Ez a PTE ÁOK új honlapja.  |  Vissza a régi honlapra

« Oktatás

Neuroantropológia II.: A kognitív képességek biokulturális háttere

Tantárgy menü

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2019-2020

Tantárgyfelelős

Dr. Csathó Árpád István (arpad.csatho@aok.pte.hu), egyetemi docens

Magatartástudományi Intézet

Tárgyadatok

Kód: OOF-BKK-T  |  2 kredit  |  Általános orvos |  Fakultatív modul  |  Tavaszi

Előfeltétel: Nincs

Óraszámok / félév

0 óra előadás + 0 óra gyakorlat + 24 óra szeminárium = összesen 24 óra

Kurzus létszámkorlát

min. 2 fő – max. 23 fő

Tematika

Az idegrendszer és a pszichés működések kapcsolatát régóta elemzik az idegtudományok és a pszichológia különböző területei. A kulturális szokásrendszerünk törvényszerűségei szintén egy régóta létező tudományterület, a kulturális antropológia központi kutatási kérdése. Ezzel szemben, a kulturális hatások és az idegrendszeri működések között feltételezhető kapcsolat vizsgálata egy egészen új kutatási irány. Ezt az irányvonalat legkiterjedtebben a neuroantropológia foglalja össze. A kurzus ennek az új tudományterületnek a főbb elméleti keretrendszerét, módszertanát és legfrissebb eredményeit mutatja be. A kurzus legfontosabb kérdése az, hogy hogyan épülnek be, akár a legelemibb szintű idegrendszeri folyamatainkba is mindazok a kulturális tényezők, amelyek a születésünktől kezdve körbe vesznek minket.

Előadások

Gyakorlatok

Szemináriumok

 • 1. Variabilitás a viselkedésben és a megismerő funkciókban. Kulturális és biológiai hatások
 • 2. Variabilitás a viselkedésben és a megismerő funkciókban. Kulturális és biológiai hatások
 • 3. Öröklött intelligencia? Az intelligenciát meghatározó környezeti és biológiai tényezők
 • 4. Öröklött intelligencia? Az intelligenciát meghatározó környezeti és biológiai tényezők
 • 5. A nyelvi képességek neuroantropológiai háttere
 • 6. A nyelvi képességek neuroantropológiai háttere
 • 7. Vizuális neuroesztétika: az esztétikai élmény biológiája
 • 8. Vizuális neuroesztétika: az esztétikai élmény biológiája
 • 9. A fizikális növekedés, illetve a mozgásfejlődés neuroantropológiája
 • 10. A fizikális növekedés, illetve a mozgásfejlődés neuroantropológiája
 • 11. Éhség, Testsúly és Étkezési Szabályok: A táplálkozás biokulturális háttere
 • 12. Éhség, Testsúly és Étkezési Szabályok: A táplálkozás biokulturális háttere
 • 13. Alvásigény: biológiai vagy kulturális elvárások
 • 14. Alvásigény: biológiai vagy kulturális elvárások
 • 15. Bioritmus, kronotípia, szociális jetlag
 • 16. Bioritmus, kronotípia, szociális jetlag
 • 17. A függőség neuroantropológiája
 • 18. A függőség neuroantropológiája
 • 19. Mindennapi drogok neuropszichológiai hatásai
 • 20. Mindennapi drogok neuropszichológiai hatásai
 • 21. A sport neuroantropológiája
 • 22. A sport neuroantropológiája
 • 23. Az időészlelésről kulturális, pszichológiai és biológiai szempontból
 • 24. Az időészlelésről kulturális, pszichológiai és biológiai szempontból

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

-

Saját oktatási anyag

Neptunra feltöltött elektronikus anyag.

Jegyzet

-

Ajánlott irodalom

-

A félév elfogadásának feltételei

Legfeljebb 15 % hiányzás megengedett

Félévközi ellenőrzések

A végleges jegyet a hallgatók egy írásbelil teszt eredménye alapján kapják.

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

TVSZ szerint

Vizsgakérdések

-

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói

 • Dr. Csathó Árpád István