Ez a PTE ÁOK új honlapja.  |  Vissza a régi honlapra

« Oktatás

A szavakon túl - pozitív szuggesztiók és empátia alkalmazása az orvosi gyakorlatban

Tantárgy menü

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2019-2020

Tantárgyfelelős

Gács Boróka (boroka.gacs@aok.pte.hu), tudományos segédmunkatárs

Magatartástudományi Intézet

Tárgyadatok

Kód: OOF-PSE-T  |  1 kredit  |  Általános orvos |  Fakultatív modul  |  Őszi

Előfeltétel: Nincs

Óraszámok / félév

0 óra előadás + 0 óra gyakorlat + 12 óra szeminárium = összesen 12 óra

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 20 fő

Tematika

Manapság egyre inkább nyilvánvalóvá válik, hogy a betegeknek nemcsak fizikai (orvosi) ellátásra van szükségük, hanem lélektani támogatásra is: nem véletlenül az empátia talán legfontosabb érvényesülési és alkalmazási területe a gyógyító tevékenység. A verbális szuggesztiók továbbá nem csak a viselkedést módosíthatják, de csökkenthetik a szorongást, erősíthetik az együttműködést a terápiás erőfeszítésekkel. A kurzus célja, hogy támpontokat nyújtson a leendő orvosoknak, hogy hatékonyabban működjenek, amikor pácienseikkel, azok családjával vagy éppen a kollégáikkal kommunikálnak. Az empátiásan figyelő orvos ugyanis finomabban képes érzékelni a beteg állapotának változásait is, és ez által segítséget kaphat a terápiás hatások ellenőrzésében. Továbbá, az empátia mélyebb megismerésével, a megfelelő kommunikációval az egészségügyben fellépő konfliktusos helyzetek többsége megelőzhető. a kurzus célja az önálló és saját élményű munka során olyan készségek fejlesztése, amelyek segítségével éles helyzetben is képesek a megfelelő kommunikációs módszer és technika megtalálására.

Előadások

Gyakorlatok

Szemináriumok

 • 1. Az empátia jelensége, fogalma és szintjei, értelmezési nehézségei (empátia, szimpátia, asszertivitás, manipuláció)
 • 2. Az empátia orvosi gyakorlatban betöltött szerepét alátámasztó kutatások
 • 3. Fájdalomempátia
 • 4. Empatikus kommunikáció és konfliktuskezelés
 • 5. Együttérző vezetői stílus. Az orvosi tekintély problémái
 • 6. Az empatikus kommunikáció verbális eszközei
 • 7. Az empatikus kommunikáció nonverbális eszközei
 • 8. A pozitív szuggesztiók definíciója és hatásmechanizmusa
 • 9. A szuggesztív kommunikáció alkalmazásának alapelvei, törvényei
 • 10. Szándékos és nem szándékos szuggesztiók
 • 11. Szuggesztiók alkalmazási területei az orvoslásban (fájdalmas orvosi beavatkozásoknál, krízishelyzetekben, sürgősségi ellátásban, intenzív osztályon, gyermekeknél, fogorvosi praxisban, szülészet-nőgyógyászatban, narkózisban)
 • 12. Szuggesztív technikák az általános gyakorlatban

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Varga, K. (2005). Szuggesztív kommunikáció a szomatikus orvoslásban. Országos Addiktológiai Intézet, Budapest.
Dr. Youngson, Robin (2017) Együttérző gyógyítás - Szemléletváltás az orvoslásban. HVG Könyvek.
Buda, B. (1985). Az empátia-a beleélés lélektana. Gondolat.

Saját oktatási anyag

-

Jegyzet

-

Ajánlott irodalom

-

A félév elfogadásának feltételei

Hiányzások a TVSZ szerinti mértékben akceptálhatóak.

Félévközi ellenőrzések

-

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

Hiányzás esetén a hallgatóknak kiegészítő feladatot kell végeznie. Egy egyénileg választott szakirodalom feldolgozása és bemutatása, valamint a félév végét záró dolgozatban elért pontszám 50-50 százalékos arányban határozzák meg az érdemjegyet.

Vizsgakérdések

-

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói

 • Gács Boróka