Ez a PTE ÁOK új honlapja.  |  Vissza a régi honlapra

« Oktatás

Mikrobiológia 2. - elmélet

Tantárgy menü

Adatok

A tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre:

2019-2020

Alapadatok

Kód: OGO-I2E-T  |  2 kredit  |  Gyógyszerész |  Gyógysz. biol. és orv. elm. ismeretek modul  |  tavasszal

Tantárgyfelelős

Dr. Bátai Istvánné (Dr. Kerényi Mónika), egyetemi docens

Óraszámok / félév

28 óra előadás + 0 óra gyakorlat + 0 óra szeminárium = összesen 28 óra

Kurzus létszámkorlát

min. 1 fő – max. 100 fő

Előfeltételek

OGO-MI1-T teljesített

OGO-I2G-T egyidejű felvétel

Tematika

A tematika rövid leírása: megismertetjük a hallgatókat a részletes orvosi bakteriológia, az általános és részletes orvosi virológia, mikológia és parazitológia anyagával. Az első félévben tanult általános ismereteket adaptáljuk az egyes kórokozó csoportokra. Különös hangsúlyt fektetünk a kezelésben és megelőzésében használt készítmények ismertetésére az egyes kórokozók tárgyalása során.
A tantárgy feladata a képzés céljainak megvalósításában: célunk az első félév tananyagára alapozva megismertetni a hallgatókkal az egyes kórokozók által okozott megbetegedéseket, azok terjedési módjait, kórfejlődését, diagnosztikáját, kezelési és megelőzési lehetőségeit.

A félév elfogadásának feltételei

-

Félévközi ellenőrzések

-

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

-

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Ádám Éva (szerk.): Mikrobiológia orvos-, fogorvos és gyógyszerészhallgatók számára, Semmelweis Kiadó és Multimédiás Stúdió Kft, 2013, ISBN: 9789633312551

Saját oktatási anyag

Előadások anyaga a Neptunon

Jegyzet

Ajánlott irodalom

Daschner F.: Antibiotikumok a betegágynál, Medicina Könyvkiadó Rt.,2004, ISBN: 9632427386
Ternák G. (szerk.): Az antimikrobás kezelés elmélete és gyakorlata, jegyzet, PTE ÁOK
Falus A., Buzás E, Rajnavölgyi É.: Immunológia alapjai, Semmelweis Kiadó, Budapest 2014, ISBN: 9789633313060
Erdei Anna - Sármay Gabriella - Prechl József (szerkesztők)Immunológia Medicina Könyvkiadó Rt. 2012.ISBN:978 963 226 370 0
Pál Tibor (szerk.): Az orvosi mikrobiológia tankönyve, Medicina Könyvkiadó Rt., 2013, ISBN: 978 963 226 463 9 9789632263533

Előadások

 • 1. Légúti kórokozók I. - Dr. Emődy Levente
 • 2. Légúti kórokozók II. - Dr. Emődy Levente
 • 3. Aerob és anaerob spórások - Dr. Kocsis Béla
 • 4. Aerob és anaerob spórások - Dr. Kocsis Béla
 • 5. Nem fermentáló Gram-negatív kórokozók - Dr. Emődy Levente
 • 6. Mycobacteriumok - Dr. Lutz Zsolt
 • 7. Anti-mycobacterialis szerek - Dr. Lutz Zsolt
 • 8. Zoonozisok kórokozói - Dr. Bátai Istvánné (Dr. Kerényi Mónika)
 • 9. Spirochaeták - Dr. Bátai Istvánné (Dr. Kerényi Mónika)
 • 10. Rickettsiák, Chlamydiák, Mycoplasmák - Dr. Bátai Istvánné (Dr. Kerényi Mónika)
 • 11. Általános virológia - Dr. Reuter Gábor
 • 12. A vírusok patogenezise - Dr. Reuter Gábor
 • 13. Adenovírusok, parvovírusok - Dr. Szereday László
 • 14. Herpesvírusok. Hepatitis vírusok - Dr. Szereday László
 • 15. Papovavírusok, poliomavírusok. "Lassú" vírusfertőzések. Prion - Dr. Szereday László
 • 16. Arbo- és robovirusok, Rhabdovírusok. - Dr. Szereday László
 • 17. Légúti vírusok (Influenza, Paramyxovírusok, Coronavírusok) - Dr. Szereday László
 • 18. Enterálisan terjedő vírusok - Dr. Szereday László
 • 19. Retrovírusok. HIV/ AIDS - Dr. Reuter Gábor
 • 20. Antivirális profilaxis, kemoterápia; vakcina - Dr. Reuter Gábor
 • 21. Mikológia I. - Dr. Mestyán Gyula
 • 22. Mikológia II. - Dr. Mestyán Gyula
 • 23. Anti-mikotikumok - Dr. Mestyán Gyula
 • 24. Parazitológia I. - Dr. Kocsis Béla
 • 25. Parazitológia II. - Dr. Kocsis Béla
 • 26. Parazita ellenes szerek - Dr. Mestyán Gyula
 • 27. Nozokomiális és iatrogén fertőzések - Dr. Emődy Levente
 • 28. Infekció kontroll. Antibiotikum politika - Dr. Mestyán Gyula

Gyakorlatok

Szemináriumok

Vizsgakérdések

Vizsgakérdések, egyéb megjegyzések, információk: a szemeszter végén a hallgatók írásbeli kollokviumot tesznek mindkét félév anyagából.
Az írásbeli vizsga feleletválogatós kérdésekből áll.
Saját oktatási anyag:

Vizsgáztatók

 • Dr. Bátai Istvánné (Dr. Kerényi Mónika)
 • Dr. Emődy Levente
 • Dr. Kocsis Béla
 • Dr. Reuter Gábor
 • Dr. Szereday László
 • Dr. Tigyi Zoltán

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói