Ez a PTE ÁOK új honlapja.  |  Vissza a régi honlapra

« Oktatás

Mikrobiológia 1.

Tantárgy menü

Adatok

A tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre:

2019-2020

Alapadatok

Kód: OOP-MO1-T  |  5 kredit  |  Általános orvos |  Pre-klinikai modul  |  ősszel

Tantárgyfelelős

Dr. Bátai Istvánné (Dr. Kerényi Mónika), egyetemi docens

Óraszámok / félév

42 óra előadás + 28 óra gyakorlat + 0 óra szeminárium = összesen 70 óra

Kurzus létszámkorlát

min. 4 fő – max. 200 fő

Előfeltételek

OOA-OBA-T teljesített

OOA-IMM-T teljesített

OOP-PA1-T egyidejű felvétel

Tematika

A tematika rövid leírása: bemutatjuk az orvosi mikrobiológia tárgyát, történetét, helyét a gyakorló orvostudományban. Az általános mikrobiológia keretében foglalkozunk a baktériumok alaktanával, élettani tulajdonságaival, genetikájával, a sterilezés és dezinficiálás módszereivel, az antimikrobás szerekkel, valamint a kezelés elméleti és gyakorlati kérdéseivel. Ismertetjük a pathológiás folyamatokban szerepet játszó gazda-kórokozó kölcsönhatásokat, az azokban szerepet játszó virulencia faktorokat. Az infekciós immunológia keretében tárgyaljuk az egyes kórokozó csoportokkal szembeni védekezés mechanizmusait, az immunprofilaxis lehetőségeit, a túlérzékenység, tolerancia, autoimmunitás kérdéseit. Megismertetjük a hallgatókat a terhességi immunológia és a neuroimmunológia alapjaival. E szemeszter anyagát képezi továbbá az általános és részletes virológia.
A tantárgy feladata a képzés céljainak megvalósításában: célunk az orvostanhallgatóknak egy olyan ismeretanyag és szemlélet adása, amelyre a részletes mikrobiológia anyagát és a későbbiekben a klinikai tárgyak elsajátításához szükséges mikrobiológiai képzettségüket alapozhatják.

A félév elfogadásának feltételei

Legfeljebb 15 % hiányzás megengedett

Félévközi ellenőrzések

-

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

A mikrobiológia oktatása előadások és gyakorlatok keretében történik. Az Intézet ragaszkodik a gyakorlatokon való aktív részvételhez, mivel a mikrobiológiai vizsgálati anyagok vételéhez és kezeléséhez szükséges gyakorlati ismeretek és készségek csak ott sajátíthatók el. Ennek megfelelően az aláírás - a szemeszter elismerésének - feltétele, hogy a gyakorlatot mulasztott hallgató gondoskodjon arról, hogy elmaradt gyakorlatát más csoportnál bepótolhassa ugyanabban a témakörben.
Gyakorlat pótlása más csoportnál azonos témakörben.

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Pál Tibor (szerk.): Az orvosi mikrobiológia tankönyve, Medicina Könyvkiadó Rt., 2013, ISBN: 9789632264639

Saját oktatási anyag

Előadások anyaga a Neptun-on

Jegyzet

Intézet honlapján

Ajánlott irodalom

Dr. Patrick R. Murray, Dr. Ken S. Rosenthal and Dr. Michael A. Pfaller (eds.): Medical Microbiology, 8th edition, Elsevier Saunders 2016 ISBN:9780323299565
Nagy E, Sonnevend Á, Reuter G: Klinikai mikrobiológiai esetismertetések, Medicina, 2016, ISBN: 9789632265490
Ternák G. (szerk.): Az antimikrobás kezelés elmélete és gyakorlata, jegyzet, PTE ÁOK
Falus A., Buzás E, Rajnavölgyi É.: Immunológia alapjai, Semmelweis Kiadó, Budapest 2014, ISBN: 9789633313060
Erdei Anna - Sármay Gabriella - Prechl József (szerkesztők)Immunológia Medicina Könyvkiadó Rt. 2012.ISBN:9789632263700

Előadások

 • 1. Bevezetés I: Az orvosi és klinikai mikrobiológia tárgya, története; a mikrobák osztályozása - Dr. Reuter Gábor
 • 2. Bevezetés II: Mikrobák bennünk és körülöttünk. A mikrobák jelentősége a földi bioszférában. Az emberi mikrobiom - Dr. Reuter Gábor
 • 3. Morfológia, esszenciális bakteriális sejtalkotórészek - Dr. Emődy Levente
 • 4. A baktériumok akcesszórikus sejtalkotórészei - Dr. Emődy Levente
 • 5. A baktériumok fiziológiája, táplálkozási típusai és növekedésük - Dr. Kocsis Béla
 • 6. Mikrobiológiai genetika I. - Dr. Tigyi Zoltán
 • 7. Mikrobiológiai genetika II - Dr. Tigyi Zoltán
 • 8. Patogenitás és virulencia - Dr. Emődy Levente
 • 9. Endotoxinok - Dr. Kocsis Béla
 • 10. Exotoxinok - Dr. Emődy Levente
 • 11. Sterilizálás - Dr. Bátai Istvánné (Dr. Kerényi Mónika)
 • 12. Dezinficiálás - Dr. Bátai Istvánné (Dr. Kerényi Mónika)
 • 13. Az antimikrobás gyógykezelés problémái - általános bevezetés - Dr. Kocsis Béla
 • 14. Kemotherápia: szulfonamidok, kinolonok, nitrofuránok - Dr. Kocsis Béla
 • 15. A sejtfal bioszintézisének gátlószerei: penicillinek, cephalosporinok, cephamycinek, karbapenemek, glycopeptid antibiotikumok - Dr. Kocsis Béla
 • 16. Fehérje szintézis gátlók I.: aminoglycosidok, chloramphenicol, tetracyclinek, - Dr. Kocsis Béla
 • 17. Fehérje szintézis gátlók II.: makrolidok, lincomycin, clindamycin; egyebek: polymyxinek, metronidazol - Dr. Kocsis Béla
 • 18. Az antibiotikumrezisztencia molekuláris mechanizmusai és gyakorlati jelentősége - Dr. Emődy Levente
 • 19. A vírusok jellemzése (alapfogalmak, kémiai összetétel, struktúra, osztályozás), a vírusok replikációja - Dr. Reuter Gábor
 • 20. A vírusfertőzések patogenezise (a fertőzés átviteli módjai és típusai, akut és krónikus vírusfertőzések) - Dr. Reuter Gábor
 • 21. Adenovírusok (szerotípusok, kórképek); parvovírusok (parvovírus B19, bocavírus, bufavírus, parvovírus 4) anellovírusok - Dr. Reuter Gábor
 • 22. Herpesvírusok I (HSV1, HSV2; HHV6, HHV7, HHV8) - Dr. Szereday László
 • 23. Herpesvírusok II (VZV/HHV3, EBV/HHV4, CMV/HHV5) - Dr. Szereday László
 • 24. Papillomavírusok (HPV); polyomavírusok (JC, BK, MC, WU és KI), poxvírusok, "Lassú" vírusfertőzések (SSPE, PML). A prion és prion-betegségek (Kuru, CJD, vCJD, GSS, FFI, MSA). - Dr. Reuter Gábor
 • 25. Hepatitis vírusok (HAV, HBV, HCV, HDV, HEV, HGV) - Dr. Reuter Gábor
 • 26. Picornavírusok (enterovírusok, cardiovírus, cosavírus, kobuvírus, parechovírus, salivírus) - Dr. Reuter Gábor
 • 27. Orthomyxovírusok (influenza A, B, C és D vírusok) - Dr. Szereday László
 • 28. Paramyxovírusok: parainfluenza, mumps, kanyaró vírusok, légúti óriássejtes vírus (RSV), human metapneumovírus (hMPV), Nipah és Hendra vírusok - Dr. Reuter Gábor
 • 29. Coronavírusok (kórképek: SARS, MERS); Rubeola (kongenitális rubeola szindróma) - Dr. Reuter Gábor
 • 30. Gastroenteritist okozó vírusok: rotavírusok, astrovírusok és calicivírusok - Dr. Reuter Gábor
 • 31. Arenavírusok (LCM, Lassa, Junin, Machupo, Guanarito, Sabia, Lujo); Bunyavírusok (Hantavírusok, CCHF, Rift Valley, SFTS); - Dr. Reuter Gábor
 • 32. Filovírusok (Marburgvírus, Ebolavírus); Flavivírusok (kullancsencephalitis, nyugat-nílusi láz, sárgaláz, Dengue, Zika vírus); Togavírusok (chikungunya);Rhabdovírusok (Rabies) - Dr. Reuter Gábor
 • 33. HIV/AIDS és egyéb humán retrovírusok (HTLV-I, HTLV-II) - Dr. Reuter Gábor
 • 34. Az antivirális kezelés alapjai - Dr. Reuter Gábor
 • 35. Védekező mechanizmusok testfelszinen, bőr és mukozális immunitás, "lymphocyte homing"; Védekező reakciók, - Dr. Polgár Beáta
 • 36. Védekezés a virusokkal és baktériumokkal szemben - Dr. Polgár Beáta
 • 37. Védekezés a gombákkal és parazitákkal szemben - Dr. Polgár Beáta
 • 38. Immunprofilaxis: aktív és passzív immunizálás, védőoltások I. - Dr. Szereday László
 • 39. Immunprofilaxis: aktív és passzív immunizálás, védőoltások II - Dr. Szereday László
 • 40. Túlérzékenység, autoimmunitás - Dr. Polgár Beáta
 • 41. Immunológiai toleranciák - Dr. Szereday László
 • 42. Probiotikumok, prebiotikum - immunitás - Dr. Polgár Beáta

