Ez a PTE ÁOK új honlapja.  |  Vissza a régi honlapra

« Oktatás

Magatartásorvoslás

Tantárgy menü

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2019-2020

Tantárgyfelelős

Dr. Varga József (jozsef.varga@aok.pte.hu), egyetemi adjunktus

Magatartástudományi Intézet

Tárgyadatok

Kód: OOE-MAO-T  |  2 kredit  |  Általános orvos |  Elektív modul  |  Tavaszi

Előfeltétel: OOP-MT5-T teljesített

Óraszámok / félév

0 óra előadás + 0 óra gyakorlat + 24 óra szeminárium = összesen 24 óra

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 16 fő

Tematika

Az ember életmódja, magatartása meghatározza egészségi állapotát, életkilátásait. Másrészt a betegséggel kapcsolatos magatartás, megküzdési potenciál komoly mértékben befolyásolja a betegség kimenetelét és a rehabilitáció lehetőségeit (ld: pszichoszomatikus betegségek). A kurzus elsősorban a krónikus betegségekkel kapcsolatos egészségmagatartás és magatartásformálás lehetőségeit mutatja be a klinikai gyakorlat néhány területén. Célja a gyógyulás és a megelőzés magatartásbeli komponenseinek megismerése, a gyógyítás hatékonyságának növelése érdekében.

Előadások

Gyakorlatok

Szemináriumok

 • 1. Egészségmodellek, betegségmodellek. A magatartás és az egészség/betegség kölcsönhatásai.
 • 2. Egészségmodellek, betegségmodellek. A magatartás és az egészség/betegség kölcsönhatásai.
 • 3. Orvos­beteg kapcsolat, megértés, compliance, adherencia.
 • 4. Orvos­beteg kapcsolat, megértés, compliance, adherencia.
 • 5. A krónikus betegségek magatartásbeli és pszichológiai sajátosságai.
 • 6. A krónikus betegségek magatartásbeli és pszichológiai sajátosságai.
 • 7. Kardiovaszkuláris betegségek pszichoszociális rizikófaktorai és pszichológiai rehabilitációja.
 • 8. Kardiovaszkuláris betegségek pszichoszociális rizikófaktorai és pszichológiai rehabilitációja.
 • 9. Gasztrointesztinális betegségek és táplálkozási zavarok pszichoszomatikája.
 • 10. Gasztrointesztinális betegségek és táplálkozási zavarok pszichoszomatikája.
 • 11. Onkológiai betegségekre adott pszichológiai reakciók, rizikófaktorok és megküzdési lehetőségek. Pszichoimmunológia.
 • 12. Onkológiai betegségekre adott pszichológiai reakciók, rizikófaktorok és megküzdési lehetőségek. Pszichoimmunológia.
 • 13. Nőgyógyászati és légzőszervi betegségek pszichoszomatikája.
 • 14. Nőgyógyászati és légzőszervi betegségek pszichoszomatikája.
 • 15. Fájdalom, fájdalomcsökkentő pszichológiai módszerek
 • 16. Fájdalom, fájdalomcsökkentő pszichológiai módszerek
 • 17. Magatartásorvoslás a dependenciák kialakulásának értelmezésében és kezelésében.
 • 18. Magatartásorvoslás a dependenciák kialakulásának értelmezésében és kezelésében.
 • 19. Kognitív modellek, kognitív technikák a magatartásorvoslásban.
 • 20. Kognitív modellek, kognitív technikák a magatartásorvoslásban.
 • 21. Viselkedésterápiás technikák az általános gyakorlatban, viselkedésváltoztatás.
 • 22. Viselkedésterápiás technikák az általános gyakorlatban, viselkedésváltoztatás.
 • 23. A magatartás, kultúra és betegség összefüggései
 • 24. A magatartás, kultúra és betegség összefüggései

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

-

Saját oktatási anyag

A gyakorlatokon kiadott cikkek, vázlatok, hallgatói prezentációk.

Jegyzet

-

Ajánlott irodalom

Kállai J., Varga J., Oláh A.: Egészségpszichológia a gyakorlatban, Medicina, 2007
Csabai M., Molnár P.: Orvosi pszichológia és klinikai egészségpszichológia, Medicina, Bp., 2009.
Kopp M., Berghammer R.: Orvosi pszichológia, Medicina, 2005

A félév elfogadásának feltételei

Hiányzás stb.: a TVSZ szerint.

Félévközi ellenőrzések

Félévközi feladatok teljesítése (egy válaszott téma prezentációja + záró dolgozat).

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

Pótló feladatok teljesítése.

Vizsgakérdések

-

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói

 • Dr. Varga József