Mobil Team

Mobil teamek a Klinikai Központban

Az Új Széchenyi Terv TÁMOP-6.2.4/A/11/1 „Foglalkoztatás támogatása egészségügyi intézmények számára” Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott TÁMOP-6.2.4.A-11/1-2012-0065 azonosítószámú pályázat keretében mobil teamek felállítását és működtetését vállalta a Klinikai Központ.
A mobil team egy új ellátási forma az egészségügyben. Lényege: nem a beteget küldik konzíliumba, hanem a speciális ellátásra szoruló betegeket a segítők keresik fel, többnyire az ellátás helyén. A Klinikai Központban az alábbi teamek működnek:

Burnout Kezelő Team

A Team célja: A kiégés (burnout szindróma) stádiumainak, figyelmeztető tüneteinek felismerése, az érzelmi reakciók kezelése, az egyének személyiségének megerősítése az új kihívásokkal szemben. A saját mentálhigiéné ápolása, a feszültség csökkentése a munkatársi csoport, közösség ventillációjának lehetővé tétele, a kockázati tényezők csökkentése. Coping technikák (védekezési mechanizmusok vagy elhárító mechanizmusok) elsajátítása.
Hosszútávon a munkavégzés hatékonyságának növelése az egyes szervezeti egységekben.
Tevékenység:
- Burnout tünetek kimutatása egészségügyben dolgozók csoportjánál,
- munkaterhelés csökkentés, konfliktusoldás,
- időgazdálkodás, munka-pihenés egyensúlyának helyreállítása,
- érzelmi megterhelés csökkentése, ventillálása,
- pozitív kommunikációs és asszertív készségek fejlesztése,
- stressz-management, probléma megoldási módszerek tanítása,
- a tréninggel kapcsolatos dokumentációk előkészítése, feldolgozása és (bizalmas) kezelése,
- intervenciós tréningek előkészítése és tartása,
- az összegyűlt adatok rendszerezése, kiértékelése,
- kapcsolattartás a klinikák megjelölt kontaktjaival.

A team tagjainak elérhetőségei:
Dr. Fodor László pszichiáter, team vezető fodordoktor@gmail.com
Bilkei Pál pszichológus
Dr. Hajnal András pszichiáter, tanársegéd
Telefon: + 36-72-535900/37666
E-mail cím: hajnal.andras@pte.hu
Hamvas Edina pszichológus
Telefon: + 36-72-535900/37668
E-mail cím: hamvas.edina@pte.hu

Kontakt személy (konzílium kérés, időpont egyeztetés): Horváthné Gész Hajnalka
Címe: 7624 Pécs, Nyár utca 8.
Telefon: + 36-30-507519
E-mail cím: titkarsag.fmk@pte.hu

 

Decubitus Mobil Team

A sebkezelés elvei az utóbbi időben jelentősen megújultak modern kötszerek használatának köszönhetően. Az intelligens kötszerek mindazonáltal nem csodaszerek: inkább tüneti, semmint oki terápiát tudnak biztosítani. Rendkívül fontos kiemelni emellett az egészségügyi szakdolgozók szerepét. A nem gyógyuló sebeknek (decubitus) nemcsak az ellátási taktikáját, a sebfedőit, hanem a lehetséges szövődményeit is ismerni kell. Itt jelenik meg a szakképzett, szövődményeket gyorsan felismerő, tudatos szakember szerepe. A PTE Klinikai Központ területén a személyi feltételek biztosítása érdekében nélkülözhetetlen az orvosok és a szakdolgozók együttműködése és folyamatos továbbképzése.
Célkitűzés, hogy a sebkezelésben résztvevő szakdolgozók megfelelő tudással, készséggel, képességgel és jártassággal rendelkezzenek. Tevékenységünkben kiemelt szerepet kap a tanulók, hallgatók mind elméleti, mind gyakorlati oktatása.
Feladatok:
- A PTE KK Klinikáin belül végzett olyan szakellátás, melynek célja a különböző osztályokon kezelt, teljes ellátást igénylő és/vagy nyomási fekéllyel rendelkező egyének ellátásának segítése, illetve aktív részvétel a modern sebkezelési és prevenciós irányelvek érvényesítésében
- Szakmai, konzultatív segítségnyújtás a társszakmák, betegek, hozzátartozók, Szakápolói és Otthonápolási ellátók részére
- Nyilvántartás vezetése- adatgyűjtés, feldolgozás, jelentési kötelezettség
- Aktualitások követése, szakmai továbbképzéseken való részvétel, oktatás.
A team tagjainak elérhetőségei:
PTE KK Sebészeti Klinika, Pécs, Ifjúság u. 13. Sebészeti ambulancia 0. szint 107-es ajtó 
Dr. Ferenc Sándor szakorvos     *0397
Németh Renáta *0424
Tóth Marianna *0906
Konzílium feladás: E Med-sol: S1 decub

