Ez a PTE ÁOK új honlapja.  |  Vissza a régi honlapra

« Oktatás

A modern pszichoanalitikus gondolkodás története

Tantárgy menü

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2019-2020

Tantárgyfelelős

Dr. Karádi Kázmér (kazmer.karadi@aok.pte.hu), egyetemi docens

Magatartástudományi Intézet

Tárgyadatok

Kód: OOF-PGT-T  |  1 kredit  |  Általános orvos |  Fakultatív modul  |  Tavaszi

Előfeltétel: Nincs

Óraszámok / félév

0 óra előadás + 0 óra gyakorlat + 12 óra szeminárium = összesen 12 óra

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 15 fő

Tematika

A pszichoanalízist sokszor állították be úgy, mint ami a századelő óta nem változott. Ebből fakad a legtöbb bírálat is az analitikus mozgalom felé. A valóságos helyzet azonban az, hogy nagyon kevés maradt meg abból, ahogyan Freud értelmezte és gyakorolta a lélekelemzést. Az elmélet pilléreit teljes mértékben átalakította a modern analitikus gondolkodás. A kurzus célja ennek a fejlődésnek a bemutatása, valamint az, hogy megismertesse a hallgatókat a modern pszichoanalitikus gondolkodás eredményeivel.

Előadások

Gyakorlatok

Szemináriumok

 • 1. Freud és a klasszikus analitikus hagyomány
 • 2. Freud és a klasszikus analitikus hagyomány
 • 3. Énpszichológia
 • 4. Énpszichológia
 • 5. Harry Stack Sullivan és a személyközi pszichoanalízis
 • 6. Harry Stack Sullivan és a személyközi pszichoanalízis
 • 7. Melanie Klein és a modern kleini elmélet
 • 8. Melanie Klein és a modern kleini elmélet
 • 9. Tárgykapcsolatok brit iskolája: Fairbairn és Winnicott
 • 10. Tárgykapcsolatok brit iskolája: Fairbairn és Winnicott
 • 11. Identitás és a szelf pszichológiája
 • 12. Identitás és a szelf pszichológiája

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

-

Saját oktatási anyag

-

Jegyzet

-

Ajánlott irodalom

Sigmund Freud: A patkányember
Sigmund Freud: A farkasember
Sigmund Freud: Művészetpszichológiai írások

A félév elfogadásának feltételei

--

Félévközi ellenőrzések

Esszé benyújtása.

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

Az oktatóval megbeszélendő.

Vizsgakérdések

--

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói

 • Dr. Karádi Kázmér