Ez a PTE ÁOK új honlapja.  |  Vissza a régi honlapra

« Oktatás

Tradicionális pszichoaktív szerek régi és modern alkalmazásai

Tantárgy menü

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2019-2020

Tantárgyfelelős

Dr. Feldmann Ádám (adam.feldmann@aok.pte.hu), egyetemi adjunktus

Magatartástudományi Intézet

Tárgyadatok

Kód: OOF-TRP-T  |  1 kredit  |  Általános orvos |  Fakultatív modul  |  Minden félévben

Előfeltétel: Nincs

Óraszámok / félév

0 óra előadás + 0 óra gyakorlat + 12 óra szeminárium = összesen 12 óra

Kurzus létszámkorlát

min. 3 fő – max. 20 fő

Tematika

A kurzus célja, hogy a résztvevő hallgatókat megismertesse azokkal a pszichoaktív szerekkel, növényekkel és a hozzájuk kapcsolódó viselkedésformákkal, melyek eredeti tradicionális felhasználása mellett, egy kultúrájából kiragadott formában is megjelentek az internet használat elterjedésével. A kurzus során olyan pszichoaktív növényeket ismerhetünk meg, melyeknek nincs hagyománya a nyugati társadalmakban, de online elérhetőségük és potenciális egészségügyi, valamint pszichológiai kockázatuk okán kiemelt jelentőséggel bírhatnak. Az egyes növényekkel földrészenként ismerkedünk. Összehasonlítást végzünk adott növény eredeti, népi felhasználása és a mai, kulturális kontextusából kiszakított felhasználási módok között. A kockázatok mellett a terápiás célú felhasználási lehetőségek, legújabb kutatások is ismertetésre kerülnek.

Előadások

Gyakorlatok

Szemináriumok

 • 1. Észak-Amerika (Pedicularis fajták, Mexikói mák, Peyote kaktusz, Ephedra (Mormon tea))
 • 2. Közép- és Dél-Amerika (Calea Zacatechichi, Heimia Salicifolia, Ayahuasca, Guarana, Mulungu, San pedro kaktusz, Salvia Divinorum)
 • 3. Afrika (Sceletium Tortuosum, Silene Capensis, Leonotis Leonurus, Alepidea Amathimbica, Ubulawu, az 'afrikai ayahuasca tea')
 • 4. Eurázsia (Lactuca virosa, Nymphea Caerulea, Amanita Muscaria, Psylocibe fajok, Lagochilus Inebrians, turkesztáni menta)
 • 5. Ausztrália és Óceánia (Kava-kava, Argyreia Nervosa, kratom tree)
 • 6. Tradicionális felhasználási módok
 • 7. Modern felhasználási módok
 • 8. Bemutatott növények értékelése kockázati szempontból
 • 9. Rítus vagy abúzus?
 • 10. Az evolúciós megközelítés
 • 11. Külföldi és itthoni internetes trendek
 • 12. Terápiás alkalmazási lehetőségek régen és most

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

--

Saját oktatási anyag

--

Jegyzet

--

Ajánlott irodalom

--

A félév elfogadásának feltételei

Legfeljebb 25 % hiányzás megengedett

Félévközi ellenőrzések

Követelmények: 2-3 oldalas dolgozat, melyet az utolsó előtti alkalommal kell leadni. A beadandó dolgozat tartalma egy választott növény feldolgozása, a tradicionális és modern felhasználása közötti különbségekre fókuszálva.
Írásbeli vizsga teljesítése.

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

--

Vizsgakérdések

--

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói

 • Dr. Feldmann Ádám