Infekciókontroll Mobil Team

Definíció: Az egészségügyi intézmények azon tevékenységeinek összessége, amelyek a betegek és a személyzet nosocomiális infekció rizikójának felmérését és csökkentését, ezzel a kórházi fertőzések felderítését és megelőzését szolgálják.
Tevékenységek: mikrobiológiai, infektológiai, gyógyszerészi konzílium heti rendszerességgel, személyes jelenléttel viziteken, esetmegbeszéléseken.
Az epidemiológiai szakápoló végzi az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzésekre vonatkozó adatgyűjtést, kézhigiénés compliance mérést, értékelést, oktatást, visszaellenőrzést, MRK dolgozói tudásfelmérést, oktatást, és egyéb más a pályázatban meghatározott feladatokat. 
A team tagjainak elérhetőségei:
Team koordinátor: Dr. Rauth Erika         *0161, 33148 rauth.erika@pte.hu
Tagok: Dr. Mestyán Gyula mikrobiológus        31911, mestyan.gyula@pte.hu
Dr. Melegh Szilvia mikrobiológus        31665, melegh.szilvia@pte.hu
Dr. Péterfi Zoltán infektológus        *0028, 33123, peterfi.zoltan@pte.hu
Simonné Gonda Zsuzsanna epidemiológiai szakápoló    33597, gonda.zsuzsanna@pte.hu
Dr. Miseta Ildikó gyógyszerész (tartós távollét)
 

Klinikai Táplálási Mobil Team

A Klinikai Táplálási Mobil Team segítséget nyújt a Klinikai Központ betegeinek, különösen azoknak, akik járóbetegként fordulnak meg a klinikai szakrendeléseken, emellett az osztályokon fekvő betegek tápláltsági állapotfelmérésében, állapotuk javításában is segítséget nyújt.
Feladatok, tevékenységek:
- alultápláltságban szenvedő betegek ellátásának segítése, megfelelő tápláltsági állapot elérése
- parenterális, enterális táplálás megtervezése
- betegek élelmezése, egyéni étrendek megbeszélése
- betegek és hozzátartozóik oktatása
- csoportos tanácsadás, előadások tartása kardiológiai rehabilitáción lévő betegek számára
A háziorvosok beutalóval küldhetik a betegeiket diétás tanácsadásra. A dietetikai tanácsadáshoz szükséges beutalót a PTE KK I. sz. Belgyógyászati Klinika Endokrinológiai és Anyagcsere Szakrendelésre kell címezni.

A team tagjainak elérhetőségei:
Dr. Bódis Beáta szakorvos, team vezető: *0567, bodis.beata@pte.hu
Tóthné Vajda Viktória dietetikus: vajda.viktoria@pte.hu
Hervainé Krizsán Annamária dietetikus: *874, krizsan.annamaria@pte.hu

Korai Rehabilitációs Mobil Team

A korai (akut) rehabilitáció egyben elsőbbségi rehabilitáció is, szemben a programozható, későbbi ellátási formákkal. Akut betegség vagy trauma (ritkábban progresszív krónikus betegség hirtelen rosszabbodása, kivételesen pedig meglévő fogyatékosság váratlan szövődménye) miatt szükségessé váló, szakmailag nem halasztható rehabilitáció. Az elsőbbségi rehabilitáció szinte minden esetben az adott történés utáni első rehabilitáció is. Ezt az ellátást, amennyiben szükséges, lehetőleg azonnal, de legkésőbb egy hónapon belül el kell kezdeni! Általában az akut ellátást követően (posztakut rehabilitáció) indul, de megkezdhető akár az akut ellátás tartama alatt is, amennyiben a rehabilitációs team rendelkezésre áll (akut rehabilitáció).
Bármely akut (korai) rehabilitációs program multidiszciplináris team munkában, interdiszciplináris kooperációval, rehabilitációs szakorvos vezetésével valósul meg. Az akut (korai) rehabilitáció akkor kezdődik, amikor az ellátásban az akut történést, esetleg krónikus betegség állapot-rosszabbodását követően – az ellátási környezetből, körülményekből adódó lehetőségeket is figyelembe véve – a teendők súlypontja a terápiás területről a rehabilitáció területére kerül. Az akut rehabilitációt ideális esetben az akut ellátás alatt végzett rehabilitációs elemeket is tartalmazó tevékenység előzi meg.
A Klinikai Központban létrehozott korai rehabilitációs mobil team a fent vázolt feladatok megvalósítására jött létre, és mobil jellege miatt a KK klinikáinak nyújtja szolgáltatásait. 
Cél a Klinikai Központon belül a rehabilitációs szemléletű ellátás kialakítása, a rehabilitációs, a krónikus ellátási és az ápolási feladatoknak megfelelő beteg utak kialakítása.
Feladatok: Az akut ellátás során felmerülő rehabilitációs igény esetén a mobil team vezetője konzílium keretében a beteg kezelőorvosával egyezteti a további tennivalókat. Amennyiben a beteg rehabilitálható, a team tagjai felmérik a károsodás következtében kialakult humán funkciózavar – fogyatékosság – mértékét (kognitív zavar, nyelvi képességek zavara, mozgás, járás zavara, nyelési zavar, széklet-vizeletürítés zavara stb.) és ezek függvényében megkezdik a korai rehabilitációt vagy javaslatot tesznek a végzendő feladatokra és a lehetséges beteg utakra. Rehabilitálhatatlan állapot esetén, amennyiben esély van rá, gondos, speciális, intenzív jellegű ápolással megkísérelhető a rehabilitálhatóság elérése. Ha nincs reális esély olyan kognitív és/vagy fizikai állapot elérésére, hogy a beteg rehabilitálható legyen, a további krónikus ellátásról és/vagy ápolásról gondoskodni kell szociális munkás segítségével, a család bevonásával stb.

