Ez a PTE ÁOK új honlapja.  |  Vissza a régi honlapra

  Az egység összes munkatársa

Prof. Dr. Reuter Gábor

Prof. Dr. Reuter Gábor

egyetemi tanár , intézetigazgató

Orvosi Mikrobiológiai és Immunitástani Intézet

Az alábbi TDK témák témavezetője

Témavezető: Prof. Dr. Reuter Gábor

A klinikai mikrobiológiai laboratóriumi vizsgálatok egyik elsődleges célja, hogy segítse a klinikust a fertőző betegségek klinikai diagnosztikája során egy adott mikroba kóroki szerepének megerősítésében vagy elvetésében (igen/nem kérdés). A jelen vizsgálataink célja azonban ennél több: az évek során összegyűjtött klinikai eseteink törzsminta-gyűjteményéből molekuláris genetikai (szekvencia- és filogenetikai) vizsgálatokkal jellemezni a vírusokat, és összefüggéseket keresni a térben és időben látszólag független klinikai esetek, esethalmozódások és járványok között, helyi, regionális, országos és nemzetközi szinten. A teljesség igénye nélkül lehetőség van többek között a hepatitis A vírus (HAV), a hepatitis C vírus (HCV), a hepatitis E vírus (HEV), a HIV vírus, az adenovírus, a rotavírus, a calicivírus, az astrovírus, az enterovírus, az influenza vírus stb. molekuláris epidemiológiai (populációs szintű járványügyi) vizsgálatára. A vizsgálatok számos fontos kérdésre adhatnak molekuláris szintű választ az adott vírusfertőzés járványtanával kapcsolatban, melyek eredménye a megelőzésben hasznosul.

Témavezető: Prof. Dr. Reuter Gábor

A vírusokról alkotott képünk korántsem teljes, napjainkban nagymértékben változik. A vírusok genetikai állományának tulajdonságai és jellegzetességei azonban – mint az ujjlenyomat - segítséget adnak új vírusok azonosításában és a vírusok csoportosításában. A kutatás célja új – eddig nem ismert - vírusok azonosítása és jellemzése különböző állati gazdafajokból és emberből. A vizsgálatok során ígéretes mintákból a Laboratórium által kidogozott módszerek segítségével azonosítjuk („horogra akasztjuk”), majd a teljes genetikai állományuk meghatározásával jellemezzük az új vírusokat. A kutatás célja az új vírusok gazda spektrumának, kóroki és klinikai szerepének, pathogenezisének leírása és a zoonózis lehetőségének vizsgálata is. A kutatáshoz a klasszikus virológiai módszerektől, egészen a ma legkorszerűbbnek számító metagenomikai vizsgálati módszereket felhasználjuk szoros együttműködésben a világ vezető virológusaival és virológiai laboratóriumaival.

Témavezető: Prof. Dr. Reuter Gábor

A vírusokról alkotott képünk korántsem teljes, napjainkban nagymértékben változik. Jelen ismereteink szerint az RNS genomú vírusok a DNS vírusoknál ősibbek, számosabbak és messze sokszínűbbek. A vírusok genetikai állományának tulajdonságai és jellegzetességei azonban – mint az ujjlenyomat - segítséget adnak új vírusok azonosításában és a vírusok csoportosításában. A kutatás célja új – eddig nem ismert - burok nélküli, pozitív, egyszálú RNS genomú vírusok azonosítása és jellemzése különböző állati gazdafajokból és emberből. A vizsgálatok során ígéretes mintákból a Laboratórium által kidogozott módszerek segítségével azonosítjuk („horogra akasztjuk”), majd a teljes genetikai állományuk meghatározásával jellemezzük az új vírusokat. A kutatás célja az új vírusok gazda spektrumának, kóroki és klinikai szerepének, pathogenezisének leírása és a zoonózis lehetőségének vizsgálata is. A kutatáshoz a klasszikus virológiai módszerektől, egészen a ma legkorszerűbbnek számító metagenomikai vizsgálati módszereket felhasználjuk szoros együttműködésben a világ vezető virológusaival és virológiai laboratóriumaival.