Ez a PTE ÁOK új honlapja.  |  Vissza a régi honlapra

« Oktatás

A placebo hatás

Tantárgy menü

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2019-2020

Tantárgyfelelős

Dr. Szolcsányi Tibor (tibor.szolcsanyi@aok.pte.hu), egyetemi adjunktus

Magatartástudományi Intézet

Tárgyadatok

Kód: OOF-PLH-T  |  1 kredit  |  Általános orvos |  Fakultatív modul  |  Tavaszi

Előfeltétel: Nincs

Óraszámok / félév

12 óra előadás + 0 óra gyakorlat + 0 óra szeminárium = összesen 12 óra

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 50 fő

Tematika

A placebo hatás tudatos alkalmazása évezredek óta a részét képezi az orvosi praxisnak, az utóbbi évtizedekben pedig az orvostudományi kutatások elengedhetetlen elemévé is vált a placebo kontrollcsoportos klinikai vizsgálatok bevezetése révén. Ennek ellenére csak az utóbbi 10-15 évben tisztázódtak egyértelműen a placebo hatás mértékére vonatkozó kutatások módszertani alapelvei, amivel egy időben új lendületet kaptak a placebo hatás idegélettani hátterét feltáró kutatások is. A placebo hatás jelensége így mára egyre inkább megértetté válik az evidencia-alapú orvostudományon belül, ami viszont újfajta, az orvoslás lényegi természetét érintő etikai kérdéseket is felvet. A kurzus a diákok számára összegzi a placebo kutatások legfrissebb eredményeit és feltárja a placebo hatás jelenségének legkülönfélébb aspektusait. A kurzus főbb témái: a placebo hatás alkalmazásának története, a placebo hatás szerepe az orvostudományi kutatások módszertanában, a placebo hatás kiváltására alkalmas pszicho-szociális tényezők,, a placebo hatást megalapozó neurokémiai mechanizmusok, a placebo hatásra vonatkozó jelenkori ismereteink legfőbb etikai implikációi.

Előadások

 • 1. Bevezetés, fogalmi tisztázás - Dr. Szolcsányi Tibor
 • 2. A placebo hatás terápiás alkalmazása az orvoslás történetében - Dr. Szolcsányi Tibor
 • 3. A placebo hatás alkalmazása a kutatás területén: a randomizált, placebo kontrollcsoportos klinikai vizsgálatok bevezetése és ennek következményei - Dr. Szolcsányi Tibor
 • 4. A placebo hatás kutatásának módszertani és etikai kihívásai - Dr. Szolcsányi Tibor
 • 5. A placebo hatás kiváltásának legfőbb módozatai (a beteg várakozásainak hatása / klasszikus kondicionálás / affektív moduláció) és azok hatékonysága különböző betegségek esetében - Dr. Szolcsányi Tibor
 • 6. A placebo hatás neurokémiája: a placebo fájdalomcsillapítás idegélettani háttere - Dr. Szolcsányi Tibor
 • 7. A placebo hatás neurokémiája: a szív és érrendszer, illetve a légzőszervek betegségeire kifejtett placebo hatás, az immunrendszer és a hormonszekréció befolyásolása placebo kezeléssel, Parkinson kór - Dr. Szolcsányi Tibor
 • 8. A placebo hatás neurokémiája: további kutatási eredmények - Dr. Szolcsányi Tibor
 • 9. A placebo hatás kiváltásában szerepet játszó pszicho-szociális tényezők áttekintése - Dr. Szolcsányi Tibor
 • 10. Fájdalom-kezelés pszichológiai beavatkozásokkal és placebo fájdalomcsillapítás - Dr. Szolcsányi Tibor
 • 11. Etikai implikációk: hogyan váltható ki placebo hatás a megfelelő orvos-beteg kapcsolat kialakításával - Dr. Szolcsányi Tibor
 • 12. Írásbeli teszt - Dr. Szolcsányi Tibor

Gyakorlatok

Szemináriumok

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Bárdos György - Cziboly Ádám: Placebohatás - az elvárások gyógyító ereje, Magyar Tudomány, 2003/7
Cziboly Ádám - Bárdos György: A placebo fogalma, története, alkalmazása, valamint számos magyarázó elméletének áttekintése, Magyar Pszichológiai Szemle 2003/3. 381-406.
Köteles Ferenc - Bárdos György: Placebo és személyiség - a primitívtől a megküzdőig I. A placebo reszponder személyiség, Pszichológia, 2008, 28, 3, 267-286.
Köteles Ferenc - Bárdos György: Placebo és személyiség - a primitívtől a megküzdőig II. Szituáció, emóció, motiváció, attribúció és megküzdés, Pszichológia, 2008, 28, 4, 339-356.
Köteles Ferenc - Fodor Dániel - Cziboly Ádám - Bárdos György: A placebo terápiás felhasználásának etikai kérdései, Magyar Pszichológiai Szemle, 2007, 62.4. 429-444.
Szolcsányi Tibor: A placebo hatás és az orvoslás etikája, Kockázati társadalom és felelősség, (szerk. Karikó Sándor), Áron Kiadó, Budapest, 2010, 209-220.

Saját oktatási anyag

További segédanyagok: Neptun MeetStreet

Jegyzet

--

Ajánlott irodalom

Köteles Ferenc - Bárdos György: Placebo és személyiség - a primitívtől a megküzdőig I. A placebo reszponder személyiség, Pszichológia, 2008, 28, 3, 267-286.
Köteles Ferenc - Bárdos György: Placebo és személyiség - a primitívtől a megküzdőig II. Szituáció, emóció, motiváció, attribúció és megküzdés, Pszichológia, 2008, 28, 4, 339-356.
Köteles Ferenc - Fodor Dániel - Cziboly Ádám - Bárdos György: A placebo terápiás felhasználásának etikai kérdései, Magyar Pszichológiai Szemle, 2007, 62.4. 429-444.
Szolcsányi Tibor: A placebo hatás és az orvoslás etikája, Kockázati társadalom és felelősség, (szerk. Karikó Sándor), Áron Kiadó, Budapest, 2010, 209-220.
Benedetti: Placebo Effect, Oxford Univ. 2009

A félév elfogadásának feltételei

Legfeljebb 25 % hiányzás megengedett

Félévközi ellenőrzések

Írásbeli teszt az utolsó órán. Jegy javítása céljából a teszt kétszer megismételhető a vizsgaidőszak első két hetében.

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

TVSZ szerint

Vizsgakérdések

--

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói