Ez a PTE ÁOK új honlapja.  |  Vissza a régi honlapra

  Az egység összes munkatársa

Dr. Feldmann Ádám

Dr. Feldmann Ádám

egyetemi adjunktus

Magatartástudományi Intézet

Telefon: 36258

intézeti TDK felelős

Az alábbi TDK témák témavezetője

Témavezető: Prof. Dr. Füzesi Zsuzsanna

Társtémavezető: Dr. Feldmann Ádám

Az Általános Orvostudományi Karon évtizedek óta folyik az oktatói munka hallgatói értékelése a minőségi oktatás fejlesztése érdekében. Az utóbbi néhány évben e tevékenység – az elődök hagyományaira építve az eredeti célok megtartása mellett – a tudományos tevékenység szintjére  emelkedett.  A mérések módszertani sokfélesége mellett e kutatások eredményei segíthetik az oktatókat abban, hogy a hallgatók elégedettebbek legyenek oktatói tevékenységükkel.
 

Témavezető: Dr. Feldmann Ádám

Társtémavezető: Dr. Szántó Zalán

Minden évben megduplázódik az orvostudományok művelői által előállított adatok mennyisége. A jelenlegi világtrend az, hogy az adatok széleskörű gyűjtése mellett azok minél teljesebb felhasználása is valósuljon meg új, az orvosi munkát segítő és gyakran helyettesítő alkalmazások segítségével. Ez az igény új tudományterületeket hívott életre, melyek rohamosan fejlődnek és a keletkezett, főként gyakorlati eredmények gyorsan integrálódnak a meglévő tudásbázisba. Ahhoz azonban, hogy ez a tudás a mindennapi gyakorlat része legyen, új ismereteket is követel a leendő orvosoktól, illetve egészségügyben tevékenykedő szakemberektől.

A munka során az EU teljes mellkassebészeti adatbázisán lehet kutatómunkát végezni, mely több, mint 100000 adatrekordból áll és több, mint 150 szempontot vesz figyelembe.

Az eredmények új, még nem ismert összefüggések feltárását teszik lehetővé, mely a betegellátás technikáinak javítását, módosítását is érintheti. Az adatok feldolgozása során az európai regiszterben nyilvántartott centrumok területi jellegzetességei és betegség típusainak megoszlása is elvégezhető. Ez közvetlenül befolyásolhatja a betegutak tervezését ugyanúgy, mint a betegellátási minőség javítását.

Témavezető: Dr. Feldmann Ádám

Az utóbbi évtizedben a képalkotó eljárások dinamikus fejlődésének lehettük tanúi, melyet jelentős mértékben támogatott a nagy számítási teljesítménnyel bíró számítógépek széleskörű elérhetősége. Ez a fajta fejlődés természetesen nemcsak mennyiségi szinten éreztette hatását, hanem bővült mind az adatfeldolgozási módszerek, mind pedig a vizsgálható jelenségek köre is. A TDK munka keretén belül két összetett  MR képfeldolgozási eljárást szeretnék bemutatni, a voxel-alapú morfometriát vagy röviden VBM-et és a funkcionális MRI-t, valamint  ezek különféle felhasználási módjait a neuropszichológia különböző területein. Mind az fMRI, mind pedig a voxel-alapú morfometria egy komplex, több lépcsős statisztikai eljárás.  A munka során ezeket a komplex eljárásokat, valamint a tudományos  kísérletetek  megtervezésének általános módszereit lehet elsajátítani.