Az egység összes munkatársa

Dr. Szereday László

Dr. Szereday László

M.D., Ph.D.

tantárgyfelelős (Biotechnológia MSc)

Az alábbi TDK témák témavezetője

Témavezető: Dr. Szereday László

Társtémavezető: dr. Meggyes Mátyás

Állatkísérletes modellek felhasználásával és humán vizsgálatok elvégzésével kívánjuk a Galektin-9 és TIM-3 molekulák szerepét pontosítani. Arra a kérdésre keressük a választ, hogy e molekulák szerepet játszhatnak-e a vetélések és más kóros folyamatok létrehozásában. A terhes anya szervezetében létrejövő immunológiai változások pontosabb megismerésével kapott új információk birtokában hasznos támpontokat szerezhetünk az érintett betegségek korai diagnózisa, ill. későbbi sikeres terápiájának kiválasztása céljából.

Témavezető: Dr. Polgár Beáta

Társtémavezető: Dr. Szereday László

A Galektinek a cukor-kötő fehérjék családjába tartozó, β-galactosidokat felismerő molekulák, melyek nemcsak kulcsfontosságúak az adhézió, migráció, invázió, kemotaxis és apoptózis szabályozásában, de kontrolálhatják a lokális gyulladást, a tumorok növekedését és a lokális immunválaszt is. Habár a legújabb kutatások szerint a Galectin-9 részt vehet az endometrium fejlődésének és funkciójának (receptivitás) szabályozásában, a krónikus gyulladással járó nőgyógyászati kórképek és a tumorok pathogenezisében betöltött szerepe mindmáig alig ismert. A kutatás célja annak vizsgálata, hogy a cukorkötő lectinek (elsősorban a Galectin-9) hogyan vehet részt ezeknek a krónikus betegségeknek a kialakulásában. Ennek során immunhisztokémiai eljárással jellemezzük az egészséges és endometriózisban/PCO-ban szenvedő nők, valamint egyes nőgyógyászati tumoros betegek szöveteinek Galectin-9 expresszióját, majd ELISA teszttel megmérjük a szérumuk Galectin-9 szintjét. Megvizsgáljuk, hogy a kapott elérések hogyan korrelálnak a kórképek súlyosságával és a terápia hatékonyságával. 

Témavezető: Dr. Szereday László

Társtémavezető: dr. Meggyes Mátyás

Jelen kutatás célja a feto-maternalis tolerancia kialakításában részt vevő komplex immun-regulatorikus mechanizmusok felderítése, funkcionális jellemzése. Állatkísérletek eredményeit is felhasználva végzünk humán kísérleteket, melyek során behatóan kívánjuk vizsgálni e szabályozó folyamatok terhességi immuntoleranciában betöltött szerepét.

Témavezető: Dr. Polgár Beáta

Társtémavezető: Dr. Szereday László

Az endometriosis egy olyan komplex nőgyógyászati betegség, melyet az endometrium méhüregen kívüli jelenléte, krónikus peritonealis gyulladás, fájdalom és infertilitás jellemez. Bár az endometriózis csaknem 100 éve ismert betegség, kialakulásának oka a mai napig nem ismert. Napjainkig a kutatók számos olyan molekulát azonosítottak, melyek az endometrium növekedését és működését szabályozzák. Ezek közé tartozik a cukor-kötő Galectin-9 (Gal-9), mely jelentős szerepet tölt be a gyulladást és az immunválasz szabályozásában, befolyásolja a tumorok kialakulását. Habár ismert, hogy a Gal-9 szerepet játszik a lokális immunválasz, a lokális gyulladás és a tumorok kialakulásának szabályázásában, expressziója összefügg a terhesség kimenetelével, jelenléte pedig specifikus az endometrium sejtekre, az endometriosis pathogenezisében betöltött szerepe mindmáig nem ismert. Ennek vizsgálatához egy olyan állat-modellt dolgoztunk ki, mely segítségével szeretnénk részletesebb információt nyerni az endometriosis in vivo pathomechanizmusáról, valamint a kórkép kialakulásának hátterében rejlő biológiai folyamatokról. Mivel az emberi genom számos ponton homológiát mutat az egérrel, így a kutatómunka során vad típusú és Galectin-9 Knock Out egérmodelleket tervezünk alkalmazni. Reméljük, hogy a megfigyelt mechanizmusok segíthetik megérteni, hogy a Galectin-9 gén hogyan vehet részt a humán endometriosis bizonyos formáinak kialakulásában és a betegség előrehaladásának folyamatában.