Ez a PTE ÁOK új honlapja.  |  Vissza a régi honlapra

« Oktatás

Egészségpszichológia

Tantárgy menü

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2019-2020

Tantárgyfelelős

Dr. Kállai János (janos.kallai@aok.pte.hu), egyetemi tanár

Magatartástudományi Intézet

Tárgyadatok

Kód: OOE-EPS-T  |  2 kredit  |  Általános orvos |  Elektív modul  |  Minden félévben

Előfeltétel: Nincs

Óraszámok / félév

0 óra előadás + 0 óra gyakorlat + 24 óra szeminárium = összesen 24 óra

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 20 fő

Tematika

A kurzus célja, hogy alapvető ismereteket adjon át a hallgatóknak az egészségpszichológia elméleti és gyakorlati ismeretanyagából. Az egészségpszichológia a magatartástudományok, a pszichológia és orvoslás területeinek metszetében helyezhető el, és olyan kutatásokat foglal magába, melyek az egészség megőrzését, az egészségmagatartás fenntartását és a betegség-feldolgozás jelenségköreit ölelik fel. Ennek megfelelően, a prevenció, az egészség-, és betegségkoncepciók, a stresszel való megküzdés és a személyiség, illetve más, szocio-demográfiai tényezők egészség megőrzésére és/vagy betegségek kialakulására gyakorolt hatása tartoznak a témakörei közé. Ezekkel ismerkedhetnek meg a hallgatók, azonban nem csupán elméleti, hanem gyakorlati szinten is. A kurzus egy részében ugyanis tréning-jellegű gyakorlatokban vesznek részt a hallgatók, melyeken keresztül saját-élmény jellegű tapasztalatokra tehetnek szert. Mivel az orvosok, illetve már az orvostanhallgatók is erőteljesen ki vannak téve bizonyos (mentális és/vagy fizikai) egészségre ártalmas faktorok hatásainak (pl. stressz, időnyomás, work-life balance, kimerültség, stb.), kiemelkedően fontos lehet az ezekkel kapcsolatos szemlélet formálása. A tréning jellegű gyakorlatok, mint oktatási módszer különösen alkalmas az elméleti tudás gyakorlatba fordítására, és így egyedülállóan képes a hallgatók személyes-, és szakmai kompetenciáinak gyarapítására.

Előadások

Gyakorlatok

Szemináriumok

 • 1. Az egészségpszichológia alapfogalmai és elméletei
 • 2. A pozitív gondolkodás szerepe az egészségmagatartásban
 • 3. Stressz, stresszel való megküzdés modelljei
 • 4. Kognitív stressz kezelés - gyakorlat
 • 5. Evolúciós és egyedfejlődés
 • 6. Konfliktuskezelés kommunikáció révén - asszertivitás
 • 7. Reziliencia és asszertivitás - gyakorlat
 • 8. Work-life balance jelentősége az orvosi gyakorlatban
 • 9. Life long learning és egészségmagatartás kapcsolata
 • 10. Empátia az orvoslásban
 • 11. Empátia gyakorlatok
 • 12. Impulzuskontroll és egészségmagatartás
 • 13. Agresszió-, és indulatkezelés kommunikációs módszerekkel
 • 14. Konfliktusok hatása az életminőségre
 • 15. Konfliktuskezelés és mentális egészség
 • 16. Relaxáció hatása az egészségre
 • 17. Relaxációs gyakorlatok
 • 18. Hipnózis az orvosi gyakorlatban
 • 19. Szuggesztiók és egészségi állapot
 • 20. Stressz és egészség
 • 21. Stresszkezelés a gyakorlatban
 • 22. Burnout
 • 23. Összefoglalás
 • 24. Számonkérés

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Kállai, Varga és Oláh (szerk.) (2007): Egészségpszichológia a gyakorlatban. Medicina,
Csabai és Molnár (2009) Orvosi pszichológia és klinikai egészségpszichológia. Medicina,
Kopp és Berghammer (2008): Orvosi pszichológia Medicina, Bp.
Kállai, Kaszás, Tiringer (2013): Az időskorúak egészségpszichológiája Medicina

Saját oktatási anyag

Neptun Meet Street-en elérhető

Jegyzet

Szemináriumi anyagok feltöltésre kerülnek a Neptunra.

Ajánlott irodalom

Kaptein, A., Weinman, J.: Health Psychology, BPS Blackwell, 2004.
Tringer L.: A gyógyító beszélgetés, VIKOTE, 1991.

A félév elfogadásának feltételei

Legfeljebb 15 % hiányzás megengedett

Félévközi ellenőrzések

Órai aktivitás elvárt.

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

TVSZ által meghatározott mértéket (20%) meghaladó hiányzás az oktatóval történő egyeztetés alapján pótolható.

Vizsgakérdések

Neptun.

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói

 • Dr. Birkás Béla
 • Gács Boróka
 • Hartung István