Ez a PTE ÁOK új honlapja.  |  Vissza a régi honlapra

« Oktatás

Gyógyszerészi etika

Tantárgy menü

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2019-2020

Tantárgyfelelős

Dr. Szolcsányi Tibor (tibor.szolcsanyi@aok.pte.hu), egyetemi adjunktus

Magatartástudományi Intézet

Tárgyadatok

Kód: OGE-ETI-T  |  1 kredit  |  Gyógyszerész |  Elektív modul  |  Tavaszi

Előfeltétel: Nincs

Óraszámok / félév

0 óra előadás + 0 óra gyakorlat + 12 óra szeminárium = összesen 12 óra

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 30 fő

Tematika

A tantárgy keretében a hallgatók elsajátítják a modern gyógyszerészi etika és bioetika alapvető normáit, valamint a gyógyszerész-orvos, gyógyszerész-beteg kapcsolat etikai és jogi kereteit.
A tantárgy feladata a képzés céljainak megvalósításában:
a tantárgy célja a gyógyszerészi és a kutatói tevékenység során felmerülő etikai dilemmákkal kapcsolatos megoldókészség fejlesztése, a szakmai-etikai normák ismertetése.

Előadások

Gyakorlatok

Szemináriumok

 • 1. Bevezetés
 • 2. A gyógyszerészet és a gyógyszerészi etika története
 • 3. Általános etikák
 • 4. A beteg autonómiája és a tájékozott beleegyezés elve
 • 5. A gyógyszerész-beteg kapcsolat etikai alapelvei
 • 6. A gyógyszerész-beteg kapcsolat etikai alapelvei
 • 7. A placebo-hatás
 • 8. A klinikai gyógyszerkísérletek etikai vonatkozásai
 • 9. A Magyar Gyógyszerészi Kamara Etikai Kódexe
 • 10. A Magyar Gyógyszerészi Kamara Etikai Kódexe
 • 11. Összefoglaló diszkusszió
 • 12. Teszt

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

--

Saját oktatási anyag

Segédanyagok: Neptun MeetStreet

Jegyzet

--

Ajánlott irodalom

--

A félév elfogadásának feltételei

Legfeljebb 25 % hiányzás megengedett

Félévközi ellenőrzések

Írásbeli teszt az utolsó órán. Jegy javítása céljából a teszt kétszer megismételhető a vizsgaidőszak első két hetében. Megismételt teszt helyett szóbeli vizsga is választható.

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

TVSZ szerint.

Vizsgakérdések

--

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói

 • Dr. Szolcsányi Tibor