénvegyületek. Szervetlen gyógyszerkönyvi nitrogénvegyületek - Dr. Huber Imre
 • 19. Főcsoportbeli elemek, és ezek legfontosabb vegyületei. Foszfor és foszforvegyületek. Szervetlen gyógyszerkönyvi foszforvegyületek. - Dr. Huber Imre
 • 20. Főcsoportbeli elemek, és ezek legfontosabb vegyületei. Foszfor és foszforvegyületek. Szervetlen gyógyszerkönyvi foszforvegyületek. - Dr. Huber Imre
 • 21. Főcsoportbeli elemek, és ezek legfontosabb vegyületei. Foszfor és foszforvegyületek. Szervetlen gyógyszerkönyvi foszforvegyületek. - Dr. Huber Imre
 • 22. Főcsoportbeli elemek, és ezek legfontosabb vegyületei. Arzén- és bizmutvegyületek. Szén és szénvegyületek. Szervetlen gyógyszerkönyvi vegyületek. - Dr. Perjési Pál
 • 23. Főcsoportbeli elemek, és ezek legfontosabb vegyületei. Arzén- és bizmutvegyületek. Szén és szénvegyületek. Szervetlen gyógyszerkönyvi vegyületek. - Dr. Perjési Pál
 • 24. Főcsoportbeli elemek, és ezek legfontosabb vegyületei. Arzén- és bizmutvegyületek. Szén és szénvegyületek. Szervetlen gyógyszerkönyvi vegyületek. - Dr. Perjési Pál
 • 25. Főcsoportbeli elemek, és ezek legfontosabb vegyületei. Szilicium és szilíciumvegyületek. Szervetlen gyógyszerkönyvi szilíciumvegyületek. - Dr. Perjési Pál
 • 26. Főcsoportbeli elemek, és ezek legfontosabb vegyületei. Szilicium és szilíciumvegyületek. Szervetlen gyógyszerkönyvi szilíciumvegyületek. - Dr. Perjési Pál
 • 27. Főcsoportbeli elemek, és ezek legfontosabb vegyületei. Szilicium és szilíciumvegyületek. Szervetlen gyógyszerkönyvi szilíciumvegyületek. - Dr. Perjési Pál
 • 28. Főcsoportbeli elemek, és ezek legfontosabb vegyületei. Bór- és alumíniumvegyületek. Alkálifémek és vegyületeik. Szervetlen gyógyszerkönyvi vegyületek. - Dr. Perjési Pál
 • 29. Főcsoportbeli elemek, és ezek legfontosabb vegyületei. Bór- és alumíniumvegyületek. Alkálifémek és vegyületeik. Szervetlen gyógyszerkönyvi vegyületek. - Dr. Perjési Pál
 • 30. Főcsoportbeli elemek, és ezek legfontosabb vegyületei. Bór- és alumíniumvegyületek. Alkálifémek és vegyületeik. Szervetlen gyógyszerkönyvi vegyületek. - Dr. Perjési Pál
 • 31. Calcium-, magnézium- és báriumvegyületek. Átmeneti fémek. A d-elemek általános tulajdonságai. Szervetlen gyógyszerkönyvi vegyületek. - Dr. Perjési Pál
 • 32. Calcium-, magnézium- és báriumvegyületek. Átmeneti fémek. A d-elemek általános tulajdonságai. Szervetlen gyógyszerkönyvi vegyületek. - Dr. Perjési Pál
 • 33. Calcium-, magnézium- és báriumvegyületek. Átmeneti fémek. A d-elemek általános tulajdonságai. Szervetlen gyógyszerkönyvi vegyületek. - Dr. Perjési Pál
 • 34. Komplex vegyületek szerkezete. Mangánvegyületek. Szervetlen gyógyszerkönyvi vegyületek. - Dr. Perjési Pál
 • 35. Komplex vegyületek szerkezete. Mangánvegyületek. Szervetlen gyógyszerkönyvi vegyületek. - Dr. Perjési Pál
 • 36. Komplex vegyületek szerkezete. Mangánvegyületek. Szervetlen gyógyszerkönyvi vegyületek. - Dr. Perjési Pál
 • 37. Vas és vegyületei. Szervetlen gyógyszerkönyvi vasvegyületek. - Dr. Perjési Pál
 • 38. Vas és vegyületei. Szervetlen gyógyszerkönyvi vasvegyületek. - Dr. Perjési Pál
 • 39. Vas és vegyületei. Szervetlen gyógyszerkönyvi vasvegyületek. - Dr. Perjési Pál
 • 40. A réz, az ezüst és vegyületei. Cink- és higanyvegyületek. Szervetlen gyógyszerkönyvi vegyületek. - Dr. Perjési Pál
 • 41. A réz, az ezüst és vegyületei. Cink- és higanyvegyületek. Szervetlen gyógyszerkönyvi vegyületek. - Dr. Perjési Pál
 • 42. A réz, az ezüst és vegyületei. Cink- és higanyvegyületek. Szervetlen gyógyszerkönyvi vegyületek. - Dr. Perjési Pál

Gyakorlatok

Szemináriumok

 • 1. Atomok szerkezete. Periodikus tulajdonságok.
 • 2. Molekulák szerkezete, vegyértékkötés elmélet.
 • 3. Molekulák szerkezete, molekulapálya elmélet.
 • 4. Gáz halmazállapotú anyagok tulajdonságai.
 • 5. Folyadék halmazállapotú anyagok tulajdonságai.
 • 6. Szilárd halmazállapotú anyagok tulajdonságai.
 • 7. Szervetlen vegyületek I. Savak, bázisok, tulajdonságaik. Sav-bázis elméletek.
 • 8. Szervetlen vegyületek II. Sók, tulajdonságaik. Sók hidrolízise.
 • 9. A szén elektronszerkezete és reakciói.
 • 10. Az oxigén elektronszerkezete és reakciói.
 • 11. A nitrogén elektronszerkezete és reakciói.
 • 12. Az átmenetifémek elektronszerkezete és reakciói.
 • 13. Koordinációs vegyületek I. A fém-ligandum kötés.
 • 14. Koordinációs vegyületek II. Komplex stabilitás.

Vizsgakérdések

A vizsgára bocsáthatóság feltétele a párhuzamosan, kötelezően felvett gyakorlati tárgy sikeres teljesítése (egyes érdemjegytől különböző félévközi jegy).
A félév végén a hallgatók szóbeli vizsgát tesznek a tantárgy elméleti (előadás és szeminárium) és gyakorlati ismereteinek anyagából. A vizsgajegy megállapítása a félévi dolgozatok, valamint a szóbeli tételek megválaszolásának eredményei alapján történik. A vizsga tematikájáról, valamint a vizsgakérdésekről a hallgatók a félév elején részletes tájékoztatást kapnak az Intézet honlapján.

Vizsgáztatók

 • Dr. Almási Attila
 • Dr. Kulcsár Győző Kornél
 • Dr. Lóránd Tamás
 • Dr. Perjési Pál

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói

 • Dr. Almási Attila
 • Dr. Kulcsár Győző Kornél
 • Dr. Lóránd Tamás
 • Dr. Perjési Pál