Gyakorlatok

 • 1. Bevezetés, laboratóriumi biztonsági rendszabályok. Mikroszkopizálás: natív és festett készítmények
 • 2. Bevezetés, laboratóriumi biztonsági rendszabályok. Mikroszkopizálás: natív és festett készítmények
 • 3. Bevezetés, laboratóriumi biztonsági rendszabályok. Mikroszkopizálás: natív és festett készítmények
 • 4. Bevezetés, laboratóriumi biztonsági rendszabályok. Mikroszkopizálás: natív és festett készítmények
 • 5. A baktériumok tenyésztése, táptalajok és módszerek
 • 6. A baktériumok tenyésztése, táptalajok és módszerek
 • 7. A baktériumok tenyésztése, táptalajok és módszerek
 • 8. A baktériumok tenyésztése, táptalajok és módszerek
 • 9. Biokémiai tesztek a baktériumok azonosításában
 • 10. Biokémiai tesztek a baktériumok azonosításában
 • 11. Biokémiai tesztek a baktériumok azonosításában
 • 12. Biokémiai tesztek a baktériumok azonosításában
 • 13. Az antibiotikum érzékenység vizsgálata (Kirby-Bauer módszer, MIC meghatározás csőben és lemezen, az antibiotikum koncentráció meghatározása testnedvekben
 • 14. Az antibiotikum érzékenység vizsgálata (Kirby-Bauer módszer, MIC meghatározás csőben és lemezen, az antibiotikum koncentráció meghatározása testnedvekben
 • 15. Az antibiotikum érzékenység vizsgálata (Kirby-Bauer módszer, MIC meghatározás csőben és lemezen, az antibiotikum koncentráció meghatározása testnedvekben
 • 16. Az antibiotikum érzékenység vizsgálata (Kirby-Bauer módszer, MIC meghatározás csőben és lemezen, az antibiotikum koncentráció meghatározása testnedvekben
 • 17. Szerológiai diagnosztika I.
 • 18. Szerológiai diagnosztika I.
 • 19. Szerológiai diagnosztika I.
 • 20. Szerológiai diagnosztika I.
 • 21. Szerológiai diagnosztika II. Molekuláris diagnosztika
 • 22. Szerológiai diagnosztika II. Molekuláris diagnosztika
 • 23. Szerológiai diagnosztika II. Molekuláris diagnosztika
 • 24. Szerológiai diagnosztika II. Molekuláris diagnosztika
 • 25. Vírusdiagnosztika
 • 26. Vírusdiagnosztika
 • 27. Vírusdiagnosztika
 • 28. Vírusdiagnosztika

Szemináriumok

Vizsgakérdések

A szemeszter végén a hallgatók írásbeli kollokviumot tesznek. Az Intézet a vizsgára és utóvizsgákra összesen négy időpontot biztosít. A kollokvium anyaga az előadások és gyakorlatok anyaga. Fontos, hogy a szükséges ismeretek gyakran nem lelhetők fel tankönyvekben, illetve kézikönyvekben.
Az írásbeli vizsga négy különálló témakört felölelő feleletválogatós kérdésekből áll. A sikeres vizsga feltétele a minimális pontszám elérése minden témakörben.

Vizsgáztatók

 • Dr. Bátai Istvánné (Dr. Kerényi Mónika)
 • Dr. Emődy Levente
 • Dr. Kocsis Béla
 • Dr. Polgár Beáta
 • Dr. Reuter Gábor
 • Dr. Szereday László
 • Dr. Tigyi Zoltán

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói

 • Dr. Bátai Istvánné (Dr. Kerényi Mónika)
 • Dr. Kocsis Béla
 • Dr. Kovács Krisztina
 • Dr. Lutz Zsolt
 • Dr. Mestyán Gyula
 • Dr. Mikó Éva
 • Dr. Polgár Beáta
 • Dr. Reuter Gábor
 • Dr. Schneider György
 • Dr. Szereday László
 • Dr. Tigyi Zoltán