Ez a PTE ÁOK új honlapja.  |  Vissza a régi honlapra

« Oktatás

Magatartástudomány 5. (Orvosi pszichológia)

Tantárgy menü

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2019-2020

Tantárgyfelelős

Dr. Kállai János (janos.kallai@aok.pte.hu), egyetemi tanár

Magatartástudományi Intézet

Tárgyadatok

Kód: OOP-MT5-T  |  2 kredit  |  Általános orvos |  Pre-klinikai modul  |  Őszi

Előfeltétel: OOA-EL2-T teljesített , OOA-SZO-T teljesített , OOP-NEP-T egyidejű felvétel

Vizsgakurzus: Igen

Óraszámok / félév

14 óra előadás + 14 óra gyakorlat + 0 óra szeminárium = összesen 28 óra

Kurzus létszámkorlát

min. 1 fő – max. 250 fő

Tematika

Alapvető ismereteket ad a gyógyítás pszichológiai tartalmáról, az orvos és a beteg személyiségének hatásáról a betegségekre és a gyógyító munkára, továbbá a lélektani tényezők tudatos és hatékony kezeléséről az általános gyakorlatban.
Rövid tematika: az orvosi pszichológia tárgya, helye a tudományok rendszerében és az orvoslásban. A személyiség és fejlődésének elméletei, lelki egészség. Stressz, szorongás, alkalmazkodás. Kommunikáció és zavarai az orvos-beteg kapcsolatban, empátia, interjú. Az orvos-beteg kapcsolat lélektana. A pszichológiai befolyásolás, gyógyítás lehetőségei. A betegségre adott reakciók, megküzdés, betegség-feldolgozás, rizikófaktorok, pszichoszomatika. Orvosi pszichológia a klinikumban. Haldoklás, halál, gyász. A gyógyítók egészsége, a kiégés megelőzőse.

Előadások

 • 1. Az orvosi pszichológia meghatározása és helye a tudományok rendszerében - Dr. Birkás Béla
 • 2. A személyiségfejlődés kritikus időszakai az egészség és betegség vonatkozásában. - Dr. Birkás Béla
 • 3. A személyiség kockázati és egészségvédő tényezői. - Dr. Varga József
 • 4. Orvos-beteg kommunikáció - Hartung István
 • 5. Orvos-beteg kapcsolati modellek. - Dr. Varga József
 • 6. Stressz és stresszkezelés - Dr. Tiringer István
 • 7. A fájdalom pszichológiája - Gács Boróka
 • 8. Pszichoszomatika - Dr. Tiringer István
 • 9. Pszichoimmunológia, pszichoonkológia. - Dr. Tiringer István
 • 10. Kardiovaszkuláris betegségek pszichoszociális vonatkozásai - Dr. Varga József
 • 11. Esetközpontú gondolkodásmód a medicínában. - Dr. Kállai János
 • 12. A halál és haldoklás orvosi pszichológiai kérdései - Dr. Varga József
 • 13. A gyógyítók egészsége. A kiégés megelőzése. - Dr. Varga József
 • 14. Áttekintés, összefoglalás - Dr. Birkás Béla

Gyakorlatok

 • 1. A személyiség megközelítésmódjai, funkciói. A szocializáció folyamata és zavarai. A lelki egészség.
 • 2. A személyiség megközelítésmódjai, funkciói. A szocializáció folyamata és zavarai. A lelki egészség.
 • 3. A személyiség affektív és kognitív működése. Stressz és következményei, alkalmazkodás
 • 4. A személyiség affektív és kognitív működése. Stressz és következményei, alkalmazkodás
 • 5. A kommunikáció zavarai. Interjú, támogató beszélgetés, empátia
 • 6. A kommunikáció zavarai. Interjú, támogató beszélgetés, empátia
 • 7. Kommunikáció az orvos beteg kapcsolatban, első találkozás, anamnézisfelvétel
 • 8. Kommunikáció az orvos beteg kapcsolatban, első találkozás, anamnézisfelvétel
 • 9. A szorongás tünetei, kialakulásuk mechanizmusai. Pszichológiai tényezők testi betegségekben, pszichoszomatikus betegségek
 • 10. A szorongás tünetei, kialakulásuk mechanizmusai. Pszichológiai tényezők testi betegségekben, pszichoszomatikus betegségek
 • 11. A betegségre adott pszichés reakciók, betegségfeldolgozás, pszichológiai betegvezetés. Kognitív és szupportív technikák a viselkedés megváltoztatásában.
 • 12. A betegségre adott pszichés reakciók, betegségfeldolgozás, pszichológiai betegvezetés. Kognitív és szupportív technikák a viselkedés megváltoztatásában.
 • 13. Fatális betegségek pszichológiai vonatkozásai, gyász, patológiás gyászreakciók.
 • 14. Fatális betegségek pszichológiai vonatkozásai, gyász, patológiás gyászreakciók.

Szemináriumok

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Csernus, Valér; Kállai, János; Komoly, Sámuel (szerk.) Emberi életfolyamatok idegi szabályozása – a neurontól a viselkedésig. Interdiszciplináris tananyag az idegrendszer felépítése, működése és klinikuma témáiban orvostanhallgatók, egészség- és élettudományi képzésben résztvevők számára Magyarországon
Pécs, Magyarország : Dialóg Campus Kiadó, (2016) vonatkozó fejezetei
Kopp M., Berghammer R.: Orvosi pszichológia. Medicina, 2005.
Kállai J., Varga J., Oláh A.: Egészségpszichológia a gyakorlatban. Medicina, 2007.

Saját oktatási anyag

Előadás- és gyakorlatos jegyzetek, vázlatok.

Jegyzet

Neptun Meet street-en és az Intézet honlapján elérhető.

Ajánlott irodalom

Bálint M.: Az orvos, a betege és a betegség, Animula, 1990.
Csabai Márta - Molnár Péter: Orvosi pszichológia és klinikai egészségpszichológia, Budapest, Medicina, 2009.
Kállai János, Kaszás Beáta, Tiringer István (szerk.): Az időskorúak egészségpszichológiája. Budapest, Medicina Könyvkiadó Zrt., 2013.
Pilling J. (szerk.): Orvosi kommunikáció, 2. kiadás, Medicina, 2008.

A félév elfogadásának feltételei

TVSZ szerint.

Félévközi ellenőrzések

-

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

Részvétel gyakorlatpótláson és otthoni feladatteljesítés.

Vizsgakérdések

A szigorlati jegyet a következő elemekből alakítjuk ki: 1) írásbeli teszt, 2) szóbeli vizsga eredménye. A szóbeli vizsgán egy elméleti tételt és két orvos-beteg kapcsolati esetet kell elemeznie a hallgatónak, a releváns elméleti ismereteknek megfelelően.
A szigorlat szóbeli részéhez szükséges tételjegyzék a Neptunban található. A szigorlatos jegy kialakításának részleteiről és a gyakorlatos feladatokról ugyancsak a Neptunban olvasható bővebb tájékoztató.

Vizsgáztatók

 • Dr. Birkás Béla
 • Dr. Füzesi Zsuzsanna
 • Dr. Kállai János
 • Dr. Tiringer István
 • Dr. Varga József
 • Gács Boróka
 • Hartung István

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói

 • Dr. Birkás Béla
 • Dr. Tiringer István
 • Dr. Varga József
 • Gács Boróka
 • Hartung István