Ez a PTE ÁOK új honlapja.  |  Vissza a régi honlapra

« Oktatás

Tanulságos Esetek Fóruma 1. - a PTE Orvos- és Egészségtudományi Szakosztály rendezvénye

Tantárgy menü

Adatok

A tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre:

2019-2020

Alapadatok

Kód: OFE-TE1-T  |  1 kredit  |  Fogorvos |  Elektív modul  |  mindkét félévben

Tantárgyfelelős

Dr. Kocsis Béla, egyetemi docens

Óraszámok / félév

12 óra előadás + 0 óra gyakorlat + 0 óra szeminárium = összesen 12 óra

Kurzus létszámkorlát

min. 1 fő – max. 200 fő

Előfeltételek

OFA-EF2-T teljesített

Tematika

Az egyetemi klinikákon és az Oktatókórházi osztályokon folyó gyógyító és az egyetemi intézetekben folyó kutató munka eredményeinek a bemutatása

A félév elfogadásának feltételei

I/1. - nem jelent meg, nem írt - aláírás megtagadás
I/2. - 1-3 dolgozatot írt - aláírás megtagadás
II/1. - 4-5-6 dolgozatot írt - 1 kredit pont + elégséges (2)
II/2. - 7 dolgozatot írt - 1 kredit pont + közepes (3)
II/3. - 8 dolgozatot írt - 1 kredit pont + jó (4)
II/4. - 9 és több dolgozatot írt - 1 kredit pont + jeles (5)

Félévközi ellenőrzések

A vizsgaszezonban 3 alkalommal lesz meghirdetve pótlólagos teszt írás

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

Nincs

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Saját oktatási anyag

Jegyzet

Ajánlott irodalom

Egyetemi tananyag
www.aok.pte / Tudományos Szakosztály műsorához kapcsolódó összefoglalások

Előadások

 • 1. Klinikai esetek ismertetése - Dr. Kocsis Béla
 • 2. Klinikai esetek ismertetése - Dr. Kocsis Béla
 • 3. Klinikai esetek ismertetése - Dr. Kocsis Béla
 • 4. Klinikai esetek ismertetése - Dr. Kocsis Béla
 • 5. Klinikai esetek ismertetése - Dr. Kocsis Béla
 • 6. Klinikai esetek ismertetése - Dr. Kocsis Béla
 • 7. Klinikai esetek ismertetése - Dr. Kocsis Béla
 • 8. Klinikai esetek ismertetése - Dr. Kocsis Béla
 • 9. Klinikai esetek ismertetése - Dr. Kocsis Béla
 • 10. Klinikai esetek ismertetése - Dr. Kocsis Béla
 • 11. Klinikai esetek ismertetése - Dr. Kocsis Béla
 • 12. Klinikai esetek ismertetése - Dr. Kocsis Béla

Gyakorlatok

Szemináriumok

Vizsgakérdések

Nincs

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói