Ez a PTE ÁOK új honlapja.  |  Vissza a régi honlapra

« Oktatás

A sürgősségi lélektan alapjai

Tantárgy menü

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2019-2020

Tantárgyfelelős

Gács Boróka (boroka.gacs@aok.pte.hu), tudományos segédmunkatárs

Magatartástudományi Intézet

Tárgyadatok

Kód: OFF-SLE-T  |  1 kredit  |  Fogorvos |  Fakultatív modul  |  Tavaszi

Előfeltétel: Nincs

Óraszámok / félév

0 óra előadás + 0 óra gyakorlat + 12 óra szeminárium = összesen 12 óra

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 20 fő

Tematika

A kurzus célja, hogy megismertesse a hallgatókat sürgősségi lélektani helyzetek sajátosságaival, a "valós idejű"; beavatkozások körülményeivel, feltételeivel, az alkalmazható intervenciós eszközökkel. A tantárgy keretében a hallgatók megtanulják alkalmazni azokat az alapvető lélektani eszközöket, amelyek segítséget nyújthatnak a további veszélyeztetés elhárításában és az együttműködés megnyerésében, valamint felismerni a mentés során elszenvedett pszichés traumatizáció jeleit, a prevenció lehetőségeit és korlátait is. Megismerkednek továbbá a sürgősségi lélektan definíciójával, pszichodinamikai hátterével, valamint a keretek, a kapcsolat és a kommunikáció módosulásaival. Betekintést kapnak továbbá a segítőket érő megterhelésekről, azok kockázatairól, valamint felismerésének és prevenciójának lehetőségeiről.

Előadások

Gyakorlatok

Szemináriumok

 • 1. A sürgősségi lélektan/lelki elsősegély fogalma, feladata, szerepe
 • 2. A lelki elsősegély alkalmazási területei az egészségügyben.
 • 3. A ,,lelki elsősegély" beavatkozások körülményei (téri, idői, személyi, a kiterjedtségből, az esemény jellegéből és a megterhelés mértékéből adódó)
 • 4. A traumatikus krízis szakaszai.
 • 5. A beavatkozások információs, biztonsági, együttműködési, delegálási feltételei.
 • 6. A sürgősségi lélektan pszichodinamikai háttere
 • 7. Sürgősségi lélektani intervenciók keretei és alkalmazható intervenciós eszközök.
 • 8. A kapcsolat és a kommunikáció módosulásai, a reakciók és a lelki elsősegély nyújtás szintjei.
 • 9. Relaxáció és szimbólumterápia a lelki elsősegélynyújtásban
 • 10. A segítőket érő megterhelések, azok kockázatai, felismerésük és a prevenció lehetőségei.
 • 11. Esetbemutatások
 • 12. Helyzetgyakorlatok

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Herman, J. (2003). Trauma és gyógyulás. Háttér Kiadó, Kávé Kiadó, NANE Egyesület, Budapest.
Buda, B. (1986). A közvetlen emberi kommunikáció szabályszerűségei. Animula, Budapest.

Saját oktatási anyag

-

Jegyzet

-

Ajánlott irodalom

-

A félév elfogadásának feltételei

Hiányzások a TVSZ szerinti mértékben akceptálhatóak.

Félévközi ellenőrzések

Az órai aktivitás, valamint a félév végét záró dolgozatban elért pontszám 50-50 százalékos arányban határozzák meg az érdemjegyet.

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

Hiányzás esetén a hallgatóknak kiegészítő feladatot kell végeznie.

Vizsgakérdések

-

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói

 • Gács Boróka