Ez a PTE ÁOK új honlapja.  |  Vissza a régi honlapra

« Oktatás

Bioetika szeminárium

Tantárgy menü

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2019-2020

Tantárgyfelelős

Dr. Szolcsányi Tibor (tibor.szolcsanyi@aok.pte.hu), egyetemi adjunktus

Magatartástudományi Intézet

Tárgyadatok

Kód: OOE-BES-T  |  2 kredit  |  Általános orvos |  Elektív modul  |  Tavaszi

Előfeltétel: Nincs

Óraszámok / félév

0 óra előadás + 0 óra gyakorlat + 24 óra szeminárium = összesen 24 óra

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 30 fő

Tematika

A Bioetika szeminárium az őszi, kötelező Magatartástudomány 2. (Orvosi etika) kurzus folytatása azzal a céllal, hogy a lehetőség nyíljon további, aktuális, ugyanakkor korábban nem tárgyalt orvosetikai téma tárgyalására, valamint azon túl a bioetika szélesebb perspektívájú megközelítéseivel is megismerkedjenek a hallgatók. Az etikai dilemmák elemzése, feldolgozása közös munka révén, valamint meghívott klinikusok/oktatók segítségével történik.

Előadások

Gyakorlatok

Szemináriumok

 • 1. Bioetika
 • 2. Elméleti bevezető, ismétlés
 • 3. Alapfogalmak tárgyalása 1.
 • 4. Alapfogalmak tárgyalása 2.
 • 5. A béranyaság etikai kérdései
 • 6. A dajkaterhességgel kapcsolatos etikai dilemmák
 • 7. Filmvetítés - A művi abortusz etikai kérdései
 • 8. Filmvetítés - A művi abortusz etikai kérdései
 • 9. A művi abortusz etikai kérdései
 • 10. A művi abortusz etikai kérdései
 • 11. A reproduktív medicina etikai dilemmái 1.
 • 12. A reproduktív medicina etikai dilemmái 2.
 • 13. A szerv- és szövettranszplantáció kapcsán felmerülő etikai dilemmák tárgyalása 1.
 • 14. A szerv- és szövettranszplantáció kapcsán felmerülő etikai dilemmák tárgyalása 2.
 • 15. Állatkísérletek etikai kérdései
 • 16. Állatkísérletek etikai kérdései
 • 17. Embereken végzett kutatások etikai kérdései
 • 18. Embereken végzett kutatások etikai kérdései
 • 19. Orvosok jogai - lehetőség szerint meghívott előadó közreműködésével
 • 20. Orvosok jogai - lehetőség szerint meghívott előadó közreműködésével
 • 21. Aktuális orvosetikai esetek megvitatása - meghívott klinikus közreműködésével
 • 22. Aktuális orvosetikai esetek megvitatása - meghívott klinikus közreműködésével
 • 23. Környezeti etika, ökoetika
 • 24. Környezeti etika, ökoetika

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Dr. Kovács József: A modern orvosi etika alapjai, Budapest, Medicina, 2006.
LÁNYI András - JÁVOR Benedek (szerk.): Környezet és etika, Szöveggyűjtemény, Budapest, L'Harmattan, 2005.

Saját oktatási anyag

Neptun Meet Street: ppt oktatási anyag

Jegyzet

-

Ajánlott irodalom

Egyéb anyagok Neptun Meet Streeten elérhetők lesznek.

A félév elfogadásának feltételei

Legfeljebb 25 % hiányzás megengedett

Félévközi ellenőrzések

Félévközi számonkérés: A bioetika területéről szabadon választott témából esszé írása.

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

Nincsen lehetőség pótlásra. Javításra a TVSZ szerinti időintervallumban új, a követelményeknek megfelelő esszé írása.

Vizsgakérdések

-

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói

 • Dr. Laki Beáta