Ez a PTE ÁOK új honlapja.  |  Vissza a régi honlapra

« Oktatás

Neuroantropológia I.: A szociális viselkedés kulturális és biológiai alapjai

Tantárgy menü

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2019-2020

Tantárgyfelelős

Dr. Csathó Árpád István (arpad.csatho@aok.pte.hu), egyetemi docens

Magatartástudományi Intézet

Tárgyadatok

Kód: OOF-NOA-T  |  2 kredit  |  Általános orvos |  Fakultatív modul  |  Őszi

Előfeltétel: Nincs

Óraszámok / félév

0 óra előadás + 0 óra gyakorlat + 24 óra szeminárium = összesen 24 óra

Kurzus létszámkorlát

min. 2 fő – max. 22 fő

Tematika

"A neuroantropológia néha teljesen antropológia, néha teljesen idegtudomány, de a legtöbb esetben valahol a kettő között helyezkedik" (Lende és Downey, 2012). Éppen ezért, általánosságban, a kurzus egy ideális keretét teremti meg az emberi viselkedés változatosságát lehetővé tevő kulturális, pszichológiai és biológiai tényezők áttekintésének. Ugyanakkor, a kurzus specifikus célja a társas viselkedést meghatározó főbb tényezők megértése a kultúra és az idegtudományi folyamatok oldaláról. A megvitatott témák végigkövetik a szociális magatartás teljes hierarchiáját, vagyis érintenek olyan alapegységeket, mint az empátia, és a szociális tér reprezentációja, de kitérnek a szociális viselkedés összetettebb jelenségeire is, mint például az antiszociális magatartás, vagy a szociális hierarchia kérdésköre. A kurzus során hangsúlyos szerepet kap a kulturális, vagy biológiai szempontból kórosnak tekintet szociális viselkedés elemzése is.

Előadások

Gyakorlatok

Szemináriumok

 • 1. A neuroantropológia tárgya, a szociális viselkedés gyökerei az emberi agyban
 • 2. A neuroantropológia tárgya, a szociális viselkedés gyökerei az emberi agyban
 • 3. A társas viselkedés neuroantropológiája: A gazdasági kapcsolatok, a csalás, az empátia biokulturális háttere
 • 4. A társas viselkedés neuroantropológiája: A gazdasági kapcsolatok, a csalás, az empátia biokulturális háttere
 • 5. A szociális hierarchia idegrendszeri háttere
 • 6. A szociális hierarchia idegrendszeri háttere
 • 7. Érzelem és empátia neuroantropológiai szempontból
 • 8. Érzelem és empátia neuroantropológiai szempontból
 • 9. Szociális folyamatok neuropszichológiája: A frontális lebeny szerepe
 • 10. Szociális folyamatok neuropszichológiája: A frontális lebeny szerepe
 • 11. A szülői gondoskodás biológiai, pszichológiai és kulturális összetevői
 • 12. A szülői gondoskodás biológiai, pszichológiai és kulturális összetevői
 • 13. A fájdalom-kommunikáció kulturális és pszichológiai háttere
 • 14. A fájdalom-kommunikáció kulturális és pszichológiai háttere
 • 15. Kultúrához kapcsolódó mentális betegségek
 • 16. Kultúrához kapcsolódó mentális betegségek
 • 17. Az agresszió és az antiszociális magatartás: gének vs. környezet
 • 18. Az agresszió és az antiszociális magatartás: gének vs. környezet
 • 19. A biológiai stressz-választ befolyásoló szociális és pszichológiai folyamatok
 • 20. A biológiai stressz-választ befolyásoló szociális és pszichológiai folyamatok
 • 21. Én és a másik: A személyes tér neuropszichológiája
 • 22. Én és a másik: A személyes tér neuropszichológiája
 • 23. Szociális fóbiák
 • 24. Szociális fóbiák

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

-

Saját oktatási anyag

Neptunra feltöltött elektronikus anyag.

Jegyzet

-

Ajánlott irodalom

D. H. Lende and G. Downey (eds.): The encultured brain: An introduction on Neuroanthropology, MIT Press, Cambridge, MA, USA 2015

A félév elfogadásának feltételei

-

Félévközi ellenőrzések

A végleges jegyet a hallgatók egy írásbeli teszt eredménye alapján kapják meg.

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

Az oktatóval való megbeszélés alapján.

Vizsgakérdések

-

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói

 • Dr. Csathó Árpád István