Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2020-2021

Tantárgyfelelős

Dr. Bóna Ernő (), szakorvos

Sürgősségi Orvostani Tanszék

Tárgyadatok

Kód: OFK-OXA-T  |  2 kredit  |  Fogorvos |  Klinikai modul  |  Tavaszi

Előfeltétel: OFK-BE2-T teljesített

Óraszámok / félév

12 óra előadás + 12 óra gyakorlat + 0 óra szeminárium = összesen 24 óra

Kurzus létszámkorlát

min. 1 fő – max. 200 fő

Tematika

Előadások

Gyakorlatok

Szemináriumok

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Saját oktatási anyag

Jegyzet

Ajánlott irodalom

A félév elfogadásának feltételei

Félévközi ellenőrzések

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

Vizsgakérdések

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói