Ez a PTE ÁOK új honlapja.  |  Vissza a régi honlapra

« Oktatás

Jogi ismeretek az orvostudomány gyakorlásában

Tantárgy menü

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2019-2020

Tantárgyfelelős

Dr. Szolcsányiné Dr. Kiefer Éva (eva.kiefer@aok.pte.hu), óraadó tanár

Magatartástudományi Intézet

Tárgyadatok

Kód: OFF-JIG-T  |  2 kredit  |  Fogorvos |  Fakultatív modul  |  Őszi

Előfeltétel: Nincs

Óraszámok / félév

0 óra előadás + 0 óra gyakorlat + 24 óra szeminárium = összesen 24 óra

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 25 fő

Tematika

Orvostudomány - jogtudomány kapcsolata. Ismeretek a hallgatók számára a jogtudomány azon speciális területeiről, amelyek a gyógyító és oktató valamint a kutató tevékenység gyakorlásához fontosak.

Előadások

Gyakorlatok

Szemináriumok

 • 1. Az orvosi jog és az orvosi jogviszony
 • 2. Jogi alaptan 1.
 • 3. Jogi alaptan 2.
 • 4. Polgári jogi ismeretek 1.
 • 5. Polgári jogi ismeretek 2.
 • 6. Polgári jogi ismeretek - kötelmi jog, szerződések kérdése
 • 7. Szerződések, egyes szerződések, vállalkozási szerződés, kutatási szerződés, megbízási szerződés
 • 8. A munkavégzés szabályai, formája
 • 9. A szellemi tulajdonjog
 • 10. A szerzői jog 1.
 • 11. A szerzői jog 2.
 • 12. Esetelemzés
 • 13. A szabadalom
 • 14. Esetelemzés
 • 15. A szabadalom
 • 16. A védjegy
 • 17. Használati és formatervezési mintaoltalom
 • 18. Elektronikus adathordozók. A szomszédos jogok
 • 19. A jogbérleti (franchise) szerződés a szerzői és iparjogvédelmi jogokhoz
 • 20. A polgári peres eljárás és iparjogvédelmi perek
 • 21. Esetelemzés
 • 22. A Büntető eljárás
 • 23. Büntetőjogi felelősség. A szakértői tevékenység. Büntetőjogi jogkövetkezmények
 • 24. Szellemi tulajdonjog elleni bűncselekmények

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

-

Saját oktatási anyag

-

Jegyzet

Lontai E. - Gyertyánfy P. - Faludi, G. - Vékás G.: Magyar polgári jog - szellemi alkotások joga, Bp. 2006.

Ajánlott irodalom

-

A félév elfogadásának feltételei

TVSZ szerint

Félévközi ellenőrzések

--

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

Az oktatóval megbeszélendő

Vizsgakérdések

---

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói

 • Dr. Szolcsányiné Dr. Kiefer Éva