Ez a PTE ÁOK új honlapja.  |  Vissza a régi honlapra

« Oktatás

Mikrobiológia 2. - gyakorlat

Tantárgy menü

Adatok

A tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre:

2019-2020

Alapadatok

Kód: OGO-I2G-T  |  2 kredit  |  Gyógyszerész |  Gyógysz. biol. és orv. elm. ismeretek modul  |  tavasszal

Tantárgyfelelős

Dr. Bátai Istvánné (Dr. Kerényi Mónika), egyetemi docens

Óraszámok / félév

0 óra előadás + 28 óra gyakorlat + 0 óra szeminárium = összesen 28 óra

Kurzus létszámkorlát

min. 1 fő – max. 100 fő

Előfeltételek

OGO-MI1-T teljesített

Tematika

A tematika rövid leírása: Megismertetjük a hallgatókat gyakorlatban: a mikrobiológiai diagnosztika módszereivel, mintavételezési eljárásokkal, a gyógyszerek sterilitási vizsgálataival. Fontos a gyógyszerészek számára az aseptikus technika elsajátíttása.

A félév elfogadásának feltételei

Legfeljebb 15 % hiányzás megengedett

Félévközi ellenőrzések

Az Intézet fenntartja magának a jogot, hogy a hallgatók felkészültségéről a gyakorlati foglalkozásokon szóbeli kérdésekkel, vagy írott tesztek formájában tájékozódjon.

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

Gyakorlat pótlása másik csoportnál azonos témakörben.

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Ádám Éva (szerk.): Mikrobiológia orvos-, fogorvos és gyógyszerészhallgatók számára, Semmelweis Kiadó és Multimédiás Stúdió Kft, 2013, ISBN: 978963331255

Saját oktatási anyag

Az Intézeti honlapon és Neptunon

Jegyzet

intézet honlapján

Ajánlott irodalom

Daschner F.: Antibiotikumok a betegágynál, Medicina Könyvkiadó Rt.,2004, ISBN: 9632427386
Ternák G. (szerk.): Az antimikrobás kezelés elmélete és gyakorlata, jegyzet, PTE ÁOK
Falus A., Buzás E, Rajnavölgyi É.: Immunológia alapjai, Semmelweis Kiadó, Budapest 2014, ISBN: 9789633313060
Erdei Anna - Sármay Gabriella - Prechl József (szerkesztők)Immunológia Medicina Könyvkiadó Rt. 2012.ISBN:978 963 226 370 0
Pál Tibor (szerk.): Az orvosi mikrobiológia tankönyve, Medicina Könyvkiadó Rt., 2013, ISBN: 978 963 226 463 9 9789632263533

Előadások

Gyakorlatok

 • 1. Bevezetés. A fertőző munka általános szabályai. Festések, mikroszkópizálás.
 • 2. Bevezetés. A fertőző munka általános szabályai. Festések, mikroszkópizálás.
 • 3. A baktériumok tenyésztése, táptalajok és módszerek. Vizsgálati anyagok aerob és anaerob feldolgozási módjai, telepmorfológiai vizsgálatok
 • 4. A baktériumok tenyésztése, táptalajok és módszerek. Vizsgálati anyagok aerob és anaerob feldolgozási módjai, telepmorfológiai vizsgálatok
 • 5. Baktériumok azonosítása biokémiai módszerekkel
 • 6. Baktériumok azonosítása biokémiai módszerekkel
 • 7. Szerológiai diagnosztikai módszerek. Szerobakteriológiai és terápiás készítmények.
 • 8. Szerológiai diagnosztikai módszerek. Szerobakteriológiai és terápiás készítmények.
 • 9. Molekuláris diagnosztikai módszerek a mikrobiológiában
 • 10. Molekuláris diagnosztikai módszerek a mikrobiológiában
 • 11. Sterilezés és dezinficiálás. Sterilitási, ártalmatlansági, pirogenitási vizsgálatok. Dezinficiens hatásának vizsgálata a kézflórára.
 • 12. Sterilezés és dezinficiálás. Sterilitási, ártalmatlansági, pirogenitási vizsgálatok. Dezinficiens hatásának vizsgálata a kézflórára.
 • 13. Antibiotikum érzékenység meghatározásának módszerei (Kirby-Bauer korongdiffúzió, E-teszt, MIC, MBC)
 • 14. Antibiotikum érzékenység meghatározásának módszerei (Kirby-Bauer korongdiffúzió, E-teszt, MIC, MBC)
 • 15. Antibiotikumok értékmérése testnedvekben. Antibiotikumot közömbösítő enzimek kimutatása. Az antibiotikumok kölcsönhatásai
 • 16. Antibiotikumok értékmérése testnedvekben. Antibiotikumot közömbösítő enzimek kimutatása. Az antibiotikumok kölcsönhatásai
 • 17. Sebfertőzések bakteriális diagnosztikája. Szepszis - Hemokultura
 • 18. Sebfertőzések bakteriális diagnosztikája. Szepszis - Hemokultura
 • 19. Enterálisan fertőzések mikrobiológiai diagnosztikája
 • 20. Enterálisan fertőzések mikrobiológiai diagnosztikája
 • 21. Húgyúti fertőzések mikrobiológiai diagnosztikája
 • 22. Húgyúti fertőzések mikrobiológiai diagnosztikája
 • 23. Légúti fertőzések mikrobiológiai diagnosztikája. Mycobacterium fertőzések diagnosztikája
 • 24. Légúti fertőzések mikrobiológiai diagnosztikája. Mycobacterium fertőzések diagnosztikája
 • 25. Gombafertőzések és parazita fertőzések mikrobiológiai diagnosztikája
 • 26. Gombafertőzések és parazita fertőzések mikrobiológiai diagnosztikája
 • 27. Virus diagnosztika
 • 28. Virus diagnosztika

Szemináriumok

Vizsgakérdések

-

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói

 • Dr. Bátai Istvánné (Dr. Kerényi Mónika)
 • Dr. Kocsis Béla
 • Dr. Kovács Krisztina
 • Dr. Lutz Zsolt
 • Dr. Mestyán Gyula
 • Dr. Nyúl Adrienn
 • Dr. Polgár Beáta
 • Dr. Szereday László
 • Dr. Tigyi Zoltán