Ez a PTE ÁOK új honlapja.  |  Vissza a régi honlapra

« Oktatás

A fertőző betegségek terjedésének okai és megelőzésének módszerei

Tantárgy menü

Adatok

A tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre:

2019-2020

Alapadatok

Kód: OOE-FTM-T  |  2 kredit  |  Általános orvos |  Elektív modul  |  tavasszal

Tantárgyfelelős

Dr. Tigyi Zoltán, egyetemi adjunktus

Óraszámok / félév

24 óra előadás + 0 óra gyakorlat + 0 óra szeminárium = összesen 24 óra

Kurzus létszámkorlát

min. 2 fő – max. 25 fő

Előfeltételek

OOA-MB2-T teljesített

OOP-MO1-T teljesített

OOP-PA1-T teljesített

Tematika

A tantárgy feladata, hogy a hallgatókat hozzásegítse ahhoz, hogy megismerjék:
- a fertőzőbetegségek terjedésében szerepet játszó faktorokat, mind a kórházon belül, mind azon kívül,
- a fertőzések terjedésének megelőzéséhez és megakadályozásához szükséges eljárásokat,
- az epidemiológiában és járvány ügyben használatos klasszikus és új módszereket, az ezen módszerekkel kapott eredmények felhasználásának lehetőségeit, a fertőző betegségek terjedésének megállításában,
- azokat a tényezőket,amelyeket az emberi tevékenység okozott a Föld ökológiai rendszerében, és amelyek hatással vannak a fertőző betegségek terjedésére, az eddig nem ismertek felbukkanására,
- milyen szerepe van a humán mikrobiótának a fertőző és nem fertőző betegségek kialakulásában,
- az új és újra támadó fertőzőbetegségeket,
- bioterrorista támadások lehetséges módjait, korai felismerésének lehetőségeit,
- nozokomiális fertőzések epidemiológiáját, megelőzésének lehetőségeit,
- milyen lehetőségek vannak a kórházi környezetben a multirezisztens kórokozók terjedésének lassítására, megállítására,
- az antimikrobiális szerekkel szembeni rezisztencia kialakulásának esélyét csökkentő antimikrobás szerek helyes felhasználásának alapelveit
- a védőoltások hatékony módszerét az egyes fertőző betegségek megelőzésében

A félév elfogadásának feltételei

A hallgatók által választott tematika szerinti fő témához tartozó al téma bemutatása 10-15 perces előadás formájában, PowerPoint vagy egyéb prezentációs szoftver segítségével, kapcsolódva az oktató főtémában tartott előadásához.
- További elvárás: a tárgyal kapcsolatos kérdések felvetése a hallgatók által, illetve az előadó által feltett kérdésekre adott lényegi válaszok. A témával kapcsolatos saját vélemény kifejtés.
- Értékelés: évközi aktivitás ~10%, résztémában tartott előadás: ~ 90%
- Ha a teljesítmény nem elégséges, akkor a hallgatónak 3 esszékérdésre kell válaszolnia, megegyezés szerint szóban vagy írásban.

Félévközi ellenőrzések

Megegyezés alapján a mulasztott bemutató másidőben történő megtartása.

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

Megegyezés alapján konzultáció, illetve az előadások anyagának elektronikus PDF formában történő átadása.

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Saját oktatási anyag

Az előadások diái és egyéb aktuális mellékletei.

Jegyzet

Ajánlott irodalom

Az orvosi mikrobiológia tankönyve 2. átdolgozott Pál Tibor (szerkesztő), Medicina
Jawetz, Melnick & Adelberg's Medical Microbiology; Geo. F. Brooks, Karen C. Carroll, Janet S. Butel, Stephen A. Morse, Timothy A. Mietzner; McGraw-Hill Education (Medical)}, Ed. th
Molecular Tools and Infectious Disease Epidemiology; Betsy Foxman; Academic
Press is an imprint of Elsevier, 2012
Diseases of Poverty: Epidemiology, Infectious Diseases, and Modern Plagues; Lisa V. Adams, John R. Butterly; Dartmouth; 2015
New Frontiers of Molecular Epidemiology of Infectious Diseases; Serge Morand , François Beaudeau,Jacques Cabaret; Springer 2012
Infectious Disease Epidemiology: Theory and Practice; Kenrad E. Nelson, Carolyn Masters Williams; Jones & Bartlett Learning, 2012
European Centre for Disease Prevention and Control; http://ecdc.europa.eu/en/Pages/home.aspx
American Centre for Disease Prevention and Control; https://www.cdc.gov/

Előadások

 • 1. Alapfogalmak, célok, eszközök, rövid történeti bevezető. - Dr. Tigyi Zoltán
 • 2. Alapfogalmak, célok, eszközök, rövid történeti bevezető. John Graunt, William Petty, John Snow, Peter. A. Schleisner, Semmelweis Ignác, Joseph Lister, Louis Pasteur, Robert Koch . - Dr. Tigyi Zoltán
 • 3. Fertőzések átadásának módjai (vektorok, rezervoárok...). A fertőzés rezervoárjai és forrásai, fertőzés átviteli módjai, a fertőzés kapui. - Dr. Tigyi Zoltán
 • 4. Fertőzések átadásának módjai (vektorok, rezervoárok...). A fertőzés rezervoárjai és forrásai, fertőzés átviteli módjai, a fertőzés kapui. - Dr. Tigyi Zoltán
 • 5. Epidemiológia hagyományos módszeri. Biostatisztika, statisztikai elemzés szempontjai, statisztikai elemzési módszerek kiválasztása; vizsgálat típusai: követéses vizsgálat; esettanulmány; keresztmetszeti vizsgálat; vizsgálatok korlátjai; vizsgálatok hiba típusai ; - Dr. Tigyi Zoltán
 • 6. Epidemiológia hagyományos módszeri. A kórokozók laboratóriumi azonosítása; klasszikus és új nem nukleinsav alapú módszerek MALDI-TOF-MS. - Dr. Tigyi Zoltán
 • 7. Fertőző betegségek molekuláris epidemiológiai vizsgáló módszerei. Plazmid profil analízis, ribotipizálás, makrorestrikciós enzim térképezés pulzáló mezejű gélelektroforézissel, PCR típusok, izotermális reakciók; hurok által mediált izotermikus amplifikáció (LAMP), helikáz függő erősítés (HDA), Transzkripció közvetítette erősítés (TMA), és nukleinsav hibridizációs módszerek stb.. - Dr. Tigyi Zoltán
 • 8. Fertőző betegségek molekuláris epidemiológiai vizsgáló módszerei. Szekvencia alapú módszerek; Multil lókusz szekvencia tipizálás MLST, core genom szekvencia tipizálás, cgMLST, teljes genom szekvenálás stb. - Dr. Tigyi Zoltán
 • 9. Környezeti faktorok hatásai a fertőző betegségek terjedésére. Klíma, társadalom, tápláltság, szokások stb, - Dr. Tigyi Zoltán
 • 10. Környezeti faktorok hatásai a fertőző betegségek terjedésére. Globalizációs hatások, nemzetközi utazások, kereskedelem, ipari termelés, mezőgazdaság, földhasználat stb. - Dr. Tigyi Zoltán
 • 11. Környezeti faktorok hatásai a fertőző betegségek terjedésére. A humán mikrobiom szerepe fertőző és nem fertőző betegségek esetében. - Dr. Tigyi Zoltán
 • 12. Új és újra támadó fertőzőbetegségek (Emerging, re-emerging infections). - Dr. Tigyi Zoltán
 • 13. Új és újra támadó fertőzőbetegségek (Emerging, re-emerging infections). - Dr. Tigyi Zoltán
 • 14. Új és újra támadó fertőzőbetegségek (Emerging, re-emerging infections). - Dr. Tigyi Zoltán
 • 15. Bioterrorizmus veszélye és epidemiológia vonatkozásai. Történeti áttekintés, nemzetközi egyezmények. - Dr. Tigyi Zoltán
 • 16. Bioterrorizmus veszélye és epidemiológia vonatkozásai. Potenciális, mikrobák; A,B,C csoport ágensei, toxinok, bevetési módszerek, detektálás, védelem. - Dr. Tigyi Zoltán
 • 17. Nozokomiális infekciók epidemiológiája. Alapfogalmak, tényezők. Főbb típusai, Húgyúti katéterhez társult fertőzések; Ér katéterhez társult fertőzések; Alsólégúti: lélegeztetéshez társuló tüdőgyulladások. - Dr. Tigyi Zoltán
 • 18. Nozokomiális infekciók epidemiológiája. Főbb típusai: Műtét utáni (posztoperatív) sebfertőzések. Multirezisztens kórokozók terjedésének megakadályozásának lehetséges módszerei. - Dr. Tigyi Zoltán
 • 19. Surveillance célja, eszközei. Helyi és regionális szintek. - Dr. Tigyi Zoltán
 • 20. Surveillance célja, eszközei. Nemzeti Nosocomiális Surveillance Rendszer (NNSR), Európai CDC stb. - Dr. Tigyi Zoltán
 • 21. Antimikrobilis rezisztencia kialakulását segítő és akadályozó tényezők. Fertőzés kialakulásának megelőzése; fertőzés hatékony diagnosztizálása és gyógyítása - Dr. Tigyi Zoltán
 • 22. Antimikrobilis rezisztencia kialakulását segítő és akadályozó tényezők. Antimikrobiális szerek előírás szerinti ,,bölcs használata;kórokozó terjedésének meggátlása - Dr. Tigyi Zoltán
 • 23. Fertőző betegségek megelőzési lehetősége. Specifikus módszereke; védőoltások. - Dr. Tigyi Zoltán
 • 24. Fertőző betegségek megelőzési lehetőségei. Aspecifikus eljárások. - Dr. Tigyi Zoltán

Gyakorlatok

Szemináriumok

Vizsgakérdések

Az okatott tárgy első foglalkozásán kerülnek ismertetésre, amelyet elektronikus formában is megkapnak a diákok.

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói

 • Dr. Tigyi Zoltán