Ez a PTE ÁOK új honlapja.  |  Vissza a régi honlapra

« Oktatás

Klinikai mikrobiológiai esettanulmányok

Tantárgy menü

Adatok

A tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre:

2019-2020

Alapadatok

Kód: OFF-KMT-T  |  2 kredit  |  Fogorvos |  Fakultatív modul  |  tavasszal

Tantárgyfelelős

Dr. Emődy Levente, emeritus professzor

Óraszámok / félév

20 óra előadás + 0 óra gyakorlat + 0 óra szeminárium = összesen 20 óra

Kurzus létszámkorlát

min. 1 fő – max. 150 fő

Előfeltételek

OFA-IMF-T teljesített

OFP-MR1-T teljesített

OFP-PO1-T teljesített

Tematika

Gyakori és különleges fertőző betegségek kóreseteinek feldolgozása a beteg orvosnál történő jelentkezésétől a tünetek és leletek megbeszélésén keresztül a diagnózis, therápia és megelőzés lehetőségeinek ismertetéséig. Minden alkalommal 1-2 esettanulmány videoprojektoros előadása történik. Az előadások probléma megoldó jellegűek, együttgondolkodásra épülnek.

A félév elfogadásának feltételei

Legfeljebb 25 % hiányzás megengedett

Félévközi ellenőrzések

Az ismertetett esetekről hallgatói beszámolót tartunk.

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

A megadott szakirodalomból, az előadások ábraanyagából és a hallgatótársak jegyzeteiből lehet pótolni.

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Saját oktatási anyag

PowerPoint ábraanyag minden előadáshoz

Jegyzet

Ajánlott irodalom

Nagy E., Sonnevend Á., Reuter G.: Klinikai mikrobiológiai esetismertetések, Medicina, 2015.
P. H. Gilligan, M. L. Smiley and D. S. Shapiro: Cases in Medical Microbiology and Infectious Diseases, 3rd edition, ASM Press 2002
http://www.kcom.edu/faculty/chamberlain/index.htm#Clinical%20Cases
http://highered.mcgraw-hill.com/sites/0072320419/student_view0/clinical_case_studies.html#

Előadások

 • 1. Pyoderma esetismertetés - Dr. Emődy Levente
 • 2. Pyoderma megbeszélés - Dr. Emődy Levente
 • 3. Ételmérgezés esetismertetés - Dr. Emődy Levente
 • 4. Ételmérgezés megbeszélés - Dr. Emődy Levente
 • 5. Pharyngotonsillitis esetismertetés - Dr. Emődy Levente
 • 6. Pharyngotonsillitis megbeszélés - Dr. Emődy Levente
 • 7. Húgyúti fertőzés esetismertetés - Dr. Emődy Levente
 • 8. Húgyúti fertőzés megbeszélés - Dr. Emődy Levente
 • 9. Bakteriális hemolízis esetismertetés - Dr. Emődy Levente
 • 10. Bakteriális hemolízis megbeszélés - Dr. Emődy Levente
 • 11. Salmonellosis esetismertetés - Dr. Emődy Levente
 • 12. Salmonellosis megbeszélés - Dr. Emődy Levente
 • 13. Botulismus esetismertetés - Dr. Emődy Levente
 • 14. Botulismus megbeszélés - Dr. Emődy Levente
 • 15. Gázödéma esetismertetés - Dr. Emődy Levente
 • 16. Gázödéma megbeszélés - Dr. Emődy Levente
 • 17. Intrauterin fertőzés esetismertetés - Dr. Emődy Levente
 • 18. Intrauterin fertőzés megbeszélés - Dr. Emődy Levente
 • 19. Meningitis esetismertetés - Dr. Emődy Levente
 • 20. Meningitis megbeszélés - Dr. Emődy Levente

Gyakorlatok

Szemináriumok

Vizsgakérdések

Mivel a kurzus célja klinikai mikrobiológiai esetek közös feldolgozása a hallgatók aktív részvételével, előre kiadott vizsgakérdések esetén a hallgatók tudnák, hogy az adott évben milyen esetekről lesz szó. Ez a kurzus gondolkodásra késztető és probléma megoldó jellegét venné el. Ezért a hallgatók a vizsgakérdéseket folyamatosan, az egyes esetfeldolgozások után kapják meg.

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói