Ez a PTE ÁOK új honlapja.  |  Vissza a régi honlapra

« Oktatás

Dr. House mikrobiológiai esetei

Tantárgy menü

Adatok

A tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre:

2019-2020

Alapadatok

Kód: OOF-DRH-T  |  2 kredit  |  Általános orvos |  Fakultatív modul  |  tavasszal

Tantárgyfelelős

Dr. Mikó Éva, egyetemi docens

Óraszámok / félév

24 óra előadás + 0 óra gyakorlat + 0 óra szeminárium = összesen 24 óra

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 100 fő

Előfeltételek

OOP-MO1-T teljesített

Tematika

Interaktív mikrobiológiai esetmegbeszélések a Dr. House filmsorozatban előforduló fertőző betegségeket tárgyaló epizódokhoz kapcsolódóan, filmrészletek vetítésével egybekötve.

A félév elfogadásának feltételei

Legfeljebb 25 % hiányzás megengedett

Félévközi ellenőrzések

Személyes konzultáció

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

Lásd előadáslista

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Saját oktatási anyag

Jegyzet

Ajánlott irodalom

Pál Tibor: Az orvosi mikrobiológia tankönyve, Medicina, 2013

Előadások

 • 1. Lepra - Dr. Mikó Éva
 • 2. Lepra - Dr. Mikó Éva
 • 3. Lyme-kór - Dr. Mikó Éva
 • 4. Lyme kór - Dr. Mikó Éva
 • 5. HIV - Dr. Mikó Éva
 • 6. HIV - Dr. Mikó Éva
 • 7. Psittacosis - Dr. Mikó Éva
 • 8. Psittacosis - Dr. Mikó Éva
 • 9. Syphilis - Dr. Mikó Éva
 • 10. Syphilis - Dr. Mikó Éva
 • 11. SSPE - Dr. Mikó Éva
 • 12. SSPE - Dr. Mikó Éva
 • 13. Gonorrhea - Dr. Mikó Éva
 • 14. Gonorrhea - Dr. Mikó Éva
 • 15. Rickettsia himlő - Dr. Mikó Éva
 • 16. Rickettsia himlő - Dr. Mikó Éva
 • 17. Leptospirosis - Dr. Mikó Éva
 • 18. Leptospirosis - Dr. Mikó Éva
 • 19. Rabies - Dr. Mikó Éva
 • 20. Rabies - Dr. Mikó Éva
 • 21. Hepatitis C - Dr. Mikó Éva
 • 22. Hepatitis C - Dr. Mikó Éva
 • 23. Herpes simplex - Dr. Mikó Éva
 • 24. Herpes simplex - Dr. Mikó Éva

Gyakorlatok

Szemináriumok

Vizsgakérdések

félévközi jegy

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói