Az egység összes munkatársa

Dr. Birkás Béla

Dr. Birkás Béla

Ph.D.

Telefon: 31754

Az alábbi TDK témák témavezetője

Témavezető: Dr. Birkás Béla

Társtémavezető: Dr. Csathó Árpád

A kutatás elsősorban kérdőíves vizsgálaton alapul, melynek célja feltérképezni, miként befolyásolják a betegek félelmei a fájdalomélményt. Konkrétan, az orvosi kezelésekkel, beavatkozásokkal és általában, a medikális helyzettel kapcsolatos félelmeket validált kérdőívvel rögzítjük, mely eredményeit összevetjük más, a fájdalom szubjektív elemeit vizsgáló eljárások (kérdőívek, kép értékelés stb.) eredményeivel. Célunk olyan hatékony módszerek kidolgozása, melyek alkalmasak a betegek félelmeinek oldására klinikai helyzetben is. (Közös téma Dr. Gács Borókával)

Témavezető: Dr. Birkás Béla

Az életmenet elmélet szerint a fejlődésünk, növekedésünk során tapasztalt környezeti feltételek döntő hatást gyakorolhatnak felnőttkori viselkedési stratégiáinkra, illetve arra, hogy miként küzdünk meg a mindennapi stressz-tényezőkkel. A bejósolhatatlan, hátrányos, vagy érzelmi szempontból negatív gyermek-, és fiatalkori életkörülmények impulzív, alul-kontrollált magatartásformák kialakulásához vezethetnek felnőttkorban. Továbbá, a rossz korai életkörülmények ronthatják a jövőorientált, egészségtudatos életszemlélet kialakulását is. Ezekhez a viselkedési stratégiákhoz például meghatározott személyiségtípusok, illetve diszfunkcionális viselkedésformák (pl. függőségek) társíthatók. A tervezett vizsgálatokban ezen vonások egészségmagatartásra, egészséggel kapcsolatos attitűdökre gyakorolt hatását vizsgáljuk, elsősorban kérdőíves és kísérletes módszerekkel.

Témavezető: Dr. Birkás Béla

A végrehajtó funkciók megnevezéssel általában egy komplex, számos komponensből álló képességhalmazt jelölnek, amely centrális szerepet tölt be a viselkedésszervezésben. Komponensei közé tartoznak például a viselkedéskontroll, a munkamemória, a figyelem akaratlagos kontrollja, valamint a kognitív flexibilitás is. Mivel a személyiség és a viselkedés egymást kölcsönösen meghatározó jelenségek az ember esetében, fontos tapasztalatokra tehetünk szert a kettő kapcsolatának megértése által. A szubklinikus vonások olyan személyiségtényezők, melyek nem patologikusak, azonban nagyon hasonlatosak azokhoz a vonásokhoz (pl.: szubklinikus pszichopátia és szubklinikus nárcizmus). Elterjedésük gyakoribb az egészséges populációban, ugyanakkor viselkedési jegyeikben nagy hasonlóságot mutatnak a patologikus vonásokkal. Tervezett vizsgálatainkban e két jelenségkör egymásra gyakorolt hatását, illetve egymással való kapcsolatát vizsgáljuk kísérleti-, és neuropszichológiai vizsgálatok, valamint kérdőíves lekérdezés segítségével.