A team tagjainak elérhetőségei:
Dr. Péley Iván rehabilitációs szakorvos, team vezető  *0765, peley.ivan@pte.hu
Tamás Viktória pszichológus  37697, tamas.viktoria@pte.hu
Aradi Éva gyógytornász 33945, aradi.eva@pte.hu
Farkas Gergő diplomás ápoló 37718, farkas.gergo@pte.hu

Légzőszervi Mobil Team

Definíció: Olyan szakellátás, melynek célja a személyre szabott légzőszervi kezelés, gondozás, rehabilitáció. 
A légzés rehabilitáció elsődleges célja a különböző légzéskárosodásban szenvedő beteg tüneteinek enyhítése, a korlátozottságból eredő hátrányok csökkentése, a funkcionális függetlenség javítása.
A pulmonológiai rehabilitáció komplex folyamatában állapotfelmérés, farmakoterápia, légzőtorna, expektorációs és inhalációs technikák, mellkasi fizioterápia, terhelési tréning, diétás tanácsadás, pszichoszociális támogatás, betegoktatás szerepel.
A rehabilitáció olyan élethosszig tartó program, amely arra irányul, hogy a beteg ember visszanyerje, illetve a lehető leghosszabb ideig megőrizze önállóságát, függetlenségét, aktivitását, önellátó képességét. Célunk egy Légzőszervi rehabilitációs program létrehozása.
Feladatok, tevékenység:
- Megfelelő farmakoterápia beállítása
- Fizikai tréning
- Diétás tanácsadás
- Betegoktatás
- Pszichoszociális támogatás
A team tagjainak elérhetőségei:
Dr. Sárosi Veronika szakorvos, team vezető            
Dr. Simon Ildikó szakorvos, *0135
Tóth Krisztina légzőszervi szakápoló,            
Kulcsár Istvánné diplomás ápoló, légzőszervi szakápoló    *0143, kulcsar.zsuzsa@pte.hu
Csapó Viktória gyógytornász, csapo.viktoria@pte.hu           

Palliatív Mobil Team

A palliatív mobil csoport interdiszciplináris segítséget ajánl a klinikus kollégáknak a terminális állapotú betegeik komplex ellátásához, a további ellátás koordinálásához. 

Alapelve:
- speciális képzettségű szakemberek nyújtanak konzultációt terminális állapotú daganatos betegek részére
- segítséget nyújtanak a betegek testi tüneteik enyhítésében
- segítséget nyújtanak a beteg és családja pszichés vezetésében
- koordinálja a beteg további ellátási lehetőségeit

Feladatok, tevékenységek:
- a kuratív szakaszból a beteg palliatív ellátásba való kerülése konzílium kérés alapján
- kínzó tünetek enyhítése (Pl.: fájdalomcsillapítás)
- életvégi ellátással kapcsolatos kérdések megbeszélése
- mesterséges táplálás és folyadékbevitel kérdéseinek megbeszélése
- pszichoszociális és spirituális támogatás
- hazabocsátás megtervezése és más lehetséges ellátási formák koordinálása, megbeszélése 

A team tagjainak elérhetőségei:
Dr. Csikós Ágnes PhD. egyetemi docens, intézetigazgató, szakmai vezető, palliatív orvos 72/504-201 ill *0022
Dr. Radványi Ildikó palliatív orvos 72/504-201
Dr. Frnak Nóra palliatív orvos 72/504-201

Lukács Miklós diplomás ápoló, hospice szakápoló és koordinátor 06/30 6869967, ill. *0968
Menyhért Mónika pszichológus 06/209161325 (tartós távollét)